Fremstilling af acetylsalicylsyre | Kemi

Salicylsyre har en hydroxgruppe mens acetylsalicylsyre ikke har nogen hydroxgruppe. Dette betyder salicylsyre binder sig bedre i opløsningen med vand

... 

Læs mere »

Bestemmelse af saltindhold i brød | Kemi

I den kvantitative metode inddrager vi mængdeberegningerne, da vi skal bruge beregninger af volumen, stofmængde, masse og masseprocenten.
... 

Læs mere »

Appelsiner og citroner | Kemi

Der findes flere forskellige pH-indikatorere – eksempelvis pH-meter, bromthymolblåt eller phenolphthalein (de to sidste kan dog kun konstatere om e

... 

Læs mere »

Kemi rapport | Natron

Natriumoxid er ætsende, og vil reagere voldsomt med vand, og danner på den måde NaOH, dette er en stærk base. Da natron bruges som bagepulver, kan

... 

Læs mere »

Forsøg med Natron | Kemi rapport

Natron anvendes i husholdningen som hævemiddel. Stoffet afgiver gasser ved ophedning, og kan derfor fungere som hævemiddel. Derudover bevirker det o

... 

Læs mere »

Ophedning af natron | Mængdeberegninger

Rens diglen om nødvendigt. Anbring diglen i en digeltrekant og ophed den, indtil den er rødglødende i bunden. Sluk for bunsenbrænderen og lad digl

... 

Læs mere »

Redoxtitrering: Analyse af jern(II)sulfat—vand(1/7)

Som det ses af resultaterne, har vi fået en 2% afvigelse fra den praktiske masseprocent til den teoretiske masseprocent af jern(ll)ioner i jern(ll)su

... 

Læs mere »

Indgreb i et ligevægtssystem | Kemi

Igennem alle forsøg er der sket en ændring i ligevægten og ligevægtskonstanten, hvilket altså ændrer farven, enten til lysere eller til mørker

... 

Læs mere »

Ligevægte | Kemi

Når man skal argumentere for, om ligevægten forskydes mod højre eller venstre side, kan man bruge to argumenter. Det ene argument er Le Chateliers

... 

Læs mere »

Ståluld | Kemi rapport

Hvis vi har en ionforbindelse er tilfældet anderledes. Hvis vi tager NaCl skal summen for oxidationstallet være 0 da ionforbindelsen har ingen ladni

... 

Læs mere »