Charterferier | Afsætning | 10 i karakter

Opgavebeskrivelse
Opgave 1
Karakteriser det danske chartermarked. Du bedes som minimum tage udgangspunkt i bilag 1, 2, 3 og 4 (video).

Opgave 2
Analyser 2-3 relevante faktorer i den uafhængige omverden, der påvirker de danske charterselskaber.
- Samfundsøkonomiske forhold:
- Kulturelle forhold:

Opgave 3
Analyser købsadfærden ved køb af en charterrejse.
- SOR-modellen:
• Stimuli
• Organisme
- Behov:
- Købsmotiv:
- Købstyper:
- Købsadfærdstyper:
- Købsbeslutningsprocessen:
- Problemerkendelse:
- Informationssøgning:
- Vurdering af alternativer ud fra valgkriterier:
- Købsbeslutningen:
- Efterkøbsadfærd:
• Respons

Opgave 4
Diskuter følgende udsagn:
a. Virksomheden Primo Tours benytter sig af konkurrencestrategien omkostningsfokus.
b. Charterrejser befinder sig på nuværende tidspunkt i nedgangsfasen i PLC-kurven.
c. Ved analyse af danskernes rejsevaner er det bedst at benytte en kvalitativ dataindsamlingsmetode.

Opgave 5
Med udgangspunkt i din besvarelse af opgave 1-4 og relevante bilag bedes du identificere en udfordring for Primo Tours på det danske chartermarked. Diskuter mulige løsning(er) af den valgte udfordring.

Uddrag
Det danske chartermarked karakteriseres af charterrejser, som er en færdigpakket ferierejse hvor transport, hotelophold, rejseleder mm. på forhånd er tilrettelagt af rejsebureauet.

Chartermarkedet er et marked som befinder sig på et konsumentmarked, altså et marked hvor der er tale om B2C (Business To Consumer).

Markedet har de seneste år oplevet fald i omsætningen, grundet den manglende efterspørgsel. Ud fra bilag 2

kan det ses at flere virksomheder har skulle været med til at anerkende den manglende efterspørgsel på antal solgte charterrejser.

Spies, som er det største rejsebureau på det danske marked, har i 2019 haft en tilbagegang på 7.131 færre solgte billetter.

Dette skyldes bl.a. at konsuments markedets købsadfærd, på baggrund af økonomiske aspekter samt en usikkerhed om vejret, har ændret sig.

Tilbage i 2019 var kunderne tilbageholdene på grund af økonomien, og derfor oplevet branchen ikke de normale salg i både februar og marts.

Sommeren fik heller ikke flere kunder til at tag på charterferier, da kunderne hellere vil være i solrigt Danmark, end at tag syd på.

I en branche som charterbranchen, er det svært at differentiere sig fra konkurrenterne, da branchen er dominerede af homogene produkter.

Der er altså tale om et marked, hvor præferencerne er lave, og der konkkureres derfor typisk på prisparameteren.

Dog er der opstået et nyt trends, som har medført til at virksomheder i branchen er begyndt at sætte et større fokus på kvaliteten af produktet.

Kigger man på branchens konkurrenceform, er det tydligt at branchen befinder sig et differentieret oligopol, da der findes få store udbydere.

Nogle af de store udbydere er Spies, Apollo og TUI. Ud fra de konkurrencemæssige positioner, ville virksomheden Spies anses som markedsleder, da det også er den virksomhed med den største markedsandel.

Markedsudfordreren er virksomheden Apollo, som har den næst største markedsandel, mens virksomheder som TUI og Bravo Tours er markedsfølger. Virksomheder som Detur, Primo osv. anses som markedsnicher.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu