Noter til International Økonomi | Kapitel 2 til 28

Kap 26. Det globale handelsmønster:

Handel tilbage til oldtiden. Europa har været den mest dominerende gennem tiderne. Den industrielle revolution begyndte – dampmaskinen og masseproduktion i 1920’erne en ny magtbalance opstår: ...


Karakter: Note

Uddannelse: HHX

Ord: 9108

5 Stjerner

Segmentering & målgruppevalg | Noter til International Markedsføring

Segmentering har store konsekvenser for den måde virksomheden bearbejder markedet på.

Ofte kunne det synes hensigtsmæssigt at segmentere markedet ud fra f.eks.; købere, influenter eller distributionskanaler, i stedet for konsumente...


Karakter: Note

Uddannelse: HHX

Ord: 842

5 Stjerner

Retninger i romantikkens litteraturen | Noter

- Universalromantikerne mener man i udgangspunktet at verden er ligesom Platon, nemlig som todelt og splittet: Sjælen er adskilt fra legemet, ånden er adskilt fra naturen, himlen er adskilt fra jorden og de idealer vi stræber efter, som fx den ide...


Karakter: Note

Uddannelse: STX

Ord: 1209

5 Stjerner

Samfundsfag A noter

Højt BNP-niveau og høj BNP-vækst: = hovedmålet.

Høj beskæftigelse lav arb. Løshed = ledighed er et socialt problem, der ikke kan opnå et vist socialt niveau. -> men også et ressourcespil for staten, idet de kunne udnytte den ...


Karakter: Note

Uddannelse: STX

Ord: 14758

5 Stjerner

Ehvervsret | Noter

Kapitel 6 – Indgåelse af aftaler

Henvendelsen er rettet til en ubestemt kreds af personer dvs. alle der kommer på nettet, og derfor er der alene tale om en opfordring til at afgive tilbud.
De interesserede afgiver herefter e...


Uddannelse: HHX

Ord: 9588

5 Stjerner

Kildekritik | Samfundsfag | Noter & gennemgang

1. Erfaringskilde
En erfaringskilde er, når en person er en del af den historie man hører/skriver om. Erfaringspersonen er et menneske, som har oplevet begivenheden selv, haft begivenheden tæt på livet, eller som har oplevet historien ...


Karakter: Note

Uddannelse: STX

Ord: 1260

5 Stjerner

Dansk romantikken noter

Universalromantikken -> det guddommelige er over alt.

Organismetanken -> ånd kontroller universet, ånden ses som naturen. (”ånden slumrer i stenen, drømmer i planten, vågner i dyret og kommer til bevidsthed i mennesket”.)


Uddannelse: STX

Ord: 455

5 Stjerner

Oldtidskundskab noter & begreber

En græsk helt skal have → areté, kleos og timé

De græske heroer var naturligvis underlagt ovenstående system. Som græsk helt forventes det, at man gør sit altid gør sit bedste. Begrebet Areté betyder bedsthed….. (egtl. dyd...


Karakter: Note

Uddannelse: STX

Ord: 1588

5 Stjerner

Noter om priser i Innovation

Price penetration:

the price charged for products and services is set artificially low in order to gain market share. Once this is achieved, the price is increased. This approach was used by France Telecom and Sky TV. These companies ...


Karakter: Note

Uddannelse: HHX

Ord: 519

5 Stjerner