Convenienceprodukter | Analyse

Indholdsfortegnelse
Opgave 1 Redegør for markedet for convenienceprodukter. Inddrag bilag 1 og 2 samt bilag 3. Besvarelsen må maksimalt fylde 2400 anslag inklusive mellemrum.

Opgave 2 Virksomhederne på markedet for convenienceprodukter bliver påvirket af forskellige omverdensfaktorer. Analyser 1-2 relevante faktorer i den uafhængige omverden.
- Økonomiske forhold
- Kulturelle forhold

Opgave 3 Foretag en brancheanalyse med fokus på måltidskasser.
- Konkurrenter i branchen
- Leverandører
- Kunder
- Nye indtrængere
- Substituerende produkter
- Konkurrencestrategi

Opgave 4 Besvarelsen af opgave 4 må maksimalt fylde 2400 anslag inklusive mellemrum. Diskuter følgende udsagn:
b. Køb af måltidskasser er et overvejelseskøb
c. Ud fra figur 1, er det tydeligt, at Coop i deres produktudvikling og markedsføring især skal fokusere på kvaliteten og sundheden af deres færdigretter.

Opgave 5 Med udgangspunkt i din besvarelse af opgave 1-4 og relevante bilag skal du: Identificere en væsentlig udfordring for Aarstiderne på conveniencemarkedet. Diskuter mulige løsninger af den valgte udfordring.

Uddrag
Man kan bruge markedskarakteristikken for at besvare dette spørgsmål. Man bruger som regel markedskarakteristikken for at angive markedet ud fra produkt, efterspørgsel, udbydere og geografisk.

Convenienceprodukter er ikke et nyt marked i Danmark. Det har eksisteret siden år 2000, og igennem de seneste par år har convenienceprodukter udviklet sig på det danske marked.

Der er kommet nye produkter hvert år, efter hvad danskernes forbrugerpræferencer er, da vi går mere op i sundhed nu end hvad vi gjorde for bare 15 år siden.

Udvalget af deres produkter er fordoblet over de seneste år. I bilag hører vi om Føtex i Rosengårdcenteret som har haft en stor vækst i deres convenienceprodukter det seneste år i forhold til sidste år.

De har alt fra dressing, frysepizza, færdiglavet burger og måltidskasser hvor man selv skal stå for at lave maden. Geografisk befinder de sig i hele Danmark.

Convenienceprodukter er landsdækkende, da de bringer ud til alle byer i Danmark uanset størrelse, det giver også god mening da deres markedet er karakteriseret af e- handel, så alle kan gå ind og bestille mad.

Der er mange fødevarer - producenter og detailbutikker der har valgt at investere i Convenienceprodukter da de ser det som en god afsætningsmulighed.

Der er virksomheder som danske supermarked, årstiderne og Coop, de køber conveniencprodukter og sælger dem videre fysisk i butikkerne. De opererer på B2B - og B2C markedet. Størstedelen af deres kunder kommer fra konsumentmarkedet.

---

De kulturelle faktorer er også med til at påvirke den positive udvikling. I bilag 4 kan man læse sig frem til at man i nogle år har haft fokus på bæredygtighed, økologi og den sunde levestil.

``Men der er en stigende tendens til også at fokusere på klima, økologi, sundhed og bæredygtighed ´´ her kan man se at man stille og rolig begynder at blive bevidste om vores levestil.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu