Valg og klima | Samfundsfag | Eksamensopgave

Figur 1. er lineær regressions en graf der illustrerer sammenhængen mellem BNP pr. indbygger og CO2 udledning pr. indbygger. Som det fremgår af gr

... 

Læs mere »

Dansk økonomi i perioden 2007-2015 | Beregningsopgave

Man skal have gang i den danske produktion, hvis deres BNP skal øges og danskerne skal tjene en del flere penge, så deres forbrug kan stige. Man kan

... 

Læs mere »

Tema: Danske velfærdsstatsmodel

Den danske velfærdsstat står overfor nogle udfordringer, som gør det svært at opretholde den danske velfærdsniveau i fremtiden. Der er nogle inte

... 

Læs mere »

Society | Anthony Giddens | Late Modernity | Samfundsfag

In traditional society, 90-95% of the population worked in agricultural and the norms and traditions of the family/community all depended on religion.

... 

Læs mere »

Arbejdsløsheden | 3 hypoteser | Samfundsfag

Væksten skaber øget produktion og øget produktion giver flere arbejdsplader, da lav arbejdsløshed og økonomisk vækst hører sammen. De som blive

... 

Læs mere »

Arbejdsløshed | Samfundsfag

Det er ekstremt belastende at være ledig i Danmark lige nu. Det viser en ny undersøgelse blandt 400 ledige, som Analyse Danmark har foretaget for Ug

... 

Læs mere »

Kildekritik | Samfundsfag | Noter & gennemgang

1. Erfaringskilde
En erfaringskilde er, når en person er en del af den historie man hører/skriver om. Erfaringspersonen er et menneske, s

... 

Læs mere »

Samfundsfag notat racismeparagraffen | Politisk rådgiver

Grundet folke- og EU-retlige forpligtelser kan racismeparagraffen ikke ophæves. Når dette er sagt, er det stadig mulighed for at justere i selve par

... 

Læs mere »

Samfundsfag A | ulighed

Henrik Herløv Lund udgav i 2011 artiklen ”EU, Gældskrise, Euro, Europagt” som er en kritisk analyse der gennemgår besparelsesplanen der er skab

... 

Læs mere »

Udfordringer for dansk økonomi | Samfundsfag

Det offentlige budget i Danmark har i perioden 2007-2012 stået overfor en negativ udvikling. Dette skyldes i høj grad den globale finanskrise der ha

... 

Læs mere »