Matematik Noter | Over 40 sider

En funktion kan bruges til at beskrive sammenhængen mellem to variable størrelser, som f.eks. hvordan efterspørgselen ser ud i en virksomhed. Der er tradition for at skrive y = f(x), hvis y er en funktion af x.

Symbolet skal forst...


Karakter: Note

Uddannelse: HHX

Ord: 5258

5 Stjerner

Afsætning noter | Over 130 sider

Global eller lokal

- Det kan lade sig at gøre at udforme global promotion
- Få virksomheder anvender dette
- Tilpas promotion så det kan anvendes lokalt i et land eller en region
- Hvis en virksomhed har en inte...


Karakter: Note

Uddannelse: HHX

Ord: 25080

5 Stjerner

Udbud og prisdannelse | Note

Udbud

• Vi vil nu undersøge, hvordan det samlede udbud af en vare afhænger af prisen.

• Lad os se nærmere på markedet for råolie. Umiddelbart er det nærliggende at sige, at jo højere markedsprisen på olie er,...


Karakter: Note

Uddannelse: HHX

Ord: 830

5 Stjerner

Matematik noter | Over 40 sider

En funktion kan bruges til at beskrive sammenhængen mellem to variable størrelser, som f.eks. hvordan efterspørgselen ser ud i en virksomhed. Der er tradition for at skrive y = f(x), hvis y er en funktion af x.

Symbolet skal forsta...


Karakter: Note

Uddannelse: STX

Ord: 12588

5 Stjerner

Samtidshistorie noter

1.
Hvad var karakteristisk for forholdet til EF i 70erne?

Danmarks forhold til EF gik ud på at man ville sikre sig økonomiske fordele, i mens andre medlemslande havde andre interesser. De andre medlemslande diskuterede muligh...


Karakter: Note

Uddannelse: HHX

Ord: 10227

5 Stjerner

Erhvervsøkonomi Ordforklaringer

A:
A-indkomst
Bidragsgrundlaget minus AM-bidraget

A-skat
Beregnes som en %-del af trækgrundlaget

Afdrag
Et afdrag gør gælden på det langfristede lån mindre

Afskrivning


Karakter: Note

Uddannelse: HHX

Ord: 4204

5 Stjerner

Noter til International Økonomi | Over 50 sider

Danmarks økonomi – et tilbageblik

Den nuværende økonomiske situation er meget præget af den udenlandske konjunktur, men også af tidligere tiders begivenheder for landet.

1960 var der global høj konjunktur, som o...


Karakter: Note

Uddannelse: HHX

Ord: 11985

5 Stjerner

Kapitel 11 – Købeloven, køb og salg | Erhvervsret

Købeloven er deklaratorisk (=andet kan godt aftales end det der står i købeloven!) - Præceptiv i forbindelse med forbrugerkøb (=andet kan ikke aftales!)
- Købeloven gælder IKKE ved køb af fast ejendom.

Et køb er en aft...


Uddannelse: HHX

Ord: 3689

5 Stjerner

Erhvervsret noter | Over 60 sider

18.2.3 Fristdagen
Fristdagen er den dag hvor skifteretten modtager begæring om konkurs eller tvangsakkord. Fristdagen fastsættes for at kunne vurdere mistænkelige dispositioner, hvilket vil blive gennemgået nærmere under behandling af kon...


Karakter: Note

Uddannelse: HHX

Ord: 19568

5 Stjerner

Noter til International Økonomi | Kapitel 2 til 28

Kap 26. Det globale handelsmønster:

Handel tilbage til oldtiden. Europa har været den mest dominerende gennem tiderne. Den industrielle revolution begyndte – dampmaskinen og masseproduktion i 1920’erne en ny magtbalance opstår: ...


Karakter: Note

Uddannelse: HHX

Ord: 9108

5 Stjerner

Noter til gymnasiet

Brug vores dybdegående noter til hjemmeafleveringer, tavleundervisning og i forbindelse med eksamen. Vi har alt indenfor oldtidskundskab noter og begreber til noter indenfor psykologi C.

Vi har også noter indenfor bestemte kapitler og emner. Du kan bruge noterne til at få et overblik over et bestemt emne eller område.