SO | Den nationale fortælling

I perioden fra d.9 april 1940, til d.5 maj 1945 var Danmark besat af Tyskland.

Besættelsen skabte et dilemma for de danske politikere, om hvorvidt de skulle yde modstand eller om de skulle samarbejde med tyskerne. I besættelsens 3 f...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 5487

5 Stjerner

Englands behandling af de indfødte i Rhodesia | SO

Jeg vil i denne skriftlige fremstilling undersøge Englands behandling af de indfødte i det tidligere Rhodesia, nuværende Zambia og Zimbabwe. Først vil jeg redegøre for Berlinkonferencen for at give en forståelse af opdelingen af Afrika og Engl...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 2312

5 Stjerner

Matematisk modellering og økonomisk analyse | SO

hver sommer kører Tivoli et koncept der hedder “Fredagsrock” hvor mange besøgende kommer og hører musik om fredagen. Dette er et af de mange tiltag der gør at Tivoli er markedslederen. Dette kunne have bidraget til at der var flere der havde ...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 1474

5 Stjerner

Abort | SO

I slutningen af 1960 ́erne forsøgte man for første gang at få indført den frie abort i Danmark. Debatten omhandlede ikke kun et krav om indførelsen af den frie abort, men også om den køns- og seksualmoral, der i årtier havde hersket i det...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 6588

5 Stjerner

IØ – Notat til ministeren | SO

Integration og indvandrere har været et af de allermest debatterede emner igennem de sidste år. I 2018 var der 76.156, der fik opholdstilladelse i Danmark. Der bliver både diskuteret negative og positive ting angående indvandring og integratio...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 1113

5 Stjerner

Amazon | SO

Jeg har i min SO3 valgt en problemstilling hvor jeg skal analysere og vurderer hvorvidt fremtidig vækst hos Amazon, som er en af verdens største e-handel virksomheder, med en masse grene ud fra så som web hosting og streaming tjeneste, kan sandsy...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 2468

5 Stjerner

Kvinders vej til valgret i perioden 1870-1915 | SO

I perioden 1870-1915, skete der en markant udvikling i Danmark på forskellige områder. Den danske tid var præget af industrialiseringen, demokratisering og urbanisering. Det var den tid hvor det enkelte menneskes personlige rettigheder var til d...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 3260

5 Stjerner

SO5 – Homoseksualitet i Danmark 1900-tallet

Jeg har valgt at skrive om homoseksuelles udvkilning og LGBT’s rolle på det danske synspunkt på homoseksuelle igennem tiden fordi det er relevant for noget af det vi har haft i SO-forløbet. Det er relevant i forhold til det Danmark vi har idag, ...


Uddannelse: HHX

Ord: 2081

5 Stjerner

Livet i 1800-tallet | SO dansk historie

Giv en redegørelse for forholdene for den danske landbefolkning i midten af 1800-tallet.

Analysér, hvordan forholdene fremstilles i skolelærerforfatteren Anton Nielsens novelle ”Hyrdedren-gen” (1861), og vurdér i forlængelse ...


Uddannelse: HHX

Ord: 3066

5 Stjerner

Analyse af USA og Kina | SO

I denne SO5 opgave, omkring globalisering, har vi valgt at tage udgangspunkt i USA og Kina, som er de lande vi vil lave vores analyser ud fra.

Globaliseringen gennem de sidste årtier har været meget stigende. Men hvad sker der med v...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 2365

5 Stjerner

SO

Find alt indenfor SO – Heriblandt opgaver, analyser og Kroniker. Vi har bl.a. analyser af USA og Kina, opgaver indenfor abort og dybdegående opgaver indenfor kvinders valgret.