Samfundsfag noter om identitet

Ens identitet bliver skabt af ens familie, venner og ….. Når man møder nogen for man altid et førstehåndsindtryk og det går tit ud fra, hvorda

... 

Læs mere »

Samfundsfagsopgave om Velfærd

Opgave 5 – økonomiske grundbegreber
1. BNP et lands samlede erhvervsmæssige produktion af varer og tjenesteydelser.
BNP bruges ofte

... 

Læs mere »

Dem og Os – Eksamenssæt d. 22. maj 2017

I følgende undersøgelse vil de derfor blive undersøgt om danskerne i bilag A2 deler samme synspunkter. Først vil det blive undersøgt om danskerne

... 

Læs mere »

Social Arv og Ulighed

Kære Mai Mercado,

Uligheden er vokset markant de senere år, dog ved alle også at der ikke er tale om absolut fattigdom. Danmark er e

... 

Læs mere »

Økonomi og Velfærd

Det økonomiske kredsløb er en forsimplet model, der beskriver, hvordan pengene bevæger sig rundt i samfundet.
For eksempel kan en husholdni

... 

Læs mere »

Ung i det senmoderne samfund

Teoretikeren Anthony Giddens er positiv, hvad angår det nuværende samfund, og uddannelsesvældet det har medført. Han beskriver det blandt andet me

... 

Læs mere »

Eksamenssæt onsdag den 28. maj 2014 – Delopgave B – Omfordeling

Fra Tabel 2 kan man udlede, at overførselsindkomsterne har fordelingsmæssige virkninger. I denne tabel har man sammenlignet Gini-koefficienten melle

... 

Læs mere »

Eksamenssæt onsdag den 28. maj 2014 – Delopgave C – Syrien og intervention

I bilag C1 beskriver Jan Øberg konflikten i Syrien, som den er nu, som et resultat af den for store prioritering af våben til oppositionen, samt den

... 

Læs mere »

Eksamenssæt onsdag den 27. maj 2015 – Delopgave C – FN

Der har gennem mange år hersket tvivl om hvor vigtig en spiller FN egentlig er, når det kommer til verdensfreden og sikringen af menneskerettigheder

... 

Læs mere »

Danmarks holdning til OECD’s forslag

Figur 1 viser en undersøgelse, som blev foretaget af Gallup i 2012. Undersøgelsen er formidlet i form af et horisontalt stablet pindediagram, der by

... 

Læs mere »