Convenience Produkter | Analyse

Indholdsfortegnelse
Redegørelse af markedet for convenienceprodukter.

Opgave 2
Virksomhederne på markedet for convenienceprodukter bliver påvirket af forskellige omverdensfaktorer. Analyser 1-2 relevante faktorer i den uafhængige omverden.
- Økonomiske forhold
- Delkonklusion
Opgave 3
- Brancheanalyse
- Potentielle indtrængere
- Substituerende produkter
- Kunder
- Leverandører
- Konkurrencesituationen i branchen
- Delkonklusion

Opgave 4
Diskuter følgende udsagn:

- Når Dansk Supermarked opkøber 80% af Skagenfood, er det et udtryk for horisontal integration.
- Køb af måltidskasser er et overvejelseskøb.
- Hvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn om færdigretter?

Opgave 5
Identificere en væsentlig udfordring for Aarstiderne på conveniencemarkedet. Diskuter mulige løsninger af den valgte udfordring.
- Eksterne Trusler:

Strategisk alliance
1.Konsekvens
2.Konsekvens

Optimering af pris og kvalitet
1. Konsekvens
2. Konsekvens

Delkonklusion

Uddrag
Til Redegørelsen af markedet for convenience produkter, vil jeg inddrage de 3 tildelte bilag, som dækker over emnet.

Udover inddragelse af bilagene vil jeg i besvarelsen komme ind på hvad begrebet dækker over, samt hvilke virksomheder der beskæftiger sig med konceptet.

Convenience er et begreb der dækker over fødevarer som er forarbejdet eller forberedt, altså enten “ready to heat” eller “ready to eat”.

Der er flere og flere forbrugere der begynder at vælge convenience produkter i deres dagligdag, typisk ser man det oftest hos alene boende eller hos ældre, da det kan give mening økonomisk.

Betegnelsen dækker både over fastfood, såsom pizza, burger, sushi osv. men også tilbuddene på færdigretter i supermarkederne.

Familier sætter stor pris måltidskasserne, fordi de ikke selv skal ud og bestemme hvad de skal have og spise, men at det bliver valgt for dem på forhånd.

Der bliver samtidig også sat stor pris på at man ikke skal ned og handle og udvælge fødevare til madlavningen, når man ofte kan være træt efter en lang arbejdes eller skole dag.

Denne pain bliver der også reklameret med hos Skagenfood, som producere måltidskasser og leverer dem lige til døren hos kunden.

Virksomheder begynder at få øjnene op for denne pain, og flere iværksættere begynder at følge forretningsmodellen.

Convenience fødevarer produkter bliver primært solgt som B2B. Man ser diverse supermarkeder beskæftige sig mere med konceptet end førhen.

Der bliver nævnt af varehuschefen for Føtex at efterspørgslen på færdiglavet/ tilberedt mad stiger i nutidens Danmark.

Overbevisningen om at dette koncept spreder sig til den private forbruger, og virksomheder der producerer convenience fødevarer begynder at sælge mere til B2C, bliver større.

I videoen fra TV2 får man et indblik i hvordan B2C fungere inden for måltidskasser, og hvor stor efterspørgelse familien har på ideen.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu