EU og Bruxelles | Samfundsfag

Ved parlamentsvalget i 2014, var stemmeprocenten historisk lav. Dette kan tydeligt ses i et historisk synspunkt, da stemmeprocenten i medlemslandene e

... 

Læs mere »

Sociologiopsamlingsprøve | Spørgsmål om sociologi

Socialiseringen er, hvordan man lærer de forskellige normer og værdier. Det er gennem socialiseringen vi lærer, hvordan man skal opføre sig blandt

... 

Læs mere »

EU, Brexit & arbejdsløshed | Samfundsfag

Bilag 1 er et uddrag fra en artikel ved navn, ’Vil regeringen kurere EU-sklerosen’, bragt i Berlingske d. 18 november 2017. Artiklen er skrevet af

... 

Læs mere »

Kvinder og kvoter | Samfundsfag

Kvindekvoter vil have visse konsekvenser hvis det bliver pålagt at 40% af bestyrelsesposterne skal besættes af kvinder.

En tidligere

... 

Læs mere »

Staten og markedsøkonomien | Samfundsfag

Økonomisk politik er den overordnende benævnelse for det den offentlige sektor bruger til at justere på landets økonomiske adfærd, og forebygge f

... 

Læs mere »

Familie og arbejdsforhold i udvalgte EU-lande | Samfundsfag

Gennemgående for hele bilaget er, at der er stor forskel på hvordan opgaver som husholdning/børneopdragelse, arbejdsmarkedet og uddannelse bliver v

... 

Læs mere »

Skat og lighed | Samfundsfag

Det fremgår i citatet at Enhedslisten vil priotere lighed. Et synspunkt som liberalister et helt uenige med. Hvis vi alle skal være lige, så skal v

... 

Læs mere »

EU og nationalstaten | Samfundsfag

En af de helt store problematikker for staterne i EU er den stigende strøm af flygtninge. I artiklen “Den europæiske nødvendighed” skrevet af

... 

Læs mere »

BNP i Danmark og import & udfordringer for dansk udenrigspolitik

På figur 1 kan man se en sammenhæng mellem BNP. Mia. Kr. og import. Mia. Kr. hvor x-aksen er BNP. Mia. kr. og y-aksen er import. Mia. kr. i Danmark.

... 

Læs mere »

Centralisering eller decentralisering | Samfundsfag

I serviceloven står der:

” § 1. Formålet med denne lov er

1) at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge soc

... 

Læs mere »