Reaktioner med dibrom | Kemi

Alkaner er carbonhydrider hvor der kun er enkeltbindinger mellem C-atomerne. Hvorimod alkener er carbonhydrider med mindst en dobbeltbinding mellem C-atomerne.

Der er fri drejelighed af grupperne omkring en C ─ C enkeltbinding hvilk...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: STX

Ord: 758

5 Stjerner

Fremstilling af acetylsalicylsyre | Kemi

Salicylsyre har en hydroxgruppe mens acetylsalicylsyre ikke har nogen hydroxgruppe. Dette betyder salicylsyre binder sig bedre i opløsningen med vand og ethanol, da det danner hydrogenbindinger. Dette betyder også, at salicylsyre er mere polært, o...


Uddannelse: STX

Ord: 884

5 Stjerner

Bestemmelse af saltindhold i brød | Kemi

I den kvantitative metode inddrager vi mængdeberegningerne, da vi skal bruge beregninger af volumen, stofmængde, masse og masseprocenten.

Når vi sammenligner det praktiske saltindhold med det teoretiske, som kan aflæses på varede...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: STX

Ord: 1105

5 Stjerner

Appelsiner og citroner | Kemi

Der findes flere forskellige pH-indikatorere – eksempelvis pH-meter, bromthymolblåt eller phenolphthalein (de to sidste kan dog kun konstatere om et stof er surt eller basisk, der er ingen egentlig pH-måling).

Den sidstenævnte in...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: STX

Ord: 1403

5 Stjerner

Kemi rapport | Natron

Formålet med dette forsøg er, at finde ud af hvilke af de fire reaktionsskemaer vi skal lave, er rigtige. ...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: STX

Ord: 656

5 Stjerner

Forsøg med Natron | Kemi rapport

Natron anvendes i husholdningen som hævemiddel. Stoffet afgiver gasser ved ophedning, og kan derfor fungere som hævemiddel. Derudover bevirker det også til en kemisk omdannelse af stoffet. Natriumhydrogencarbonat har formlen NaHCO3, det er et salt...


Karakter: 12 tal

Uddannelse: STX

Ord: 727

5 Stjerner

Ophedning af natron | Mængdeberegninger

Rens diglen om nødvendigt. Anbring diglen i en digeltrekant og ophed den, indtil den er rødglødende i bunden. Sluk for bunsenbrænderen og lad diglen stå til afkøling. Diglen skal være helt kold, inden man begynder på selve forsøget. Undgå a...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HTX

Ord: 1057

5 Stjerner

Redoxtitrering: Analyse af jern(II)sulfat—vand(1/7)

Som det ses af resultaterne, har vi fået en 2% afvigelse fra den praktiske masseprocent til den teoretiske masseprocent af jern(ll)ioner i jern(ll)sulfat-vand(1/7). At masseprocenten ikke passede 100% til det, vi havde regnet med, kan forklares med ...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: STX

Ord: 1242

5 Stjerner

Indgreb i et ligevægtssystem | Kemi

Igennem alle forsøg er der sket en ændring i ligevægten og ligevægtskonstanten, hvilket altså ændrer farven, enten til lysere eller til mørkere, fordi ligevægten enten forskydes til højre eller til venstre.
Forsøget kan dog have fej...


Karakter: 12 tal

Uddannelse: STX

Ord: 1658

5 Stjerner

Ligevægte | Kemi

Når man skal argumentere for, om ligevægten forskydes mod højre eller venstre side, kan man bruge to argumenter. Det ene argument er Le Chateliers princip, og det andet argument er ligevægtsbrøken.

Le Chateliers princip lyder:


Karakter: 12 tal

Uddannelse: STX

Ord: 2285

5 Stjerner