Ehvervsret | Noter

Kapitel 6 – Indgåelse af aftaler

Henvendelsen er rettet til en ubestemt kreds af personer dvs. alle der kommer på nettet, og derfor

... 

Læs mere »

Kildekritik | Samfundsfag | Noter & gennemgang

1. Erfaringskilde
En erfaringskilde er, når en person er en del af den historie man hører/skriver om. Erfaringspersonen er et menneske, s

... 

Læs mere »

Dansk romantikken noter

Universalromantikken -> det guddommelige er over alt.

Organismetanken -> ånd kontroller universet, ånden ses som naturen. (”ånden

... 

Læs mere »

Oldtidskundskab noter & begreber

• Akropolis: Betyder egentlig ’byen på højen’. Athens Akropolis var byens religiøse centrum, og det er her det berømte Parthenontempel ligge

... 

Læs mere »

Noter om priser i Innovation

Price penetration:

the price charged for products and services is set artificially low in order to gain market share. Once this is ach

... 

Læs mere »

De forskellige folkeviser | Tryllevise, Riddervisen, Historiske viser og Kæmpeviser

• Ridderviser er det navn, man plejer at give realistiske folkeviser, fordi de handler om riddere, jomfruer og overklassens unge (adelen).

... 

Læs mere »

Talesprog vs skriftsprog | Noter i dansk

Når vi skriver skal vi derimod tænke i sætninger, og vi skal bruge tegn, hvor talesproget har pauser. Skriftsprog er envejskommunikation, talesprog

... 

Læs mere »

Noter i innovation (75 sider)

Kreativitet rummer evnen til at sammenstille kendte enkeltdele i nye, uventede kombinationer

Kreativitet forbindes ofte med børn, leg

... 

Læs mere »

Innovation i IT | Noter

Innovation i IT betyder at det er:

● Nytænkende
Det der menes med nytænkt er, at det er noget helt nyt som ingen har opfunde

... 

Læs mere »

Differentiationsregler Matematik

Tangenthældning:

Lineær funktion:
Hvis f(x)=ax+b er f’(x)=a

Andengradsfunktion
Hvis f(x)=x2 er f’

... 

Læs mere »