Kapitel 32 | Styring af kapacitet og andre knappe resurser | Noter

Afsætning

Noter

Kapitel 32 | Styring af kapacitet og andre knappe resurser | Noter

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 af 5 stjerner

Knappe faktorer = Faktorer som ikke er til rådighed i ubegrænset / tilstrækkelig mængde. Kaldes også knappe resurser.

Økonomiske Udvikling i Arla | Noter Virksomhedsøkonomi

Noter

Virksomhedsøkonomi

Økonomiske Udvikling i Arla | Noter Virksomhedsøkonomi

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 af 5 stjerner

Et forhold som har haft betydning for Arlas økonomiske udvikling, er stigende salg af varemærker.

Der har været en s...

Jensens Bøfhus | Noter Virksomhedsøkonomi

Noter

Virksomhedsøkonomi

Jensens Bøfhus | Noter Virksomhedsøkonomi

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 af 5 stjerner

"Firmaernes regnskaber gemmer på artikelguld. Men hvordan finder man de gode historier?

"Forstår man virksomheden, fo...

Det absurde i 60’er-modernismens litteratur | Noter SSO

Noter

SSO

Det absurde i 60’er-modernismens litteratur | Noter SSO

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 af 5 stjerner

Det er ikke altid at vi som mennesker tænker over, hvordan livet engang har været og hvordan verden har forandret sig igennem årene....

Nøglebegreber | Noter Samfundsfag

Noter

Samfundsfag

Nøglebegreber | Noter Samfundsfag

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 af 5 stjerner

Multikulturel: Som vedrører eller er præget af forskellige kulturelle eller etniske gruppers samtidige tilstedeværelse i samfundet.<...

Procent | & Rentesregning | Noter Matematik

Matematik

Noter

Procent | & Rentesregning | Noter Matematik

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 af 5 stjerner

Procent- og rentesregning
S=B•(1+r)
B er begyndelsesværdi
S er slutværdi
r er vækstraten

...

Lineær Funktioner & Propernationalitet | Noter Matematik

Matematik

Noter

Lineær Funktioner & Propernationalitet | Noter Matematik

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 af 5 stjerner

Hvis man køber sodavand, er der en pris for pr sodavand og prisen bliver højere pr sodavand, f(x)=5x

En funktion er et...

Verdensbanken og IMF | Noter International Økonomi

International økonomi

Noter

Verdensbanken og IMF | Noter International Økonomi

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 af 5 stjerner

Verdensbanken kaldes også verdensbanken for genopbygning og udvikling. Dens hovedkvarter ligger i USA, og direktøren udpeges af USA...

Kaution | Noter Erhvervsret

Erhvervsret

Noter

Kaution | Noter Erhvervsret

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 af 5 stjerner

- Sikkerhed for betaling kan ske ved kautionsstillelse (+ ved pant og ejendomsforbehold).

- Kautionisten indestår for ...

Louisiana | Noter Erhvervscase

Erhvervscase

Noter

Louisiana | Noter Erhvervscase

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 af 5 stjerner

Velkomst
- Poul Erik Tøjner direktør siden 2000

- Ligger på Gl Strandvej 13, 3050 Humlebæk

- H...


Du finder også noter om specifikke kapitler og emner i de forskellige fag. Brug noterne til at få det samlede overblik over et bestemt emne eller område.