Tjernobyl ulykken – Eksamensprojekt om Tjernobyl | Teknologihistorie

En af de økonomiske fordele ved RMBK reaktoren på Tjernobyl, var at den var billig på flere punkter. Udover almindeligt vand, blev der anvendt lavt

... 

Læs mere »

Fordisme opgave – Trekassemodellen | Teknologihistorie

Som med en lang række andre bilfirmaer i starten af det 20. århundrede, producerede Ford Motor Company, grundlagt i 1903 af Henry Ford, kun ca. tusi

... 

Læs mere »

Aktørmodellen – James Watt | Dampmaskine | Teknologihistorie

Langt bedre gik det derimod skotten James Watt 50 år efter. Watt, en instrumentmager ved universitetet i Glasgow, videreudviklede i 1763 Newcomens ma

... 

Læs mere »