Vejr og Klima | NV

Man kan måle vinden på forskellige måder. Tideligere er vinden blevet målt ud fra Beauforts vindskala, der går fra 0 til 12, men i dag bliver vinden hovedsageligt målt vha. Instrumenter der er placeret i en mast 10 meter over jorden. Man angive...


Karakter: 12 tal

Uddannelse: STX

Ord: 582

5 Stjerner

Kageanalyse – Afsluttende prøve | NV

Jeg har delt opgaven op i to dele. Den første del er den mere kemiske, hvor vi vil forklare to forsøg, der vil finde frem til saltindholdet og om der er saccharider med aldehyd-grupper. Den anden del vil handle om den biologiske del. Vi vil unders...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: STX

Ord: 2038

5 Stjerner

Salt i havvand Rapport – fordampnings forsøg & Titrering

Fejlkilder:
Man kan snakke om få fejlkilder i dette forsøg. Man kan måske ikke antage helt præcist, at vi har 25ml vand. Der kan muligvis også være andre ting i havvandet end vand og NaCl.
Man skal samtidig lægge mærke til, at ...


Karakter: 7 tal

Uddannelse: STX

Ord: 1035

5 Stjerner

Gærcellers aktivitet Rapport – som funktion af temperaturen

Resultaterne herover viser først og fremmest, at aktiviteten er størst ved de 30/40/50 graders varme. Det viser, at gæren ikke fungerer ved hverken ved for høj eller lav varme – faktisk er gæren sammenlignelig med menneskekroppen, i det den og...


Uddannelse: STX

Ord: 583

5 Stjerner

NV

Her finder du alt du skal bruge til det naturvidenskabelige grundforløb (NV). Brug vores NV eksempler som f.eks. kageanalyse, vejranalyser og meget mere til at udvikle dig fagligt.