Convenienceprodukter | Afsætning Case | 12 i Karakter

Opgavebeskrivelse
Opgave 1 Redegør for markedet for convenienceprodukter.

Opgave 2 Virksomhederne på markedet for convenienceprodukter bliver påvirket af forskellige omverdensfaktorer. Analyser 1-2 relevante faktorer i den uafhængige omverden.
- Økonomiske forhold

Opgave 3 Foretag en brancheanalyse med fokus på måltidskasser
- Konkurrenter i branchen
- Nye indtrængere
- Kunder
- Leverandører
- Substituerende produkter

Opgave 4, diskuter følgende udsagn:
b. Køb af måltidskasser er et overvejelseskøb.
c.Ud fra figur 1, er det tydeligt, at Coop i deres produktudvikling og markedsføring især skal fokusere på kvaliteten og sundheden af deres færdigretter.

Opgave 5 Med udgangspunkt i din besvarelse af opgave 1-4 og relevante bilag skal du: Identificere en væsentlig udfordring for Aarstiderne på conveniencemarkedet. Diskuter mulige løsninger af den valgte udfordring.

Uddrag
Markedet for convenienceprodukter omfatter fødevarer der i et vist omfang er forarbejdet eller forberedt. Convenienceprodukter har af formål at gøre det lettere for forbrugeren

ved at flytte dele af madlavningsprocessen væk fra køkkenet til virksomhederne / producenterne bag produkterne.

Produkterne indbefatter bredt fra fulde måltidsløsninger f.eks. færdigretter til måltidskasser med sammensætning af råvarer og en opskrift. Listen kan suppleres med; kop-nudler, frysepizza mv.

Forhandlerne på det danske marked for convenienceprodukter er bestående af flere store supermarkedskæder såsom Coop, Salling Group herunder føtex-kæden er primært store indenfor convenienceprodukter.

Flere landsdækkende udbydere af måltidskasser optager store dele af markedet, Skagenfood og Aarstiderne, samt suppleres markedet med fast food kæder som; Burger King og McDonald’s.

Primært handels der på B2C markedet, idet producenterne enten benytter sig af direkte distribution, dvs. salg til private forbruger uden mellemhandlere eller indirekte distribution, her distribueres der via mellemhandlere.

Måltidskasserne anvender direkte distribution, idet her leveres til døren hos slutforbrugeren. Supermarkeder anvender indirekte distribution, producentvirksomhederne har forarbejdet / færdiglavet produkterne og solgt til supermarkederne.

Generelt ses der en tendens til manglende planlægning og stigende travlhed i dagligdagen hos danskerne, hvilket har resulteret rivende efterspørgsel og dybere sortiment på markedet for convenienceprodukter.

Danskernes kendskabsgrad til convenienceprodukter har været i markant vækst, hvilket forbrugernes voksende præferencestyrke afspejler.

Markedet for convenienceprodukter er altså et heterogent marked. I takt med udvalget vokser, faktorer såsom sundhed og miljømæssige forhold spiller til dels også en rolle hos forbrugeren, hvilket skaber præferencer.

---

Generelt set så har et lands økonomiske situation betydning for forbrugernes købelyst, lige såvel spiller deres tillid til samfundsøkonomien en væsentlig rolle.

De seneste år kan samfundsøkonomiskeudviklingen betegnes som værende i moderart eller positiv vækst, hvilket medfører stigende købelyst hos forbrugerne, eftersom danskernes disponible indkomst også har været i vækst.

En økonomisk fremgang hænger sammen med en øgede efterspørgsel og vareforbrug, hvilket betyder arbejdsløsheden naturligt vil falde og flere vil opleve en travl hverdag, men også et højere rådighedsbeløb.

Økonomisk fremgang resulterer i at flere danskere kommer på arbejdsmarkedet, rådighedsbeløbet øges og naturligt er mere tid et ønske, især blandt travle familier.

Måltidskasser er det eksemplariske svar til familier der ønsker mere tid sammen, ved at springe planlægning og madlavningen over i hverdagen.

Prismæssigt befinder måltidskasserne sig i den dyre ende, især hvis de stilles i kontrast til normale madlavningsrutiner. Dog har den forhøjede disponible indkomst gjort det realistisk, især for mange børnefamilier.

Hermed har en positiv vækst i samfundsøkonomien en positiv effekt for udbyderne af convenienceprodukter, måltidskasser specielt.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu