Landbrugssektoren | Synopse | Samtidshistorie

• Landbrugsproduktionen udviklede sig meget effektivt og producerede meget mere, end der skulle til, for at brødføde den voksende befolkning.
... 

Læs mere »

Folkedemokratiseringsprocessen i Østeuropa | Samtidshistorie

modsætning til Østeuropa, havde Vesteuropa ikke oplevet store forskydninger af grænserne.

Den politiske magt forblev his demokratis

... 

Læs mere »

DHO om Irakkrigen | 12 i karakter

Den anden august 1990, invaderede Irak sin nabo, Kuwait. Kuwaits forsvar blev hurtigt nedbrudt og i løbet af få timer var hovedstaden Kuwait overtag

... 

Læs mere »

Ungdomsoprøret i Danmark | DHO

2. Redegørelse for baggrunden for ungdomsoprøret i Danmark
Det var mod slutningen af 1960’erne, hvor den vestlige verden nåede et udviklin

... 

Læs mere »

Apartheid i Sydafrika – Dansk & Samtidshistorie | DHO

2.1 Apartheid i Sydafrika
Ordet apartheid stammer fra det Afrikanske sprog afrikaans, som oversat til dansk betyder ’adskilthed’ , hvilket

... 

Læs mere »

Finansielle Kriser- Wall Street krakket & Finanskrisen | SRP

Den 24. Oktober 1929 ”sorte torsdag” begyndte den varme luft at sive ud af aktieboblen . Boblen sprang dog for alvor ”den sorte tirsdag” den 2

... 

Læs mere »