Eddikesyreindholdet i Husholdningseddike | Kemi Øvelse

Fremgangsmåde:
Det afpipetteres 2 mL af husholdningseddiken ned i en 100 mL konisk kolbe. Der tilsættes med måleglas ca. 30 mL demineraliseret vand og 3-4 dråber phenolphtalein indikator. En magnet puttes ned i kolben, som sættes på en m...


Karakter: 12 tal

Uddannelse: STX

Ord: 1132

5 Stjerner

Industriel kemi – Indgreb i et ligevægtssystem

a. Ved hvilke af indgrebene sker der en ændring af ligevægtskonstanten?

Temperatursændringsforsøgene er et specielt ydre indgreb, fordi ligevægtskonstanten (K) faktisk ændres af dette ydre indgreb. Her lavede vi to forsøg hvoraf...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HTX

Ord: 2906

5 Stjerner

Fældningsreaktioner | Kemi

Formål:

Formlet med del 1 af forsøget var, at skabe bundfald ved at blande 2 forskellige stoffer med hinanden.

Formålet med del 2 af forsøget var, at finde nogle ioner, som man kan bruge til at fjerne fosfat fra ...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: STX

Ord: 1499

5 Stjerner

Carbohydrater Opgave | Kemi Forsøg

Carbohydrater er det som vi i dagligdagen ville kalde kulhydrater eller sacchradier. Carbohydrater består af carbon, hydrogen og oxygen. Eksempler på carbohydrater er glukose som er drueskukker og saccharose som er sukker.

Betegnelse...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: STX

Ord: 448

5 Stjerner

Natron | Kemi rapport

Vi startede med at veje diglen med låg, det noterede vi i et skema, vi placerede derefter diglen med låg på en trefod over en bunsenbrænder, og derefter opvarmet vi diglen indtil den var rødglødende i bunden.

For at brænde bakt...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: STX

Ord: 539

5 Stjerner

Tandlægeforening Rapport

Vi er en gruppe på 4 som består af Celia, Fariba, Fatima og Zahra. Vores opgave går ud på at bevise tandlæge tabellen er videnskabeligt anlagt, og det gør vi ved at foretage os en titrering og målinger med pH-meter på forskellige væske...


Karakter: 12 tal

Uddannelse: STX

Ord: 2308

5 Stjerner

Forsøg med enzymet katalase | Kemi

Hvis man anvender den uorganiske katalysator platinsvamp, reduceres den krævede aktiveringsenergi til 11.7 Kcal.
Katalaseenzymet reducerer imidlertid aktiveringsenergien til under 2 Kcal !!

Katalasens effektivitet kan illustrer...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: STX

Ord: 1560

5 Stjerner

Kemirapport – Landolts forsøg

På trods af resultaterne stemmer overens med teorien, så kan vi stadig tage et kig på nogle eventuelle fejlkilder og måleusikkerheder.

Vi ser i forsøget at en katalysator har stor betydning for reaktionshastigheden. I vores fo...


Karakter: 12 tal

Uddannelse: STX

Ord: 1413

5 Stjerner

Rapport – Friktionskræft

Når to materialer gnides mod hinanden, oplever vi at begge overflader bliver varmere. Vi har at gøre med en modstand som påvirker bevægelsen når de to materialer har en kontakt mellem hinanden. I dette forsøg var det træ mod træ. I Newtons...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: STX

Ord: 875

5 Stjerner

Fældningsreaktioner | Kemijournal

Fældningsreaktioner

Ionforbindelser består af positive og negative ioner, som tiltrækkes hinanden vha. elektrisk tiltrækning mellem de modsatrettede ladninger. Ionforbindelser består af metaller og ikke metaller sammensat, med u...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: STX

Ord: 619

5 Stjerner

Hjælp til kemi

Sidder du fast i en kemi rapport eller har du brug for at forstå et emne bedre i kemi, så er du landet på den rigtige side.

Her finder du et bredt udvalg af kemi rapporter, som du kan bruge til at forstå opbygningen, sproget og stilen. Vi har heriblandt rapporter indenfor bestemmelse af jernindhold, opvarmning af kemisk hævemiddel og substitutionsreaktion rapport.