Differentialligninger i Matematik – Emneopgave

OPG 2: Bestem tangenten til løsningskurven til y^'=y+x^2, som går gennem P(1, 5), hvor P er røringspunktet.
y^'=y+x^2
y^'=5+1^2
=6
Så er a altså 6 og det sættes ind i formlen for b
b=5-6·1
=-1


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 590

5 Stjerner

Matematik HHX Eksamen 2013

Opgave 4
(y_2-y_1)/x_(2-1) og y_1-a*x_1 benyttes her.

a:
(7500-6000)/(200-150)=30


b:
6000-30·150=1500

Således bliver funktionen: C(x)=30x+1500
For at bestemme omkos...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 556

5 Stjerner

Matematik Terminsprøve HHX

Opg. 8
b)
Vi kan ud fra kvartilsættet se, at mange udbudspriser ligger i den lave ende. Den største observation er 259900 og den mindste er 8998, samtidig ser vi at den øvre median er 123636 og den nedre er 45500, altså er der mange...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 409

5 Stjerner

Matematik Årsprøve 1.g hhx – Delprøve 2

Opgave 7
a)
Først finder jeg alle værdierne i funktionen:
a: -0,5
b: 2
c: 3
d: 2^2-4*(-0,5)*3= 10
Herefter bruger jeg toppunktsformlen (-b)/2a;(-d)/4a:
(-2)/(2*(-0,5));(-10)/(4*(-0,5))=2 ;5


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 404

5 Stjerner

Kvadratisk Optimering | Matematik

1. Gør rede for, at de økonomiske grundligninger samt nogle simple antagelser fører til, at overskudsfunktionen for produktionen bestående af 2 varer, bliver kvadratiske
Først vises dette generelt, der tages udgangspunkt i 2 varer: p1 og ...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 322

5 Stjerner

Differentialregning Aflevering | Matematik A

Her har jeg brugt wordmat til at finde nulpunkterne, der ses her↑. Jeg har sat f(x) lig med 0 og fundet de to løsninger.

Fortegnsvariation:
Jeg har aflæst i geogebra, og har fundet frem til at funktionen har positivt tegn fo...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 282

5 Stjerner

Matematik Eksamenssæt 2013 – Delprøve med hjælpemidler

Opgave 8
a.
For at finde prisen ved en afsætning på 25 tons, sætter jeg blot 25 ind på x's plads.
f(25)=69·〖0,98〗^25
=41,63
Således vil overskuddet være 41.639 kroner, når afsætningen er 25 tons.


Karakter: 12 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 305

5 Stjerner

Integralregning Emneopgave – Matematik

Opgave 1:
Forklar hvad der forstås ved begrebet ”Stamfunktion”
En funktion F er stamfunktionen til f, hvis F^' (x)=f(x). Man finder med andre ord stamfunktionen ved at regne baglæns på differentiation (integrerer)

...


Karakter: 12 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 860

5 Stjerner

Andengradspolynomier | Matematik Aflevering

Teoretisk del:
1. Hvad er den generelle forskrift for et andengradspolynomium?
f(x)=ax^2+bx+c

2. Hvilken betydning har koefficienterne a, b og c for den grafiske afbildning?
a's værdi har betydning for bredde/stej...


Karakter: 12 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 930

5 Stjerner

Lineære funktioner Opgave | Matematik C

Opg. 1
- En lineær sammenhæng er, når ligningen kan beskrives med værdierne a og b: y=ax+b. Det er dem vi ofte ser i hverdagen.
- En lineær funktion kan fx se sådan ud: f(x)=8x+7

---

Praktisk del


Karakter: 12 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 1297

5 Stjerner

Hjælp til matematik

Sidder du fast i matematik afleveringen eller har du udfordringer med problemregning, så kan du finde et hav af hjælpemidler i matematik her.

Uanset om du har en opgave indenfor finansiel regning, differentialregning eller lineære funktioner, så kan du være sikker på, at vi har det.

Du har mulighed for at finde eksempler på prøver og eksaminer som f.eks. matematikprøven smykker.