Convenienceprodukter | Markedsanalyse | 12 i karakter

Opgavebeskrivelse
Opgave
Redegør for markedet for convenienceprodukter. Inddrag bilag 1 og 2 samt bilag 3. Besvarelsen må maksimalt fylde 2400 anslag inklusiv mellemrum.

Opgave 2
Virksomhederne på markedet for convenienceprodukter bliver påvirket af forskellige omverdens faktorer. Analyser 1-2 relevante faktorer i den uafhængige omverden.

Opgave 3 Foretag en brancheanalyse med fokus på måltidskasser.

Opgave 4 Besvarelsen af opgave 4 må maksimalt fylde 2400 anslag inklusiv mellemrum. Diskuter følgende udsagn:
- a. Når Dansk Supermarked opkøber 80% af Skagenfood, er det et udtryk for horisontal integration.
- b. Køb af måltidskasser er et overvejelseskøb.
- C. Ud fra figur 1, er det tydeligt, at Coop i deres produktudvikling og markedsføring især skal fokusere på kvaliteten og sundheden af deres færdigretter. Figur 1: Hvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn om færdigretter?

Opgave 5 Med udgangspunkt i din besvarelse af opgave 1-4 og relevante bilag skal du: Identificere en væsentlig udfordring for Aarstiderne på conveniencemarkedet. Diskuter mulige løsninger af den valgte udfordring.
1. Prisen er en udfordring for Aarstiderne på conveniencemarkedet

Uddrag
Convenienceprodukter er fødevarer som er tilberedt inden køb, så kunderne nemmer, kan bruge produktet. Convenience produkter har flyttet forbrugernes køkken til virksomhederne med Convenience produkter.

Produkterne på dette marked er under udvikling hele tiden, og i de seneste år er der kommet nye produkter ind på markedet. Med disse produkter sparer kunderne masser af tid, da produktet er færdigretter.

På dette marked har de sørget for at kunderne sparer deres egen tid for at gå ned og handle hos en supermarked.

Sundhed er blevet en trend blandt danskerne, mange kunder på dette marked er sundhedsbevidste. Kunderne kan nemt finde sund mad ved at købe Convenience produkter, da det både er færdiglavet og sundt.

En del af færdigretterne er retromad, og det har opnået succes. Mange kunder har ikke tid, og af den grund kan de ikke lave det selv, ellers kan de ikke finde ud af det.

---

I det følgende vil der foretages en analyse af virksomhedens 1-2 relevante eksterne faktorer, herunder vil Omverdensmodellen blive benyttet, herunder fokus på den uafhængige omverden.

Kulturel forhold er en af de faktorer som er med til at påvirke virksomheden positivt, men samtidig kan det også påvirke virksomheden negativt.

Det danske kultur har udviklet sig med tiden, før brugte man tid i køkkenet med familien. I dag er det meget anderledes mange arbejder så hårdt at de ikke har tid til lave mad derhjemme, og kunderne fortrækker færdigretter.

Kunderne vil før i tiden bruge tid på at lave mad sammen for at dække deres sociale behov, men det danske kultur har ændret sig, hvilket betyder at kunderne er kommet nederst i Maslows behovs pyramiden.

Kunderne vil i dag lave have færdigretter for at sparer alt den tid, og for at kunne dække deres fysiske behov.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu