Græske guder | Noter | Oldtidskundskab

Noter

Oldtidskundskab

Græske guder | Noter | Oldtidskundskab

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 af 5 stjerner

Herakles -> Præsentation:
Herakles er den største græske helt. Han var søn af Zeus (med Alkmene).

Han arv...

Euripides Elektra | Afleverning | Oldtidskundskab

Oldtidskundskab

Euripides Elektra | Afleverning | Oldtidskundskab

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 af 5 stjerner

I: Prologen overordnet:
I.1: Prologen var oprindeligt en kort FORTALE(pro-logos) til dramaet, der satte tilskuerne ind i dramaet...

Catul | Noter Oldtidskunstskab | Tjek vores gode noter her

Noter

Oldtidskundskab

Catul | Noter Oldtidskunstskab | Tjek vores gode noter her

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 af 5 stjerner

Digtsamlingen, som først er blevet sammensat efter Catuls død, er primært, men ikke udelukkende, ordnet efter formelle, dvs. metrisk...

Begrebsark i Oldtidskunstskab | Noter Oldtidskunstskab

Noter

Oldtidskundskab

Begrebsark i Oldtidskunstskab | Noter Oldtidskunstskab

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 af 5 stjerner

De græske guder
- Polyteisme: troen på flere guder
- Guderne havde forskellige funktioner og ansvarsområder, derfor dy...

Afrodite og Pan | Skulpturanalyse | Ukendt

Oldtidskundskab

Afrodite og Pan | Skulpturanalyse | Ukendt

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 af 5 stjerner

Formanalyse:
Her undersøges de visuelle virkemidler / skulpturens stil

Faktuelle oplysninger (hvis de kendes):

Odysseus | Opgave

Oldtidskundskab

Odysseus | Opgave

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 af 5 stjerner

Èpos – fortælling, større fortællende digt

Menis – Vrede

Metrum – Versemål

Epi...

Personer og begreber | Noter Oldtidskundskab

Noter

Oldtidskundskab

Personer og begreber | Noter Oldtidskundskab

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 af 5 stjerner

Alkinoos: konge over phaiakerne, søn af Nausithoos, sønnesøn af Poseidon, far til

Nausikaa, 5 sønner, gift med Aret...

Odyssen | Noter Oldtidskundskab

Noter

Oldtidskundskab

Odyssen | Noter Oldtidskundskab

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 af 5 stjerner

Polyfems beskrives meget dyrisk, barbarisk og uciviliseret. Det ses også ved at han er ligeglad med gudernes bud og guderne generelt. ...

Latinsk Verbernes bøjning | Noter i oldtidskundskab

Noter

Oldtidskundskab

Latinsk Verbernes bøjning | Noter i oldtidskundskab

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 af 5 stjerner

Et finit verbum er ”personbøjet” – dvs. det er bøjet i person (1./2./3. person) og i tal (singularis/pluralis).

...

Græske helte | Noter i oldtidskundskab | Over 8 sider

Noter

Oldtidskundskab

Græske helte | Noter i oldtidskundskab | Over 8 sider

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 af 5 stjerner

Græske helte

Alfabetisk oversigt over de græske helte, hvor deres karaktertræk og hvilken rolle de spillede i Iliaden...