Demokrati | Essay

Demokrati, hvad er det overhovedet og hvad betyder det for os som ”normale” individer i samfundet?...


Karakter: 12 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 868

5 Stjerner

Problemer med mangel på arbejdskraft i Danmark?

Artiklen ”Mangel på arbejdskraft: DK blandt de europæiske lande der har færrest problemer” (bilag 1) fra den socialdemokratiske netavis Pio, belyser Danmarks status på arbejdskraft i landet. 3F mener at problemstillingen om mangel på arbejds...


Karakter: 12 tal

Uddannelse: STX

Ord: 525

5 Stjerner

Udviklingen i dansk økonomi | Samfundsfag

Ingen tegn på overophedning i den nuværende økonomi

Der er en lang række økonomiske faktorer, der peger mod, at økonomien befinder sig i et opsving, men langt fra en overophedning og at skattelettelser derfor vil være et effekti...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: STX

Ord: 1899

5 Stjerner

De tre velfærdsstatsmodeller og deres sammenhæng med ideologierne

Hvis vi nu sætter to lande op imod hinanden og kigger på deres tal og velfærdsmodeler bliver det rigtig spændende. Italien og Danmark har to forskellige velfærdsmodeller.

Danmark sender 85,7% af deres børn til institutioner, ime...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: STX

Ord: 2586

5 Stjerner

Konkurrencestat, skat og velfærd | Samfundsfag

Unge har aldrig haft flere valgmuligheder end de har i det senmoderne samfund. Er det grundet konkurrencestaten? Har den været med til at styrke de valgmuligheder unge kan tage i dag?
7 Den unge forfatter og filosof Olav Hesseldahl mener at v...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: STX

Ord: 1258

5 Stjerner

Fællesskabets forfald EU

Af tabel 2 kan der udledes, at 71,46% af de samlede respondenter mener, at børnepasningen bør foregå i de offentlige institutioner, samt at der er færrest, 13,55%, der mener at den bør foregå i familien. Dette kan forklares ved Anthony Giddens...


Karakter: 12 tal

Uddannelse: STX

Ord: 3114

5 Stjerner

EU som international aktør | Samfundsfag

Jeg vil igennem denne opgave sammenligne de synspunkter på EU som international politisk aktør, som kommer til udtryk i bilag B1, B2 og B3.

I opgaven vil jeg sætte synspunkterne op mod hinanden, og derved komme frem til hvilke ligh...


Karakter: 12 tal

Uddannelse: STX

Ord: 2565

5 Stjerner

FN’s 17 verdensmål | Kulturforståelse

1. Noter, hvad du ved om verdensmålene, og hvor du har set/ser dem. Hvis du ikke har hørt om dem før, så er det det, du skriver.
Jeg har hørt lidt omkring det med klimaindsats og bæredygtig energi. Jeg har kun hørt om...


Uddannelse: HHX

Ord: 569

5 Stjerner

De Samfundsøkonomiske Mål

I Danmark stræber vi efter, at opfylde de samfundsøkonomiske mål vi har sat os. Det er vigtig for os at få opfyldt så mange som overhovedet muligt. På den måde kan vi få et velfungerende samfund. De mål vi i Danmark har sat os er: Fuld besk...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 650

5 Stjerner

Velfærdsstaten | Hjemmeopgave

I denne opgave skal jeg sammenligne synspunktet for henholdsvis 3 forskellige tekster, hvor de hver især har en politisk holdning. Den første har en socialistisk holdning, den anden har en liberalistisk og den tredje har en konservatistisk. Jeg ka...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: STX

Ord: 789

5 Stjerner

Hjælp til samfundsfag

Find alle de hjælpemidler indenfor samfundsfag, som du har brug for. Vi har et bredt udvalg af hjælpemidler og noter i samfundsfag.

Vi har heriblandt dybdegående samfundsfag A noter, opgaver om Brexit og meget mere. Materialerne kan bruges til inspiration og til forbedre dig fagligt.