Ophedning af natron | Mængdeberegninger

Rens diglen om nødvendigt. Anbring diglen i en digeltrekant og ophed den, indtil den er rødglødende i bunden. Sluk for bunsenbrænderen og lad digl

... 

Læs mere »

Redoxtitrering: Analyse af jern(II)sulfat—vand(1/7)

Som det ses af resultaterne, har vi fået en 2% afvigelse fra den praktiske masseprocent til den teoretiske masseprocent af jern(ll)ioner i jern(ll)su

... 

Læs mere »

Indgreb i et ligevægtssystem | Kemi

Igennem alle forsøg er der sket en ændring i ligevægten og ligevægtskonstanten, hvilket altså ændrer farven, enten til lysere eller til mørker

... 

Læs mere »

Ligevægte | Kemi

Når man skal argumentere for, om ligevægten forskydes mod højre eller venstre side, kan man bruge to argumenter. Det ene argument er Le Chateliers

... 

Læs mere »

Ståluld | Kemi rapport

Hvis vi har en ionforbindelse er tilfældet anderledes. Hvis vi tager NaCl skal summen for oxidationstallet være 0 da ionforbindelsen har ingen ladni

... 

Læs mere »

Fedt i chips – Kemi Rapport

... 

Læs mere »

Havvand – Kemi Rapport | Kemi Journal

... 

Læs mere »

Kursusarbejde om Redox – Kemi Rapport

Spændingsrækken
Spændingsrækken er en liste af ædelmetaller, og hvor høj deres tilbøjelighed er til at afgive elektroner. Forskellige

... 

Læs mere »

Fældning af Salte – Letopløselige & Tungtopløselige ved Sammenblanding | Kemi Rapport

Teori
I dette forsøg arbejder vi med ioner. Ioner er atomer, som enten har afgivet eller optaget elekroner for at følge oktetreglen eller dub

... 

Læs mere »

Chemical Equilibrium | Kemi Rapport på Engelsk

We add Fe 3+ ions to the equilibrium mixture, which means an increase in reactants. In order for Q to reach K again, some of the reactants are turned

... 

Læs mere »