Rentesregning (Finansiel regning)

Rentesregning bruger man når man enten skal låne penge i banken eller indsætte et beløb i banken. Ved første år får man en rente på f.eks. 2 % på 10 år. Derved kan man med rentesregning finde ud af hvad man skal betale eller har betalt efte...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 1186

5 Stjerner

Eksamensopgave Matematik

Opgave 1 handlede meget om analysering af data.

Jeg analyserede data for lejlighederne i begge byer. Jeg har analyseret dataene ved hjælp af grupperet statistik, regressionsanalyse og konfidensintervaller. Derudover har jeg samlet ob...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 3213

5 Stjerner

Kvadratisk optimering | Matematik

Når der er tale om kvadratisk optimering, så er det en kombination af to emner. Disse to emner er andengradsfunktioner og lineær programmering. Denne emneopgave, vil starte med et afsnit omkring teori.

Under teori, vil der blive fo...


Karakter: 12 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 2461

5 Stjerner

Skyggen | Analyse

H.C. Andersens ”Skyggen” er en fortælling om det at være menneske - om hvilke værdier man vægter højest i livet; går man op i materialitet eller skønhed?

H.C. Andersen undersøger netop disse værdisæt blandt hans samtids ...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: STX

Ord: 1321

5 Stjerner

Matematik Noter | Over 40 sider

En funktion kan bruges til at beskrive sammenhængen mellem to variable størrelser, som f.eks. hvordan efterspørgselen ser ud i en virksomhed. Der er tradition for at skrive y = f(x), hvis y er en funktion af x.

Symbolet skal forst...


Karakter: Note

Uddannelse: HHX

Ord: 5258

5 Stjerner

Optimering og regression | Stjerneguf | Matematik

Virksomheden StjerneGuf ønsker at blive bedre til at tjene penge på deres standardprodukt Lakridsbånd. Salgschefen har på fornemmelsen, at virksomheden kan opnå et større overskud på salget af Lakridsbånd, end de har gjort de sidste regnskabs...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 1209

5 Stjerner

Differentialregning

Differentialregning handler kort sagt om vækst samt nærmere funktioners vækst. I differentialregning er funktionsanalyse et vigtigt emne, samt at kigge på maksimering- og minimeringsproblemer.

De økonomiske sammenhænge i differe...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: STX

Ord: 1335

5 Stjerner

Finansregning | Emneopgave

Under punktet saldo, skriver man det lån man starter på som er 10.000 i dette eksempel, ved renten ved siden af tager man saldoen på 10.000 og ganger med renteprocenten på 3% altså 10.000*0,03 = 300 her har vi så renten i det første termin. Ve...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 2585

5 Stjerner

Hjælp til matematik

Sidder du fast i matematik afleveringen eller har du udfordringer med problemregning, så kan du finde et hav af hjælpemidler i matematik her.

Uanset om du har en opgave indenfor finansiel regning, differentialregning eller lineære funktioner, så kan du være sikker på, at vi har det.

Du har mulighed for at finde eksempler på prøver og eksaminer som f.eks. matematikprøven smykker.