Teknologirapport om vand

I Danmark er der 7314 km kystlinie. Denne kystlinie varierer med alt fra store marsk- og klitlandskaber i nord- og vestdanmark, til flade jævne, lavtvandede strande i syd- og midtdanmark. Andre steder som Bornholm har store skærende klippeskrænter...


Karakter: 7 tal

Uddannelse: HTX

Ord: 4533

5 Stjerner

Teknologirapport – Filtrering af svovldioxid

1.1.1 Stenkul
Stenkul er et fossilt brændstof, der er opstået i undergrunden gennem mange millioner år. Det er et sort hårdt stof, som smitter af som kulstof. Stenkul er et hårdt sammenpresset organisk materiale, oprindeligt bestående af...


Karakter: 7 tal

Uddannelse: HTX

Ord: 9489

5 Stjerner

Teknologi

Her finder du teknologirapporter og hjælpemidler som du kan bruge til at forstå, hvordan du opbygningen, sproget og stilen skal være.