Indholdsfortegnelse
1. Foretag en analyse af producentens mærkes position på markedet, idet du sammenligner med det konkurrerende mærke & 2. Fremsæt forslag til, hvilke ændringer producenten bør foretage for at styrke sit mærkes position på markedet.

3. Vis ved brug af det interaktive markedskort, hvilke potentielle konsekvenser ændringerne i spørgsmål 2 kan have på mærkets position på markedet.

4. Hvilke data til markedskortet kunne fremskaffes, hvis der afholdes en konkurrence på nettet, hvor konkurrencedeltagerne samtidig svarer på spørgsmål om mærket?

Uddrag
For den optimale mærkeposition, skal kendskabsprocenten være så høj som mulig. Producentens kendskabsprocent ligger på 55%, hvorimod konkurrenten har en kendskabsprocent på 85%.

Der er ingen tvivl om at konkurrenten har et klart større kendskabsprocent, hvilket kan skylde producentens utilfredshed på markedet.

Som det fremgår i opgaven, kan problemet skyldes at den danske producent af cider kun været på markedet i et år.

Da konkurrenten har været længere tid på markedet end producenten, giver det god mening, at flere forbrugere kender deres mærke.

Selvom konkurrenten har en fordel med mere erfaring på markedet, ville det give god mening for producenten at genoverveje deres promotionsindsats, eller finde ud af hvordan de kan optimere deres kendskabsprocent.

En anden årsag kunne være at distributionen er for snæver eller, at vareeksponeringen i butikkerne kan forbedres.

Ligesom kendskabsprocenten skal være så høj som mulig, skal prøveandelen det samme. For producenten er dette ikke tilfældet.

Ud af de 55% der kender mærket, har kun 20% prøvet det, hvilket vil sige at det kun er lidt over hver tredje, som kender mærket, der rent faktisk har prøvet det.