Opgave: De sociale mediers betydning for unge

De sociale medier fylder ekstrem meget i de unges hverdag, og medierne ses ned på som et ødelæggende og forstyrrende element for de unges psyke.

Disse påstande udledes og bekræftes for eksempel i figur 3. hvor vi ser på sammenh...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: STX

Ord: 774

5 Stjerner

Delopgave C: Sociale medier og identitetsdannelse

I denne opgave vil jeg undersøge, hvad der af bilag C1 kan udledes om unges adfærd på de sociale medier. Ved anvendelse af bilag C1 vil jeg vurdere metodiske svagheder og styrker for bilagene samt inddrage sociologiske begreber undervejs i besvare...


Karakter: 12 tal

Uddannelse: STX

Ord: 1102

5 Stjerner

Corona-virus og Økonomi

I denne opgave vil jeg undersøge, hvilke økonomiske konsekvenser den verdensomspændende pandemi, corona-virussen, kan få for både Danmarks økonomi og for den globale økonomi. Min undersøgelse understøttes af de tre kilder med vedlagt link p...


Karakter: 12 tal

Uddannelse: STX

Ord: 1239

5 Stjerner

Sammenligning – Opg B: Ret og pligt

I besvarelsen vil der blive sammenliget bilagenes syn på forholdet mellem individ og fælleskabet, der kommer til udtryk i B1, B2 og B3. Der vil blive anvendt viden om rettigheder og pligter, samt nævnt teorietikerne Turner og Marshall med henblik ...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: STX

Ord: 989

5 Stjerner

Undersøgelse af omfanget af stress blandt unge

Gymnasietiden er en stresset tid for mange unge. Presset er nyt og større end man er vant til. Karakterer, forventninger samt fritiden skal det tages stilling til, og tiden skal prioriteres fornuftigt på skole, venner og familie.

De...


Karakter: 12 tal

Uddannelse: STX

Ord: 1073

5 Stjerner

Magtens placering | Samfundsfag

Søren Søndergaard nævner at militært oprustning, ikke er den rigtige vej til en fredeligere verden.

Han mener også at Danmark bør deltage og blive en del af et tættere samarbejde i Nordeuropa for mere fred og nedrustning.


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 935

5 Stjerner

Velfærdsmodeller, ideologier og ulighed | Samfundsfag

Den universelle velfærdsmodel er den model vi har i Danmark og i Skandinavien. I denne model betaler alle høje skatter for at finansiere en stor og retfærdig velfærd.

Lønmodtagere med højere indkomster betaler endda en større p...


Karakter: 12 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 623

5 Stjerner

Synopsis om interessen for Arktis

Interessen for Arktis er steget gevaldigt de sidste 15 år. Det isdækkede område omkring Arktis bliver mindre og mindre for hvert år, hvilket skaber nye muligheder for blandt andet råstofudvinding og søfartsruter.

Kun fem lande s...


Karakter: 12 tal

Uddannelse: STX

Ord: 1420

5 Stjerner

Sociale medier og identitetsdannelse | Samfundsfag

Figur 3 giver indsigt i, hvad unge mellem 12 og 18 år laver på de sociale medier.

Det ses, at især unge læser opdateringer. Cirka 90% af de unge læser opdateringer dagligt, og det ses, at unge ofte liker, svarer eller skriver kom...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: STX

Ord: 3578

5 Stjerner

Corona-situationen i den danske økonomi

a) Hvordan påvirker Corona-situationen den danske økonomi?

- Udbuddet på arbejdsmarkedet falder, og det samme sker for efterspørgslen, Langt størstedelen af økonomien er nærmest gået i stå. Det betyder, vi står over for et so...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 1145

5 Stjerner

Hjælp til samfundsfag

Find alle de hjælpemidler indenfor samfundsfag, som du har brug for. Vi har et bredt udvalg af hjælpemidler og noter i samfundsfag.

Vi har heriblandt dybdegående samfundsfag A noter, opgaver om Brexit og meget mere. Materialerne kan bruges til inspiration og til forbedre dig fagligt.