Conditori la glace | Afsætning

Indholdsfortegnelse
Karaktersier virksomheden Conditori La Glace
Analyser og vurder konkurrenceforholdene på markedet for konditorkager
Samme produkt til samme målgruppe
Samme produktkategori
Samme basale behov
Alle produkter
Konkurrencesituationen for de etablerede virksomheder
Truslen fra nye udbydere
Truslen fra købere
Truslen fra substituerende produkter
Truslen fra leverandørerne
Samlet analyse
Vælg og beskriv kort et problem/ en mulighed i teksten
Vælg og beskriv kort teori/ modeller/ illustrationer med relevans for det problem/ den mulighed, du fandt i spørgsmål 3
Analyser problemet/ muligheden ved hjælp af den eller de valgte teorier/ modeller/ illustrationer
Økonomi – Mulighed
Kultur – Trussel
Diskuter, hvorledes du mener, problemet/ muligheden kan løses

Uddrag
La Glace befinder sig på et marked hvor der er mange konkurrenter, og en forholdsvis lille differentiering. Men La Glace har den fordel, at de er en af de ældste konditorier i Danmark, dermed vurderes konkurrencesituationen for de etablerede virksomheder til at være middel.

Eftersom Conditori La Glace har godt fodfæste på markedet for konditorkager, og de er blevet kåret til at have Danmarks bedste kager er truslen fra nye udbydere lav.

Kunderne i konditoriet har ikke nogen form for forhandlingsstyrke, dermed er truslen fra købere vurderet som værende lav.

Som nævnt i analysen er kage en del af den danske kultur, og det er en tradition at medbringe kage i specielle anledninger, derfor er truslen fra substituerende produkter vurderet som meget lav.

La Glace er yderst afhængige af deres råvarer leverancer, og på grund af den forventelige kvalitet er det ikke nemt for dem, at skifte deres leverandører ud, det betyder altså, at truslen fra leverandørerne er høj.

Samlet set kan det vurderes, at konditoribranchen er en mindre attraktiv branche at træde ind i. Det er en branche med mange udbydere, der allerede er godt etableret på markedet. Derudover er man i konditoribranchen særdeles afhængig af ens råvarer leverandører, og de har en høj forhandlingsstyrke, da der stilles visse krav til råvarerne.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu