Afsætningsnoter Kapitel 7 | Efterspørgselsforhold

Mellemhandlermarkedet omfatter virksomheders køb af produkter med det formål at videresælge dem uforarbejdet til andre virksomheder.
- Mellemhandlermarkedet, der er en del af producentmarkedet, kaldes det marked, der sælger til den endelig...


Karakter: Note

Uddannelse: HHX

Ord: 299

5 Stjerner

Afsætningsnoter Kapitel 3 | Makroforhold

Afhængige omverden(Nærmiljø): påvirke
Er dem som virksomheden har dagligt
Kontakt med og er afhængige af, ellers ville de ikke ku få deres virksomhed
Til at løbe rundt.

---

Uafhængige omverde...


Karakter: Note

Uddannelse: HHX

Ord: 256

5 Stjerner

Opgave om fordøjelsen – Biologi

Mund og spiserør:

Når maden kommer ind i munden starter fordøjelsen da enzymerne i spyttet blandes med det indtaget føde.

grunden til at maden bliver lettere at synke er fordi at enzymerne bryder nogle af de bindinge...


Uddannelse: STX

Ord: 510

5 Stjerner

“Fars Tysk Regler” om hvad er Sammensatte Verber

Sammensatte verber kan være
- løst sammensatte, med betoning på forleddet og hvor forleddet skilles fra verbet - men kun i hovedsætninger, fx: - Siehst du das ein?
- fast sammensatte, som aldrig skill...


Karakter: Note

Uddannelse: STX

Ord: 273

5 Stjerner

“Fars Tysk Regler” om Konjunktiv

1. Wenn ich nicht so müde wäre, wurde ich das Buch zu ende lesen.
2. Wenn ich nicht so müde gewesen wäre, hätte ich das buch zu ende gelesen.
3. Wenn du müde bist, musst du ins Bett gehen.
4.
5.
6.
7...


Karakter: Note

Uddannelse: STX

Ord: 163

5 Stjerner

12 Spørgsmål om eventyrgenrens udvikling

- Folkeeventyr stammer fra middelalderen og frem til 1800-tallet. Folkeeventyr er kendetegnet ved at det er forskellige fortællinger fra forskellige anonyme personer.

- Sagn: Et sagn er baseret på konkrete hændelser eller historisk...


Karakter: Note

Uddannelse: STX

Ord: 926

5 Stjerner

Kapitel 12 – Serviceydelser | Noter i afsætning

Servicepakke:

- Servicepakken er servicevirksomhedens produkt. Servicepakken består af to hovedelementer. Der er en kerneydelse, der dækker kundens behov. Et flyselskab dækker et behov for transport fra punkt A til B. Et hotel dækk...


Karakter: Note

Uddannelse: HHX

Ord: 676

5 Stjerner

Generelle noter til International Økonomi A | Noter

BNP (Øko vækst) = Velstand i et land.
Samlede Produktion i et land = Produktion og service ydelser.
Danmark = 1,6% vækst.
Højkonjunktur: 2,5%+ vækst.
Lav konjunktur: ml 0 og 2,5%
Recession negativ vækst.


Karakter: Note

Uddannelse: HHX

Ord: 1812

5 Stjerner

Noter til gymnasiet

Brug vores dybdegående noter til hjemmeafleveringer, tavleundervisning og i forbindelse med eksamen. Vi har alt indenfor oldtidskundskab noter og begreber til noter indenfor psykologi C.

Vi har også noter indenfor bestemte kapitler og emner. Du kan bruge noterne til at få et overblik over et bestemt emne eller område.