Matematik – Spørgsmål

I en undersøgelse fra 2016 af kompas kommunikation for 3-stjernet pålæg er 1340 repræsentativt udvalgte danskere blevet spurgt om, hvad de oftest spiste til frokost....


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 603

5 Stjerner

Blækregning 3 | Matematik

Jeg startede med at regne Bonuskontoen med de nye variable (antal terminer som var ændret til 20 siden hun forventer at trække pengene ud efter 5 år). Derefter minus jeg med 1000 siden der var ge- byr og fik resultatet 25747. jeg gjorde det samme...


Karakter: 12 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 858

5 Stjerner

Emneopgave differentialregning

Jeg vil i denne emneopgave redegøre for hvad differentialregning er og hvad det går ud på. Jeg vil forklare de forskellige begreber såsom tangent og sekant. Jeg vil komme med et bevis på hvordan 2ax+b kan bruges til at finde hældningen for ...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: STX

Ord: 788

5 Stjerner

Den generelle forskrift for en lineær funktion:

For at tegne grafen hvor en lineær funktion, så skal vi først og fremmest have tegnet et koordinatsystem. Herefter skal vi kigge på den lineære funktions b-værdi. Det er b-værdien der viser hvor på y-aksen funktionen skærer igennem. Aller...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 1372

5 Stjerner

Funktionsanalyse | Matematik

Omsætningen når der er produceret 30 tons is er 4.800.000 kr....


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 148

5 Stjerner

Matematik

Sidder du fast i matematik afleveringen eller har du udfordringer med problemregning, så kan du finde et hav af hjælpemidler i matematik her.

Uanset om du har en opgave indenfor finansiel regning, differentialregning eller lineære funktioner, så kan du være sikker på, at vi har det.

Du har mulighed for at finde eksempler på prøver og eksaminer som f.eks. matematikprøven smykker.