Charterbranchen | Afsætning | 12 i Karakter

Opgavebeskrivelse
Opgave 4
Diskuter følgende udsagn:
- Virksomheden Primo Tours benytter sig af konkurrencestrategien omkostningsfokus.
- Charterrejser befinder sig på nuværende tidspunkt i nedgangsfasen i PLC-kurven.
- Ved analyse af danskernes rejsevaner er det bedst at benytte en kvalitativ dataindsamlingsmetode.

Opgave 5
Med udgangspunkt i din besvarelse af opgave 1-4 og relevante bilag bedes du identificere en udfordring for Primo Tours på det danske chartermarked. Diskuter mulige løsning(er) af den valgte udfordring.
- Udfordring: trusler fra substituerende produkter
- Løsningsforslag 1: Sænke priserne på deres produkter
- Udfordring 2: Lav kendskabsgrad
- Løsningsforslag 1: Øge kendskabsgraden/ mere markedsføring

Uddrag
Hvis man kigger på de andre selskaber, som Spies og Apollo, kan man se at Primo Tours er en mindre spiller på markedet. Som nævnt i bilag 11, vil Primo Tours hellere holde på de kunder de altid havde, i stedet for at gå ud og prøve at få mange ind på markedet.

Dette beskriver at Primo Tours fokuserer mere på kvalitet frem for kvantitet. Hvis man kigger på Porters Five Forces, kan man se at de opnår en fordel ved at have lave omkostninger i form af indkøb, distribution og produktion.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu