Tandlægeforening Rapport

Vi er en gruppe på 4 som består af Celia, Fariba, Fatima og Zahra. Vores opgave går ud på at bevise tandlæge tabellen er videnskabeligt anlagt, og det gør vi ved at foretage os en titrering og målinger med pH-meter på forskellige væske...


Karakter: 12 tal

Uddannelse: STX

Ord: 2308

5 Stjerner

Forsøg med enzymet katalase | Kemi

Hvis man anvender den uorganiske katalysator platinsvamp, reduceres den krævede aktiveringsenergi til 11.7 Kcal.
Katalaseenzymet reducerer imidlertid aktiveringsenergien til under 2 Kcal !!

Katalasens effektivitet kan illustrer...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: STX

Ord: 1560

5 Stjerner

Kemirapport – Landolts forsøg

På trods af resultaterne stemmer overens med teorien, så kan vi stadig tage et kig på nogle eventuelle fejlkilder og måleusikkerheder.

Vi ser i forsøget at en katalysator har stor betydning for reaktionshastigheden. I vores fo...


Karakter: 12 tal

Uddannelse: STX

Ord: 1413

5 Stjerner

Rapport – Friktionskræft

Når to materialer gnides mod hinanden, oplever vi at begge overflader bliver varmere. Vi har at gøre med en modstand som påvirker bevægelsen når de to materialer har en kontakt mellem hinanden. I dette forsøg var det træ mod træ. I Newtons...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: STX

Ord: 875

5 Stjerner

Fældningsreaktioner | Kemijournal

Fældningsreaktioner

Ionforbindelser består af positive og negative ioner, som tiltrækkes hinanden vha. elektrisk tiltrækning mellem de modsatrettede ladninger. Ionforbindelser består af metaller og ikke metaller sammensat, med u...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: STX

Ord: 619

5 Stjerner

Forskydning af ligevægt | Kemi rapport

Fejlkilder og usikkerheder:

Det meget vigtigt at den krystal der blev lagt i opløsningen, at den bliver opløst helt. Derfor er det vigtigt med god omrøring, for at sikre sig at korrekt farveændring. Der kan ogs være usikkerhed om ...


Karakter: 12 tal

Uddannelse: STX

Ord: 1125

5 Stjerner

Kemiske hævemidler | Kemi

Ved at se på de tre mængdeberegningsskemaer ovenfor, kan man se, hvad der dannes når natriumhydrogencarbonat opvarmes. Hvis man ser på beregningsskema 3 kan vi se, at 2NaHCO3 bliver omdannet til Na2CO3, CO2 og H2O. Na2CO3’s mase er på 2.54...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: STX

Ord: 826

5 Stjerner

Reduktion af permanganat og oxidation af alkoholer

Som gennemgået i teoriafsnittet kan vi via. farveskiftet i opløsningen afgør oxiderbarhed for de tre alkoholer. To farveskift indikerer, at vi har at gøre med den primære alkohol, propan-1-ol, et farveskift indikerer den sekundære alkohol, pro...


Karakter: 12 tal

Uddannelse: STX

Ord: 3667

5 Stjerner

Forsøg med enzymet katalase | Kemi

Vi påviser O2-udviklingen ved forsøg 2, ved at sætte en glødepind ned i reagensglasset, for at den dermed kan blusse op, og vi kan bekræfte at der er O2 tilstede. Både den organiske og uorganiske katalysator i dette tilfælde, katalyserer omdan...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: STX

Ord: 1859

5 Stjerner

Kemi

Sidder du fast i en kemi rapport eller har du brug for at forstå et emne bedre i kemi, så er du landet på den rigtige side.

Her finder du et bredt udvalg af kemi rapporter, som du kan bruge til at forstå opbygningen, sproget og stilen. Vi har heriblandt rapporter indenfor bestemmelse af jernindhold, opvarmning af kemisk hævemiddel og substitutionsreaktion rapport.