Noter i innovation (75 sider)

Kreativitet rummer evnen til at sammenstille kendte enkeltdele i nye, uventede kombinationer

Kreativitet forbindes ofte med børn, leg

... 

Læs mere »

Innovation i IT | Noter

Innovation i IT betyder at det er:

● Nytænkende
Det der menes med nytænkt er, at det er noget helt nyt som ingen har opfunde

... 

Læs mere »

Differentiationsregler Matematik

Tangenthældning:

Lineær funktion:
Hvis f(x)=ax+b er f’(x)=a

Andengradsfunktion
Hvis f(x)=x2 er f’

... 

Læs mere »

Udviklingspsykolog – Psykosociale Model | Erik H. Erikson

Fundamental tillid kontra mistillid:
Mislykkedes - Da Simon er et halvt år gammel, er hans forældre ikke særligt opmærksomme på hans fysi

... 

Læs mere »

Eksponentielle Funktioner Noter til Prøve

Ved at kigge på en eksponentiel funktion kan du se om det er en halverings- eller fordoblingskonstant du skal lede efter, for at se det skal du bare

... 

Læs mere »

Spansk Retteskabelon til læserbrev – med eksempler

Læserbreve skrives ikke af journalister, men af avisens læsere. De kan handle om alt muligt fra vigtige samfundsproblemer til personlige irritatione

... 

Læs mere »

Generelle Erhvervsøkonomi Noter | Gode begynder noter til faget

Der findes tre virksomhedstyper: Produktionsvirksomheder, handelsvirksomheder og servicevirksomheder. Produktionsvirksomheder fremstiller fysiske vare

... 

Læs mere »

Spansk unidad 7 – Caminando unidad Spansk Grundbog

2. Vælg det rigtige refleksive verbum og indsæt i den korrekte bøjning:
Encantarse - protegerse - enamorarse - defenderse - pelearse - dedic

... 

Læs mere »

Spansk unidad 3a – Caminando unidad Spansk Grundbog

Forklar følgende grammatiske regler ud fra ovenstående eksempler;
1.Adjektiver (og subjektsprædikater ”medico/a”) skal bøje sig i køn

... 

Læs mere »

Spansk unidad 4a – Caminando unidad Spansk Grundbog

a) Soy Julia. Mi nombre completo es Julia Miró Batlle.
Jeg er Julia. Mit fulde navn er Julia Miró Batlle
b) Sí, en realidad somos gem

... 

Læs mere »