Indledning
For at analysere CULT’s Interne- og eksterne forhold, bliver SWOT-modellen taget i brug. Denne model belyser virksomhedens interne forhold, som virksomheden er afhængig af og kan påvirke.

Indholdsfortegnelse
Stærke sider
Svage sider
Muligheder
Trusler
Trusler

Uddrag
CULT er et kendt brand i Danmark, og det skaber en del præferencer hos dets forbrugere. CULT går ind og opfylder forbrugernes behov

ved at tilbyde en stor variation af forskellige drikke, hvilket gør deres konkurrencedygtighed større.