Erhvervsøkonomi Ordforklaringer

A:
A-indkomst
Bidragsgrundlaget minus AM-bidraget

A-skat
Beregnes som en %-del af trækgrundlaget

Afdrag
Et afdrag gør gælden på det langfristede lån mindre

Afskrivning


Karakter: Note

Uddannelse: HHX

Ord: 4204

5 Stjerner

Noter til International Økonomi | Over 50 sider

Danmarks økonomi – et tilbageblik

Den nuværende økonomiske situation er meget præget af den udenlandske konjunktur, men også af tidligere tiders begivenheder for landet.

1960 var der global høj konjunktur, som o...


Karakter: Note

Uddannelse: HHX

Ord: 11985

5 Stjerner

Kapitel 11 – Købeloven, køb og salg | Erhvervsret

Købeloven er deklaratorisk (=andet kan godt aftales end det der står i købeloven!) - Præceptiv i forbindelse med forbrugerkøb (=andet kan ikke aftales!)
- Købeloven gælder IKKE ved køb af fast ejendom.

Et køb er en aft...


Uddannelse: HHX

Ord: 3689

5 Stjerner

Erhvervsret noter | Over 60 sider

18.2.3 Fristdagen
Fristdagen er den dag hvor skifteretten modtager begæring om konkurs eller tvangsakkord. Fristdagen fastsættes for at kunne vurdere mistænkelige dispositioner, hvilket vil blive gennemgået nærmere under behandling af kon...


Karakter: Note

Uddannelse: HHX

Ord: 19568

5 Stjerner

Noter til International Økonomi | Kapitel 2 til 28

Kap 26. Det globale handelsmønster:

Handel tilbage til oldtiden. Europa har været den mest dominerende gennem tiderne. Den industrielle revolution begyndte – dampmaskinen og masseproduktion i 1920’erne en ny magtbalance opstår: ...


Karakter: Note

Uddannelse: HHX

Ord: 9108

5 Stjerner

Segmentering & målgruppevalg | Noter til International Markedsføring

Segmentering har store konsekvenser for den måde virksomheden bearbejder markedet på.

Ofte kunne det synes hensigtsmæssigt at segmentere markedet ud fra f.eks.; købere, influenter eller distributionskanaler, i stedet for konsumente...


Karakter: Note

Uddannelse: HHX

Ord: 842

5 Stjerner

Retninger i romantikkens litteraturen | Noter

- Universalromantikerne mener man i udgangspunktet at verden er ligesom Platon, nemlig som todelt og splittet: Sjælen er adskilt fra legemet, ånden er adskilt fra naturen, himlen er adskilt fra jorden og de idealer vi stræber efter, som fx den ide...


Karakter: Note

Uddannelse: STX

Ord: 1209

5 Stjerner

Samfundsfag A noter

Højt BNP-niveau og høj BNP-vækst: = hovedmålet.

Høj beskæftigelse lav arb. Løshed = ledighed er et socialt problem, der ikke kan opnå et vist socialt niveau. -> men også et ressourcespil for staten, idet de kunne udnytte den ...


Karakter: Note

Uddannelse: STX

Ord: 14758

5 Stjerner

Ehvervsret | Noter

Kapitel 6 – Indgåelse af aftaler

Henvendelsen er rettet til en ubestemt kreds af personer dvs. alle der kommer på nettet, og derfor er der alene tale om en opfordring til at afgive tilbud.
De interesserede afgiver herefter e...


Uddannelse: HHX

Ord: 9588

5 Stjerner

Kildekritik | Samfundsfag | Noter & gennemgang

1. Erfaringskilde
En erfaringskilde er, når en person er en del af den historie man hører/skriver om. Erfaringspersonen er et menneske, som har oplevet begivenheden selv, haft begivenheden tæt på livet, eller som har oplevet historien ...


Karakter: Note

Uddannelse: STX

Ord: 1260

5 Stjerner

Noter

Brug vores dybdegående noter til hjemmeafleveringer, tavleundervisning og i forbindelse med eksamen. Vi har alt indenfor oldtidskundskab noter og begreber til noter indenfor psykologi C.

Vi har også noter indenfor bestemte kapitler og emner. Du kan bruge noterne til at få et overblik over et bestemt emne eller område.