Landbrugssektoren | Synopse | Samtidshistorie

Vi har valgt at beskæftige os med landbrugssektoren i 1864 og frem. Det har vi pga. den enorme betydning landbrugssektoren og dens udvikling har haft for Danmark. Uden den hurtige og store udvikling af denne sektor, ville Danmark ikke være helt, hv...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 780

5 Stjerner

Folkedemokratiseringsprocessen i Østeuropa | Samtidshistorie

modsætning til Østeuropa, havde Vesteuropa ikke oplevet store forskydninger af grænserne.

Den politiske magt forblev his demokratiske statssystemer, hvor kommunistiske partier var tilladte. De blev dog holdt under tæt overvågning...


Karakter: 12 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 733

5 Stjerner

DHO om Irakkrigen | 12 i karakter

Den anden august 1990, invaderede Irak sin nabo, Kuwait. Kuwaits forsvar blev hurtigt nedbrudt og i løbet af få timer var hovedstaden Kuwait overtaget. Regeringsledere flygtede blandt andre til Saudi Arabien. Irak stod nu med kontrollen over 20% af...


Karakter: 12 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 4852

5 Stjerner

Ungdomsoprøret i Danmark | DHO

Jeg har i min Dansk-Samtidshistorie opgave valgt at skrive om emnet ’Ungdomsoprøret i Danmark’, hvilket jeg har gjort med den begrundelse, at jeg finder dette emne meget spændende og finder de samfundsproblematikker som denne periode tog op sæ...


Karakter: 12 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 3569

5 Stjerner

Apartheid i Sydafrika – Dansk & Samtidshistorie | DHO

I denne opgave vil der blive fremlagt en historisk analyse af årsagerne til Apartheid i Sydafrika efterfulgt af en historisk analyse af fiktionsfilmen ’Goodbye Bafana’. Denne opgave starter ud med en redegørelse for Apartheid i Sydafrika i 1948...


Karakter: 7 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 3045

5 Stjerner

Finansielle Kriser- Wall Street krakket & Finanskrisen | SRP

Igennem tiden har der været forskellige kriser globalt. Krisen i 30´erne og Finanskrisen anses ifølge mange økonomer som værende de 2 største i USA. Der tages udgangspunkt i disse 2 kriser i følgende opgave.
Målet er at finde ud af, hv...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 7529

5 Stjerner