Talesprog vs skriftsprog | Noter i dansk

Når vi skriver skal vi derimod tænke i sætninger, og vi skal bruge tegn, hvor talesproget har pauser. Skriftsprog er envejskommunikation, talesprog er tovejs, og netop derfor bliver det at formulere sig præcist og korrekt ikke så vigtigt i tales...


Karakter: Note

Uddannelse: STX

Ord: 778

5 Stjerner

Noter i innovation (75 sider)

Kreativitet rummer evnen til at sammenstille kendte enkeltdele i nye, uventede kombinationer

Kreativitet forbindes ofte med børn, leg eller med kunstnerisk udfoldelse i en eller anden form, men kreativitet er ikke mystisk, barnlig el...


Karakter: Note

Uddannelse: HTX

Ord: 22571

5 Stjerner

Innovation i IT | Noter

Innovation i IT betyder at det er:

● Nytænkende
Det der menes med nytænkt er, at det er noget helt nyt som ingen har opfundet.
Den er nytænkt - man samlede gamle teknologier i ét samlet produkt. Desuden opstod der i...


Karakter: Note

Uddannelse: HHX

Ord: 1700

5 Stjerner

Differentiationsregler Matematik

Tangenthældning:

Lineær funktion:
Hvis f(x)=ax+b er f’(x)=a

Andengradsfunktion
Hvis f(x)=x2 er f’(x)=2x

Hvis f(x)=ax2+bx+c er f’(x)=2*a*x+b

Potensfunktion:
Hv...


Karakter: Note

Uddannelse: HHX

Ord: 188

5 Stjerner

Udviklingspsykolog – Psykosociale Model | Erik H. Erikson

Udviklingspsykologien tager udgangspunkt i vores personlighed og de relationer vi får til andre mennesker som voksne men også de relationer vi havde til forældre og andre mennesker i løbet af vores barndom....


Karakter: Note

Uddannelse: HTX

Ord: 341

5 Stjerner

Eksponentielle Funktioner Noter til Prøve

Kendetegnede ved eksponentielle funktioner er, at det er en graf, der stiger hurtigere og hurtigere eller aftager langsommere og langsommere. Grafen stiger med en given % pr. enhed på x-aksen.
Grundformlen for en eksponentiel funktion er f(x...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 749

5 Stjerner

Spansk Retteskabelon til læserbrev – med eksempler

Læserbreve skrives ikke af journalister, men af avisens læsere. De kan handle om alt muligt fra vigtige samfundsproblemer til personlige irritationer. Nogle læserbreve er både oplysende og fulde af gode argumenter, andre blot udtryk for helt pers...


Karakter: Note

Uddannelse: STX

Ord: 475

5 Stjerner

Generelle Erhvervsøkonomi Noter | Gode begynder noter til faget

Der findes tre virksomhedstyper: Produktionsvirksomheder, handelsvirksomheder og servicevirksomheder. Produktionsvirksomheder fremstiller fysiske varer, handelsvirksomheder køber og videresælger varer, mens servicevirksomheder sælger serviceydelse...


Karakter: Note

Uddannelse: HHX

Ord: 495

5 Stjerner

Spansk unidad 7 – Caminando unidad Spansk Grundbog

2. Vælg det rigtige refleksive verbum og indsæt i den korrekte bøjning:
Encantarse - protegerse - enamorarse - defenderse - pelearse - dedicarse -

Tarik está en un grupo de hip-hop y en su tiempo libre se dedica a la música...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 1171

5 Stjerner

Spansk unidad 3a – Caminando unidad Spansk Grundbog

Forklar følgende grammatiske regler ud fra ovenstående eksempler;
1.Adjektiver (og subjektsprædikater ”medico/a”) skal bøje sig i køn og tal efter
-Substantivet
2.Adjektiver der ender på o er maskulinum/femininum?


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 950

5 Stjerner