Hvad kan I, som vi ikke kan? – Kronik i SO

Ordet "drøm" kommer ofte på tale i de trykte medier. Oftest er det i sammenhæng med en nation som eksempelvis Danmark eller Amerika. Begavede indiv

... 

Læs mere »