Kvinders vej til valgret i perioden 1870-1915 | SO

I perioden 1870-1915, skete der en markant udvikling i Danmark på forskellige områder. Den danske tid var præget af industrialiseringen, demokratisering og urbanisering. Det var den tid hvor det enkelte menneskes personlige rettigheder var til d...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 3260

5 Stjerner

SO5 – Homoseksualitet i Danmark 1900-tallet

Jeg har valgt at skrive om homoseksuelles udvkilning og LGBT’s rolle på det danske synspunkt på homoseksuelle igennem tiden fordi det er relevant for noget af det vi har haft i SO-forløbet. Det er relevant i forhold til det Danmark vi har idag, ...


Uddannelse: HHX

Ord: 2081

5 Stjerner

Livet i 1800-tallet | SO dansk historie

Giv en redegørelse for forholdene for den danske landbefolkning i midten af 1800-tallet.

Analysér, hvordan forholdene fremstilles i skolelærerforfatteren Anton Nielsens novelle ”Hyrdedren-gen” (1861), og vurdér i forlængelse ...


Uddannelse: HHX

Ord: 3066

5 Stjerner

Analyse af USA og Kina | SO

I denne SO5 opgave, omkring globalisering, har vi valgt at tage udgangspunkt i USA og Kina, som er de lande vi vil lave vores analyser ud fra.

Globaliseringen gennem de sidste årtier har været meget stigende. Men hvad sker der med v...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 2365

5 Stjerner

Hvad kan I, som vi ikke kan? – Kronik i SO

Forskellen på den enkelte dansker og den enkelte amerikaners levevilkår er abnor-me. Rettighed, lighed og frihed. Hvem er "bedst" og har de stærkeste værdier set på længere sigt? Kun tiden vil vise, hvorvidt den ene eller anden strategi holder ...


Karakter: 12 tal

Uddannelse: HTX

Ord: 1199

5 Stjerner