Afsætningsnoter Kapitel 11 – Produkt | HHX afsætning

Et produkt er mere end selve produktet. Der indgår en række elementer i produktet. Det drejer sig om emballage, sortiment, kvalitet, mærke og service i tilknytning til produktet.

Klassifikation af produktet:
Kortvarige produk...


Karakter: Note

Uddannelse: HHX

Ord: 1044

5 Stjerner

Afsætningsnoter Kapitel 8 – Segmentering | HHX afsætning

Markedssegmentering:
- Det er en opdeling af markedet i homogene grupper (segmenter). Homogene grupper betyder, at man finder forbrugere med ensartede kendetegn, fx alder, bopæl, køn, værdier, holdninger, livsstil, købsadfærd og forbrug....


Karakter: Note

Uddannelse: HHX

Ord: 998

5 Stjerner

Afsætningsnoter Kapitel 4 – Interne forhold | HHX afsætning

Produktudvikling:
Udvikling af nye produkter kaldes også for research and development (R&D). Det er vigtigt for virksomheder at have nye produkter på vej for at afløse de produkter, som er i slutningen af deres produktlivscyklus. Det er nat...


Karakter: Note

Uddannelse: HHX

Ord: 945

5 Stjerner

Afsætningsnoter Kapitel 13 – Pris | HHX afsætning

Prisstrategi:
- Virksomhedens prisstrategi sætter rammerne for prisniveauet og spændet i prisen på virksomhedens samlede produktprogram. Forbrugerne vil typisk vurdere prisniveauet i forhold til den oplevede værdi af produktet. Denne vær...


Karakter: Note

Uddannelse: HHX

Ord: 882

5 Stjerner

Afsætningsnoter Kapitel 14 – Distribution | HHX afsætning

Distribution betyder produktets vej fra producenten til forbrugeren. Med andre ord handler dette kapitel om, hvordan produkterne distribueres til slutbrugeren. Distribution foregår gennem distributionskanaler (Tages hensyn til hvilke slags produkter...


Karakter: Note

Uddannelse: HHX

Ord: 871

5 Stjerner

Afsætningsnoter Kapitel 15 – Promotion | HHX afsætning

Promotionsformer er elementer eller aktiviteter i en virksomheds kommunikation. De vigtigste promotionsformer er: reklame, sales promotion, PR, sponsering, direct marketing, online marketing og personligt salg. De forskellige promotionsformer har for...


Karakter: Note

Uddannelse: HHX

Ord: 739

5 Stjerner

Noter Kapitel 9 – Købsadfærd på konsumentmarkedet

- Det er en følt mangel (fysisk eller psykisk uligevægt) der kan afhjælpes ved en handling.

- De fysiske behov ligger nederst i pyramiden og skal ud fra teorien være dækket, før behov fra næste lag i pyramiden melder sig. Det e...


Karakter: Note

Uddannelse: HHX

Ord: 2017

5 Stjerner

Afsætningsnoter Kapitel 6 – Internationalisering | HHX afsætning

Eksportmotiver
- Det er en virksomheds ønsker om at markedsføre sine produkter på udenlandske markeder eller forøge sin indsats på de udenlandske markeder.

Interne eksportmotiver: Interne eksportmotiver er en virksomheds i...


Karakter: Note

Uddannelse: HHX

Ord: 717

5 Stjerner

Afsætningsnoter Kapitel 2 – Kvalitative & kvantitative

Sekundært data er data som der allerede er indsamlet, det vil sige at det er hurtigst at indhente for virksomhederne, samt billigst.
- Interne
Mange data har virksomheden allerede i deres databser, der findes flere forskellige slags ...


Karakter: Note

Uddannelse: HHX

Ord: 1210

5 Stjerner

Afsætningsnoter Kapitel 16 | Marketingmix

- En kort markedsbeskrivelse:
Kort beskrivelse af produktet:
 Funktion, design, kvalitet, levetid og eventuelt serviceniveau
o Hvilke varer eller tjenesteydelser skal der reklameres for
o hvilke behov skal dækkes (komp...


Karakter: Note

Uddannelse: HHX

Ord: 452

5 Stjerner

Noter til gymnasiet

Brug vores dybdegående noter til hjemmeafleveringer, tavleundervisning og i forbindelse med eksamen. Vi har alt indenfor oldtidskundskab noter og begreber til noter indenfor psykologi C.

Vi har også noter indenfor bestemte kapitler og emner. Du kan bruge noterne til at få et overblik over et bestemt emne eller område.