Indholdsfortegnelse
Celler 2
Celler i menneskekroppen 2
Levende? 2
Prokaryoter 3

Uddrag
Celler
Celler dannes og celler dør hele tiden, og det klares ved, at cellen deler sig. Dette kaldes for mitose.

Det er ganske få celler hos os mennesker, som lever det meste af vores liv - men det gør nerveceller i hjertebarken, øjelinsens celler og hjertemuskel celler. Disse celler kan ikke gendannes.

Cellerne kan se ud på mange forskellige måder, alt efter hvilken funktion cellen har i kroppen, planten eller andre organismer.

Man opdeler celler i to typer:
-> Prokaryoter som er små primitive celler, som vi kender fra bakterier. I prokaryote celler ligger DNA’et og flyder frit i cytoplasmaet.
->Eukaryoter som er større celler som for eksempel plante og dyreceller.