Afstandskvadratloven kv prøve | NV

Afstandskvadratloven
Først vil jeg forklar hvad afstandskvadratloven er og hvordan den virker. Afstandskvadratloven er en lov der viser sammenhængen mellem intensiteten og afstanden af energikilden, formlen for afstandskvadratloven lyder "p...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: STX

Ord: 333

5 Stjerner

Vejr og Klima | NV

Man kan måle vinden på forskellige måder. Tideligere er vinden blevet målt ud fra Beauforts vindskala, der går fra 0 til 12, men i dag bliver vinden hovedsageligt målt vha.

Instrumenter der er placeret i en mast 10 meter over jo...


Karakter: 12 tal

Uddannelse: STX

Ord: 582

5 Stjerner

Kageanalyse – Afsluttende prøve | NV

Jeg har delt opgaven op i to dele. Den første del er den mere kemiske, hvor vi vil forklare to forsøg, der vil finde frem til saltindholdet og om der er saccharider med aldehyd-grupper. Den anden del vil handle om den biologiske del. Vi vil unders...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: STX

Ord: 2038

5 Stjerner

Salt i havvand Rapport – fordampnings forsøg & Titrering

Fejlkilder:
Man kan snakke om få fejlkilder i dette forsøg. Man kan måske ikke antage helt præcist, at vi har 25ml vand. Der kan muligvis også være andre ting i havvandet end vand og NaCl.
Man skal samtidig lægge mærke til, at ...


Karakter: 7 tal

Uddannelse: STX

Ord: 1035

5 Stjerner

Gærcellers aktivitet Rapport – som funktion af temperaturen

Resultaterne herover viser først og fremmest, at aktiviteten er størst ved de 30/40/50 graders varme. Det viser, at gæren ikke fungerer ved hverken ved for høj eller lav varme – faktisk er gæren sammenlignelig med menneskekroppen, i det den og...


Uddannelse: STX

Ord: 583

5 Stjerner

Hjælp til NV

Her finder du alt du skal bruge til det naturvidenskabelige grundforløb (NV). Brug vores NV eksempler som f.eks. kageanalyse, vejranalyser og meget mere til at udvikle dig fagligt.