Differentiationsregler Matematik

Tangenthældning:

Lineær funktion:
Hvis f(x)=ax+b er f’(x)=a

Andengradsfunktion
Hvis f(x)=x2 er f’(x)=2x

Hvis f(x)=ax2+bx+c er f’(x)=2*a*x+b

Potensfunktion:
Hv...


Karakter: Note

Uddannelse: HHX

Ord: 188

5 Stjerner

Differentialregning 4 | Mat B Opgaver

Opgave 1
a) Bestem røringspunktet til den tangent der har hældningen -2 og vis dine resultater grafisk v.hj.a. n-spire.

f(x) = x2 - 4x - 2
f’(x) = 2x - 4

f’(x) = -2
2x-4 = -2
2x = 2


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 225

5 Stjerner

Opgaver differentialregning 1 – MAT B

Opgave 2
Bestem hældningerne på følgende tangenter og vis dine resultater grafisk v.hj.a. Nspire:

f’(x) = 4x

f’(2) = 8 f’(0)= 0

---
...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 141

5 Stjerner

Lineære funktioner Rapport Matematik – Lineære Sammenhænge

Indledning/problemformulering:
I denne rapport vil vi ved hjælp af matematiske metoder undersøge, hvornår følgende målsætning er opfyldt.
”95-procent-målsætning
Danmark skal rustes til at udnytte mulighederne i den glo...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: STX

Ord: 857

5 Stjerner

Matematik A Terminsprøve 2018 HHX – Med Hjælpemidler

Opgave 6
Nedenfor er skæringspunktet mellem graferne for funktionerne f(x)=180·〖0,4〗^x og g(x)=20·〖1,2〗^x bestemt.
Forklaringer til udregninger skal gives.

f(x)=g(x) (Funktionerne stilles lig med hinanden)...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 1327

5 Stjerner

Lineær Programmering – Emneopgave

Teoretisk del

Opgave 1.
a) Forklar hvad emnet lineær programmering handler om.
Formålet med lineær programmering er at finde den optimale værdi. Optimeringen findes ved maksimum eller minimums værdien inden for det o...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 1563

5 Stjerner

Finansregning Matematik – Emneopgave

Teoretisk del
Hvad er en rente? Og hvorfor bliver de penge du har i hånden mindre værd hver dag?
- Rente er, når man enten har eller låner penge i banken, og derved enten får penge af banken eller skal betale penge til banken for ...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 1314

5 Stjerner

Eksponentialfunktioner & Potensfunktioner | Matematik C

1. Hvad er den generelle forskrift?
- f(x)=b*a^x
2. Hvad er eksponentialfunktionens Dm og Vm?
- Dm(f) = R (alle reelle tal)
- Vm(f) = R+ ]0;∞[

3. Hvilken betydning har b og a for funktionen og dens grafis...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 957

5 Stjerner

Beskrivende Statistik – Emneopgave | Matematik

1. Forklar, hvad der er formålet med en statistisk analyse.
Formålet med at lave en statistik analyse er at skabe overblik over en rådata. Ved at gøre det, finder man frem til hvilke tendenser, der er i talgruppen. Samtidig gør deskriptor...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 683

5 Stjerner

Matematik Eksamenssæt 10. maj 2016 HHX

Opgave 1
a)
Konstanten 1.000.000 (b) er et udtryk for maskinens værdi ved år 0. Altså inden maskinen har mistet værdi. 0,75 (a) er et udtryk for det maskinen procentuelt mister af værdi hvert år. Her mister den 25%, hvert år (1-0...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 601

5 Stjerner

Hjælp til matematik

Sidder du fast i matematik afleveringen eller har du udfordringer med problemregning, så kan du finde et hav af hjælpemidler i matematik her.

Uanset om du har en opgave indenfor finansiel regning, differentialregning eller lineære funktioner, så kan du være sikker på, at vi har det.

Du har mulighed for at finde eksempler på prøver og eksaminer som f.eks. matematikprøven smykker.