Dem og Os – Eksamenssæt d. 22. maj 2017

I følgende undersøgelse vil de derfor blive undersøgt om danskerne i bilag A2 deler samme synspunkter. Først vil det blive undersøgt om danskerne

... 

Læs mere »

Social Arv og Ulighed

Kære Mai Mercado,

Uligheden er vokset markant de senere år, dog ved alle også at der ikke er tale om absolut fattigdom. Danmark er e

... 

Læs mere »

Økonomi og Velfærd

Det økonomiske kredsløb er en forsimplet model, der beskriver, hvordan pengene bevæger sig rundt i samfundet.
For eksempel kan en husholdni

... 

Læs mere »

Ung i det senmoderne samfund

Teoretikeren Anthony Giddens er positiv, hvad angår det nuværende samfund, og uddannelsesvældet det har medført. Han beskriver det blandt andet me

... 

Læs mere »

Eksamenssæt onsdag den 28. maj 2014 – Delopgave B – Omfordeling

Fra Tabel 2 kan man udlede, at overførselsindkomsterne har fordelingsmæssige virkninger. I denne tabel har man sammenlignet Gini-koefficienten melle

... 

Læs mere »

Eksamenssæt onsdag den 28. maj 2014 – Delopgave C – Syrien og intervention

I bilag C1 beskriver Jan Øberg konflikten i Syrien, som den er nu, som et resultat af den for store prioritering af våben til oppositionen, samt den

... 

Læs mere »

Eksamenssæt onsdag den 27. maj 2015 – Delopgave C – FN

Der har gennem mange år hersket tvivl om hvor vigtig en spiller FN egentlig er, når det kommer til verdensfreden og sikringen af menneskerettigheder

... 

Læs mere »

Danmarks holdning til OECD’s forslag

Figur 1 viser en undersøgelse, som blev foretaget af Gallup i 2012. Undersøgelsen er formidlet i form af et horisontalt stablet pindediagram, der by

... 

Læs mere »

Synopsis: Hvad gør socialdemokraterne

Generelt virker det som om at folk erkender, at det handler om meget større politiske problemer, og velfærdstatens krise, men alligevel er der vælg

... 

Læs mere »

Hvilken løsningsmodel er bedst egnet til at imødegå velfærdsstatens finansielle udfordring?

EU-udfordringen: Som medlem af det Europæiske parlament, har Danmark accepteret, at en vis del af den gældende lovgivning i Danmark kommer fra EU’

... 

Læs mere »