Ny
Projekt om finanskrisen

International økonomi

Projekt om finanskrisen

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 af 5 stjerner

I dette projekt har jeg til hensigt at beskrive, hvordan finanskrisen opstod i USA som udgangspunkt, samtidig med at jeg vil analysere,...

Ny
Udviklingsøkonomisk landebeskrivelse

International økonomi

Udviklingsøkonomisk landebeskrivelse

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 af 5 stjerner

Denne opgave fokuserer på tre forskellige lande, der befinder sig i forskellige udviklingsfaser. De tre lande er Tyskland, Ghana og Ki...

Ny
Carlsberg i Rusland

International økonomi

Carlsberg i Rusland

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 af 5 stjerner

Den globale økonomiske krise i 2008 havde en betydelig indvirkning på Carlsberg. Finanskrisen spillede en afgørende rolle for to af ...

Ny
I Kina i Verdensøkonomien

International økonomi

I Kina i Verdensøkonomien

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 af 5 stjerner

Opgave 1
1. Beregn på baggrund af forsyningsbalancetallene i bilag 1 de enkelte posters vægtning i procent af BNP i USA og Kin...

Tyskland | Økonomisk vækst | Aflevering

International økonomi

Tyskland | Økonomisk vækst | Aflevering

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 af 5 stjerner

For at beregne BNP’en i procentvis ændring, ville man skulle bruge formlen: (År B - År A) /År A*100 År B er det årstal der er n...

Grækenland | Befolkningstal | Aflevering

International økonomi

Grækenland | Befolkningstal | Aflevering

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 af 5 stjerner

A. Lav på baggrund af bilag 1 en beregning der viser udviklingen i Grækenlands befolkning fra 2011 til 2017.

Befolkni...

Globalisering, handel og konkurrence | Opgave | IØ

International økonomi

Globalisering, handel og konkurrence | Opgave | IØ

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 af 5 stjerner

Globaliseringen er med til et sikre en høj velstand i de lande som handler med hinanden. Den er til fordel for både store og små spi...

Verdensbanken og IMF | Noter International Økonomi

International økonomi

Noter

Verdensbanken og IMF | Noter International Økonomi

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 af 5 stjerner

Verdensbanken kaldes også verdensbanken for genopbygning og udvikling. Dens hovedkvarter ligger i USA, og direktøren udpeges af USA...

Storbritanniens økonomi | International Økonomi

International økonomi

Storbritanniens økonomi | International Økonomi

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 af 5 stjerner

Opgave 1.
Forklar på baggrund af bilag 1 reallønsudviklingen i Storbritannien i perioden 2005 til 2014

Bilage...

Finanspolitik | Noter

International økonomi

Noter

Finanspolitik | Noter

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 af 5 stjerner

Kære Nicolai Halby Wammen. Den danske økonomi er på nuværende inde i en højkonjunktur og beskæftigelsen stiger fortsat.
<...


Inspo er også stedet hvor du finder IØ analyser af lande som f.eks. Brasilien, Storbritannien og Finland.