Opgave om vin i Spanien | Naturgeografi

Efter Spanien blev medlem af EU er det blevet bestemt, at for, at vinen er kvalitet skal den stamme fra et bestemt område inde for landets grænser h

... 

Læs mere »

Forskellige mål for et lands udviklingsgrad

Den første vigtige forudsætning er råstoffer. Råstoffer i form af kul til stålindustriens højovne var en forudsætning for, at den engelske indu

... 

Læs mere »

Rapport om vandmangel fokus på Spanien

I Sevilla regner det i gennemsnittet 47 mm pr. måned med højeste nedbør i marts på 90 mm og den mindste er juli med 1 mm nedbør. Juni og august r

... 

Læs mere »

Tsunami-bølgers hastighed (5.udg.) – Rapport

At en tsunami med en hastighed på 35,654 km/t er efter en har man ikke den største mulighed for at løbe fra den. Dog hvis man ser den i god tid fø

... 

Læs mere »

Rapport om Oliens migration (2017-udgaven)

Når man borer ned, har man et begreb der hedder indvindingsgraden, og det står for den % del af en olieforekomst man er i stand til at få op. Og i

... 

Læs mere »

Rapport om Vejr og klima “Grønne Isbjerge og Grønlandspumpen”

Man kan sammenligne iagttagelserne med Grønlandspumpen på den måde vandet fordeler sig i glasset. Grønlandspumpen er den afsluttende del af Golfs

... 

Læs mere »

Atlas øvelse Spanien | Naturgeografi

... 

Læs mere »

Rapport om Oliens migration 2015

Hvis oliens massefylde havde været større end vands, ville olien været meget dybere nede i jorden, det ville derfor også kræve meget mere energi

... 

Læs mere »

Rapport “Vandmangel fokus Spanien”

Vandforbruget i Spanien er så højt i forhold til den mængde de har, at de er blevet nødsaget til at importere vand fra andre lande. Det vil sige,

... 

Læs mere »