Fedt i chips – Kemi Rapport

... 

Læs mere »

Havvand – Kemi Rapport | Kemi Journal

... 

Læs mere »

Kursusarbejde om Redox – Kemi Rapport

Spændingsrækken
Spændingsrækken er en liste af ædelmetaller, og hvor høj deres tilbøjelighed er til at afgive elektroner. Forskellige

... 

Læs mere »

Fældning af Salte – Letopløselige & Tungtopløselige ved Sammenblanding | Kemi Rapport

Teori
I dette forsøg arbejder vi med ioner. Ioner er atomer, som enten har afgivet eller optaget elekroner for at følge oktetreglen eller dub

... 

Læs mere »

Chemical Equilibrium | Kemi Rapport på Engelsk

We add Fe 3+ ions to the equilibrium mixture, which means an increase in reactants. In order for Q to reach K again, some of the reactants are turned

... 

Læs mere »

Acetylsalicylsyre Syntese | Stor Kemi Rapport

Historie:
Acetylsalicylsyre kom første gang på markedet i 1899 under navnet Aspirin, af et tysk medicinalfirma ved navn Bayer.
Acetyls

... 

Læs mere »

Kalium – Alkalimetal | Kemi aflevering om Grundstoffer

Kalium er et grundstof, og betegnes med bogstavet ”K” Det har grundstof nummeret 19, som er betegnelsen for hvor mange protroner der er i kernen.

... 

Læs mere »

Saltindhold i chips vha. titrering – Kontrol af varedeklarationen på chipsposer| Kemi Rapport

Teori:
Hvad er en titrering?
Ved en titrering ønsker at bestemme indholdet af et bestemt stof i en opløsning. At titrerer er en kvanti

... 

Læs mere »

Mængdeberegning i Kemi | Kemi Opgaver 1.1, 1.2, 1.3 & 1.4

a) Jeg starter med at finde en formel for krom(III)sulfat, og jeg ved at sulfat har en formel på SO4--. Denne krom som finder sted i denne forbindel

... 

Læs mere »

Lightergas – Molære masse | Kemi Rapport

Vi kan konkludere ud fra vores beregninger og målinger at gassen i lighteren må være propan, da propan har en molarmasse på 44 g/mol. Vi konkluder

... 

Læs mere »