Sandsynlighed Noter | Matematik

Binomialfordelingen

Forudsætninger:
-Man har to udfald: A og Ā
-Hændelsen A har samme sandsynlighed hver gang: P
P=P(A) og P(Ā)=1-P
-Eksperimentet gentages n gange og er uafhængige
-X er antal g...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 778

5 Stjerner

Matematik C Prøve med hjælpemidler

a)
Ved at sætte de to punkter ((9,7) og (21,11)) ind, har jeg forbundet dem med en linje, aflæst skæringspunktet med y-aksen(b-værdien)=4 og hældningen(a-værdien)=0,33
Derfor ser forskriften således ud: f(x)=0,33x+4

...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 550

5 Stjerner

Matematik aflevering 4 uden/med hjælpemidler

Opg. 1
a) Bestem monotoniforhold for funktionen f
f er voksende i intervallet ]-2,5; -1]
f er aftagende i intervallet [-1; 3]
f er voksende i intervallet [3; 6]...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 1197

5 Stjerner

Konfidensinterval – Emneopgave | Matematik

Hvis x1,x2.x3…. ,xn er en stikprøve på en normalfordelt stokastisk variabel med middelværdi µ og spredningen sigma så er et (1-)%-konfidensinterval for µ bestemt ved

Hvor + angiver den øvre konfidensgrænse (ØKG)
Hvor ...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 379

5 Stjerner

Lineær Programmering | Matematik

En lineær funktion i to variable har den generelle forskrift: f(x) = ax + by + c.
abc er tal(parametre)

Niveaulinjen N(t) svarende til niveauet t er en linje bestemt ved: f(x) = ax + by + c = t
Heraf isoleres y:
...


Uddannelse: STX

Ord: 66

5 Stjerner

Konfidensinterval for en p-værdi (andel) | Matematik

a. Redegør for hvad begrebet ”stikprøve” og begrebet ”population” betyder og forklar hvorfor man anvender stikprøver.
En stikprøve er en delmængde af en population. Hvis ikke stikprøven er for lille, vil den helt klart være repr...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 245

5 Stjerner

Formler for Grafer | Matematik

Hældningskoefficient:
a=(y2-y1)/(x2-x1) (x1,y1) og (x2,y2)

Skæring med y-asken:
b=y1-a*x

Andengradsfunktion:
f(x)=ax^2+bx+c...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 41

5 Stjerner

Statistik – Emneopgave Matematik

Statistik kan foregår i grupperede og ugrupperede . Statistik bruges til lettere at overskue at se på data fra forskellige observationer’...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 301

5 Stjerner

Finansiel Regning – Emneopgave Matematik

Hvad er finansiel regning?
Finansiel regning er udregning af noget med penge at gøre, fx hvis du har taget et lån i en bank, eller putter penge ind i banken.

Hvor møder vi finansiel regning?
I banken eller andre steder...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 618

5 Stjerner

Matematik

Sidder du fast i matematik afleveringen eller har du udfordringer med problemregning, så kan du finde et hav af hjælpemidler i matematik her.

Uanset om du har en opgave indenfor finansiel regning, differentialregning eller lineære funktioner, så kan du være sikker på, at vi har det.

Du har mulighed for at finde eksempler på prøver og eksaminer som f.eks. matematikprøven smykker.