Ny
Fremstilling (syntese) af gips

Kemi

Fremstilling (syntese) af gips

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 af 5 stjerner

Ved at kombinere Calciumchlorid, dihydrat og natriumsulfat gennem en reaktion er det muligt at fremstille 10g calciumsulfat, dihydrat. ...

Ny
Basisk Hydrolyse af Ester | Rapport om Reaktionsorden

Kemi

Basisk Hydrolyse af Ester | Rapport om Reaktionsorden

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 af 5 stjerner

Formål: Bestemmelse af reaktionsordenen ved basisk esterhydrolyse.

Teori: I dette eksperiment undersøges en basisk hyd...

Ny
Rapport om Bestemmelse af Vandindholdet i Krystalsoda

Kemi

Rapport om Bestemmelse af Vandindholdet i Krystalsoda

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 af 5 stjerner

Ionerne i et salt er sammensat i et gittermønster kaldet et iongitter. Inden for gitteret kan der være tilstedeværelse af en vis mæ...

Ny
pH i vandige opløsninger af salte

Kemi

pH i vandige opløsninger af salte

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 af 5 stjerner

Formål:
For at identificere fem opløsninger blev deres pH-måling udført ved hjælp af tre forskellige metoder. Herefter vil...

Ny
Z-E-Omlejring

Kemi

Z-E-Omlejring

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 af 5 stjerner

Formål
Vi vil observere og sammenligne Z- og E-butendisyre med hensyn til deres fysiske egenskaber, herunder opløselighed, pH...

Ny
Sukkerindhold af en cola

Kemi

Sukkerindhold af en cola

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 af 5 stjerner

Formål
I dette forsøg ønsker vi at bestemme sukkerindholdet i cola eller en anden form for læskedrik (sodavand, sportsdrik...

Ny

Kemi

Kemiforlaget

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 af 5 stjerner

Opgave 2.13
Ved stuetemperatur vil addition af dibrom til buta-1,3-dien hovedsagelig ske ved de to endestillede carbonatomer. Sa...

Ny
Indikatoren Methylrødt Absorptionsspektrum og pKs

Kemi

Indikatoren Methylrødt Absorptionsspektrum og pKs

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 af 5 stjerner

Formål
I dette forsøg vil vi analysere absorptionsspektret for syre-baseindikatoren methylrødt og bestemme dens pKS-værdi ge...

Ny
Observation af kemiske hævemidler

Kemi

Observation af kemiske hævemidler

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 af 5 stjerner

Formål:
Gennem observation skal vi undersøge, hvordan forskellige hævemidler reagerer, når de kommer i kontakt med vand, syr...

Ny
Kvantitativ forsæbning af et Fedtstof

Kemi

Kvantitativ forsæbning af et Fedtstof

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 af 5 stjerner

Formål
Formålet med forsøget er at beregne den gennemsnitlige molare masse af et fedtstof, det gennemsnitlige antal kulstofat...