Convenienceprodukter | Afsætning | Termin

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
Redegør for markedet for convenienceprodukter. Inddrag bilag 1 og 2 samt bilag 3.
Besvarelsen må maksimalt fylde 2400 anslag inklusiv mellemrum.

Opgave 2
Virksomhederne på markedet for convenienceprodukter bliver påvirket af forskellige omverdens faktorer.
Analyser 1-2 relevante faktorer i den uafhængige omverden

Opgave 3
Foretag en brancheanalyse med fokus på måltidskasser.

Opgave 4
Besvarelsen af opgave 4 må maksimalt fylde 2400 anslag inklusiv mellemrum.
Diskutér følgende udsagn:
b. Køb af måltidskasser er et overvejelseskøb.
c. Udfra figur 1 , er det tydeligt, at Coop i deres produktudvikling o gmarkedsføring især skal fokusere på kvaliteten og sundheden af deres færdigretter

Opgave 5
Med udgangspunkt i din besvarelse af opgave 1-4 og relevante bilag skal du:
Identificere en væsentlig udfordring for Årstiderne på conveniencemarkedet. Disku- ter mulige løsninger af den valgte udfordring

Uddrag
Når vi skal måle konkurrencen mellem de virksomheder, som beskæftiger sig i branchen, er det vigtigt at vi kender antallet af konkurrenter. I dette tilfælde skal vi så kende antallet af konkurrenter i branchen for måltidskasser. Vi skal vide om konkurrenterne er store, om der er mange eller om der er få.

Det er nemmest for en stor virksomhed, med stor markedsvækst at udkonkurrere de mindre nichevirksomheder. Dog skal man også have styr på om ens konkurrenter bruger en anden differentiering end gør selv.

Konkurrenterne for virksomhederne i branchen er følgene, Skagenfood, Coop.dk og Årsti- derne. Dog er vi blevet oplyst om at Dansk Supermarked har opkøbt 80% af Skagenfood.

Årstiderne har desuden varet på markedet siden 1999, hvilket er med til at gøre dem til den ældste måltidskasse på markedet. Men disse overnævnte virksomheder er alle konkurrenter på markedet.

Vi er næsten sikre på at konkurrencen bliver stor på markedet, da måltidskassen er noget som er i voldsom vækst. Det kan vi høre på udtalelsen ”Vi ved - især fra Sverige - at de her måltidskasser er i voldsom vækst.

Årstiderne har drevet væksten og interessen her- hjemme, men når vi spørger vores kunder, efterspørger de også i stigende grad gode råvarer i den nemme version. Derfor skal vi selvfølgelig også være med der” siger Peter Høgsted, administrerende direktør i Coop.

Desuden er det noget som flere og flere dan- skere gør brug af, og endda mener Anette Hartvig Larsen at det for alvor er ved at blive mainstream, det kan vi høre på hendes udtalelse "Nu bliver måltidskasser for alvor main- stream, og der kommer muligvis en priskrig”.

Som hun selv siger, så har denne bølge af måltidskasse til følge at der kommer en priskrig blandt konkurrenterne på markedet, hvilket betyder yderligere konkurrence.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu