Homohad i Afrika

I store dele af Afrika risikerer LGBT+-personer, at blive slået ned, forfulgt, smidt i fængsel eller dræbt, grundet deres seksualitet. I Afrika bliver LGBT+-personer smidt ud af skolen og uddannelser. Forældre slår hånden af deres børn og læg...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: STX

Ord: 1378

5 Stjerner

Danskerne og velfærdsstaten | Samfundsfag

Velfærdsstaten sikrer borgerne en vis lighed. Det gør velfærdsstaten ved hjælp af omfordeling. De kan for eksempel omfordele fra de rige og til de fattige. Velfærdsstaten sikrer på den måde at der ikke er uligheder mellem borgerne. Velfærdsst...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: STX

Ord: 926

5 Stjerner

Vækst og Ulighed | Samfundsfag

Bilag A1 er et uddrag fra en ledende artikel fra Berlingske. Ifølge billaget vil den danske økonomises som værende usund til tider. A1 pepåger således at Danmarks årlige vækst vil ligge på 1,5% indtil 2030 ifølge OECD, hvilket vil betyde at ...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: STX

Ord: 2451

5 Stjerner

Samfundsfag A noter

Højt BNP-niveau og høj BNP-vækst: = hovedmålet.

Høj beskæftigelse lav arb. Løshed = ledighed er et socialt problem, der ikke kan opnå et vist socialt niveau. -> men også et ressourcespil for staten, idet de kunne udnytte den ...


Karakter: Note

Uddannelse: STX

Ord: 14758

5 Stjerner

EU og Bruxelles | Samfundsfag

Jeg har i denne opgave opstillet 3 spørgsmål hvis svar kombinerer vores faglige viden om EU, med de ting vi oplevede på turen til Bruxelles. Til sidst har jeg lavet et afsnit om hvordan mit syn på EU har ændret sig efter at have oplevet EU-verde...


Karakter: 12 tal

Uddannelse: STX

Ord: 1452

5 Stjerner

Sociologiopsamlingsprøve | Spørgsmål om sociologi

Socialiseringen er, hvordan man lærer de forskellige normer og værdier. Det er gennem socialiseringen vi lærer, hvordan man skal opføre sig blandt andre mennesker og, hvordan man skal være sammen med dem.
Der er mange ting der er med til...


Uddannelse: HHX

Ord: 1283

5 Stjerner

EU, Brexit & arbejdsløshed | Samfundsfag

Bilag 1 er et uddrag fra en artikel ved navn, ’Vil regeringen kurere EU-sklerosen’, bragt i Berlingske d. 18 november 2017. Artiklen er skrevet af Jens Rohde, medlem af Europa-Parlamentet for Venstre, og Erik Boel, landsformand for Europabevægel...


Uddannelse: HHX

Ord: 2499

5 Stjerner

Kvinder og kvoter | Samfundsfag

Kvindekvoter vil have visse konsekvenser hvis det bliver pålagt at 40% af bestyrelsesposterne skal besættes af kvinder.

En tidligere topchef udtaler at han frygter at kvoterne vil medføre mindre kvalificerede bestyrelser og udtaler...


Uddannelse: HHX

Ord: 1204

5 Stjerner

Staten og markedsøkonomien | Samfundsfag

Økonomisk politik er den overordnende benævnelse for det den offentlige sektor bruger til at justere på landets økonomiske adfærd, og forebygge for store udsving i adfærden. Hvis der eksempelvis i længere periode har været en vækst på under...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: STX

Ord: 1111

5 Stjerner

Familie og arbejdsforhold i udvalgte EU-lande | Samfundsfag

Gennemgående for hele bilaget er, at der er stor forskel på hvordan opgaver som husholdning/børneopdragelse, arbejdsmarkedet og uddannelse bliver varetaget. Særligt lande med den universelle velfærdsmodel står i kontrast til lande med den selek...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: STX

Ord: 2430

5 Stjerner