Talesprog vs skriftsprog | Noter i dansk

Når vi skriver skal vi derimod tænke i sætninger, og vi skal bruge tegn, hvor talesproget har pauser. Skriftsprog er envejskommunikation, talesprog

... 

Læs mere »

Noter i innovation (75 sider)

Kreativitet rummer evnen til at sammenstille kendte enkeltdele i nye, uventede kombinationer

Kreativitet forbindes ofte med børn, leg

... 

Læs mere »

Innovation i IT | Noter

Innovation i IT betyder at det er:

● Nytænkende
Det der menes med nytænkt er, at det er noget helt nyt som ingen har opfunde

... 

Læs mere »

Differentiationsregler Matematik

Tangenthældning:

Lineær funktion:
Hvis f(x)=ax+b er f’(x)=a

Andengradsfunktion
Hvis f(x)=x2 er f’

... 

Læs mere »

Udviklingspsykolog – Psykosociale Model | Erik H. Erikson

Fundamental tillid kontra mistillid:
Mislykkedes - Da Simon er et halvt år gammel, er hans forældre ikke særligt opmærksomme på hans fysi

... 

Læs mere »

Eksponentielle Funktioner Noter til Prøve

Ved at kigge på en eksponentiel funktion kan du se om det er en halverings- eller fordoblingskonstant du skal lede efter, for at se det skal du bare

... 

Læs mere »

Spansk Retteskabelon til læserbrev – med eksempler

Læserbreve skrives ikke af journalister, men af avisens læsere. De kan handle om alt muligt fra vigtige samfundsproblemer til personlige irritatione

... 

Læs mere »

Generelle Erhvervsøkonomi Noter | Gode begynder noter til faget

Der findes tre virksomhedstyper: Produktionsvirksomheder, handelsvirksomheder og servicevirksomheder. Produktionsvirksomheder fremstiller fysiske vare

... 

Læs mere »

Spansk unidad 7 – Caminando unidad Spansk Grundbog

2. Vælg det rigtige refleksive verbum og indsæt i den korrekte bøjning:
Encantarse - protegerse - enamorarse - defenderse - pelearse - dedic

... 

Læs mere »

Spansk unidad 3a – Caminando unidad Spansk Grundbog

Forklar følgende grammatiske regler ud fra ovenstående eksempler;
1.Adjektiver (og subjektsprædikater ”medico/a”) skal bøje sig i køn

... 

Læs mere »