Forskydning af ligevægt | Kemi rapport

Fejlkilder og usikkerheder:

Det meget vigtigt at den krystal der blev lagt i opløsningen, at den bliver opløst helt. Derfor er det vigtigt med god omrøring, for at sikre sig at korrekt farveændring. Der kan ogs være usikkerhed om ...


Karakter: 12 tal

Uddannelse: STX

Ord: 1125

5 Stjerner

Kemiske hævemidler | Kemi

Ved at se på de tre mængdeberegningsskemaer ovenfor, kan man se, hvad der dannes når natriumhydrogencarbonat opvarmes. Hvis man ser på beregningsskema 3 kan vi se, at 2NaHCO3 bliver omdannet til Na2CO3, CO2 og H2O. Na2CO3’s mase er på 2.54...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: STX

Ord: 826

5 Stjerner

Reduktion af permanganat og oxidation af alkoholer

Som gennemgået i teoriafsnittet kan vi via. farveskiftet i opløsningen afgør oxiderbarhed for de tre alkoholer. To farveskift indikerer, at vi har at gøre med den primære alkohol, propan-1-ol, et farveskift indikerer den sekundære alkohol, pro...


Karakter: 12 tal

Uddannelse: STX

Ord: 3667

5 Stjerner

Forsøg med enzymet katalase | Kemi

Vi påviser O2-udviklingen ved forsøg 2, ved at sætte en glødepind ned i reagensglasset, for at den dermed kan blusse op, og vi kan bekræfte at der er O2 tilstede. Både den organiske og uorganiske katalysator i dette tilfælde, katalyserer omdan...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: STX

Ord: 1859

5 Stjerner

Fældningsreaktioner | Kemirapport

Ioner dannes mellem et metal og et ikke-metal. De er atomer, som har frigivet eller modtaget en eller flere elektroner. Dette gør de for at opfylde oktetreglen.

Oktetreglen går ud på at alle atomer gerne vil blive ædelgasser ved a...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: STX

Ord: 2555

5 Stjerner

Kemirapport – Fedt i chips

Formålet med dette forsøg er at måle masseprocenten af fedtstof i saltede chips og samt kontrol-
lere om det stemmer overens med det angivne fedtindhold på varedeklarationen på chipsposen....


Karakter: 12 tal

Uddannelse: STX

Ord: 1068

5 Stjerner

Rød sodavand og syre/base-titrering | Kemi

Normalt når en syrekoncentration skal bestemmes, anvendes en titrering med en base, eksempelvis hydroxid (OH-). Ved en normal titrering bruges der en indikator som phenophtalin til at observere ækvivalenspunktet.

I dette forsøg sku...


Karakter: 12 tal

Uddannelse: STX

Ord: 950

5 Stjerner

Reaktioner med dibrom | Kemi

Alkaner er carbonhydrider hvor der kun er enkeltbindinger mellem C-atomerne. Hvorimod alkener er carbonhydrider med mindst en dobbeltbinding mellem C-atomerne.

Der er fri drejelighed af grupperne omkring en C ─ C enkeltbinding hvilk...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: STX

Ord: 758

5 Stjerner

Fremstilling af acetylsalicylsyre | Kemi

Salicylsyre har en hydroxgruppe mens acetylsalicylsyre ikke har nogen hydroxgruppe. Dette betyder salicylsyre binder sig bedre i opløsningen med vand og ethanol, da det danner hydrogenbindinger. Dette betyder også, at salicylsyre er mere polært, o...


Uddannelse: STX

Ord: 884

5 Stjerner

Hjælp til kemi

Sidder du fast i en kemi rapport eller har du brug for at forstå et emne bedre i kemi, så er du landet på den rigtige side.

Her finder du et bredt udvalg af kemi rapporter, som du kan bruge til at forstå opbygningen, sproget og stilen. Vi har heriblandt rapporter indenfor bestemmelse af jernindhold, opvarmning af kemisk hævemiddel og substitutionsreaktion rapport.