Cykellygter | Matematik | Hjemmeaflevering

Opgavebeskrivelse
Opgave 1.

En virksomhed producere cykellygter. De samlede omkostninger ved produktion kan beskrives ved en lineær funktion f(x)=ax+b, hvor x er det producerede antal cykellygter, og f(x) er de samlede omkostninger.

a) Forskrift for de samlede omkostninger f

Opgave 2

Gør rede for, at x=1 er den ene løsning til ligningen (x-1)•(3x+6)=0

Opgave 3

På et marked afhænger prisen p (i kr.) af den afsatte mængde q (i styk.). Prisen er givet ved udtrykket p=200-1/5 q.

a) Den afsatte mængde (i stk.) ved en pris på 100 kr.

Opgave 4

Det samlede antal PlayStation 2 i verden kunne for perioden 2001 - 2008 beskrives ved modellen f(x)=17,4•x+10,6. Her betegner f(x) det samlede antal PlayStation (målt i millioner) i verden x år efter 2001.

a) Hvad fortæller tallene 17,4 og 10,6 om det samlede antal PlayStation 2 i verden?

a) Bestem M, hvis F = 10 og H = 6, og bestem F, hvis M = 12 og H = 4

Opgave 6

Under et langvarigt regnvejr aflæses en regnmåler hver halve time. Nedenstående tabel viser aflæsningerne.

a) Tegn et punktplot af tabellens data

b) Bestem tallene a og b ved en lineær regression

c) Tegn et Residualplot, og kommentér på baggrund heraf den lineære models anvendelighed til at beskrive regnmængden som funktion af tiden.

Opgave 7

På figuren ses repræsentanter for tre vektorer a ⃗,b ⃗ og c ⃗. (se til højre)

a) Tegn en repræsentant for vektor 2•a ⃗+b ⃗-c ⃗

Opgave 8

For to vektorer a ⃗=(2¦1) og b ⃗((-3)¦4)

Opgave 9

Indtegn stedvektorerne for følgende punkter i et koordinatsystem

Uddrag
Jeg satte tallene ind i et regneark i Geogebra, og så gik jeg under anden case og tog regressionsanalyse, og fik sat dataene ind.

Efter det fik jeg mit punktplot frem med tabellens data frem, som man kan se på billede nr. 2.

---

Ud fra residualplottet ovenover så kan vi se at punkterne ligger meget spredte, de ligger både under og over x aksen, hvilket er meget godt.

Mellem tiden og regnmængden er forskellen ikke så stor, hvis man kigger på den første hvor tiden er 0 og regnmængden er 3.

Så er forskellen på de to 3, og i den sidste hvor tiden ligger på 3 timer, og regnmængde på 57, så ryger den på 54, hvilket ikke er særlig meget.

Det er derfor et godt Residualplot fordi punkterne ligger spredt, og forskellen mellem dem er ikke så stor.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu