Indholdsfortegnelse
1. Foretag en analyse af producentens mærkes position på markedet, idet du sammenligner med det konkurrerende mærke.

2. Fremsæt forslag til, hvilke ændringer producenten bør foretage for at styrke sit mærkes position på markedet. Inddrag Push og/eller Pull strategi.

3. Vis ved brug af det interaktive markedskort, hvilke potentielle konsekvenser ændringerne i spørgsmål 2 kan have på mærkets position på markedet.

4. Hvilke data til markedskortet kunne fremskaffes, hvis der afholdes en konkurrence på nettet, hvor konkurrencedeltagerne samtidig svarer på spørgsmål om mærket?

Uddrag
I forhold til det konkurrerende mærke (y), er eget mærke (x) ikke lige så godt stillet på markedet. Eget mærke (x) har en kendskabsgrad på 55% og dermed er der 45% som ikke kender til mærket

hvilket er en forholdsvis stor procentdel. Sammenlignet med det konkurrerende mærke (y), har mærket en markant større kendskabsgrad på 85% og dermed har langt flere forbrugere prøvet mærket.