Arbejdsmarkedspolitik | IØ

Arbejdsmarkedspolitik er en strukturpolitik. Den benyttes, fordi det ikke altid er muligt for konjunkturpolitikkerne (finanspolitik, pengepolitik m.v.) at få sat gang i økonomien. Dette sker især, hvis arbejdsmarkedet ikke har optimal funktionalit...


Karakter: 12 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 2587

5 Stjerner

Notat til ”Europa i bevægelse (2:6) – Det indre marked”

EU er et vigtigt projekt, og det er måde vi alle kan arbejde sammen på, på tværs af landegrænser.

Danmark er et lille land sammenlignet med hele EU, så derfor er det nemmere for Danmark er skabe holdbare løsninger (på de vigti...


Karakter: 12 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 1858

5 Stjerner

Ruslands økonomi

Oliepriserne er notorisk stærkt dikteret af ændringer i hhv. udbuddet og efterspørgslen. Først og fremmest vil en stigende produktion medfører et stigende udbud, hvorfor udbudskurven (S) vil rykke længere højre til for y-aksen, hvorved en ny ...


Karakter: 12 tal

Uddannelse: STX

Ord: 1487

5 Stjerner

Sydafrika | International økonomi

Jeg har i denne opgave taget udgangspunkt i Sydafrika, som jeg sammen med min arbejdsgruppe har arbejdet med internationale og markoøkonomiske forhold omkring landet.

Sydafrika, officielt Republikken Sydafrika, er et land, der ligger...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 1287

5 Stjerner

Tema: Konkurrenceevne | International økonomi

Med udgangspunkt i Porters Diamant, så har Danmark et efterspørgselsforhold, som både er en vigtig faktor både for Danmark og udlandet. Danmark er som der står længere oppe i teksten et land, som ikke er selvforsynende men i stedet afhængige a...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 4174

5 Stjerner

Makroøkonomisk landeanalyse af Litauen

Målkonflikter:
Skattelettelser, som giver øget forbrug, også af importerede varer, hvor så overskuddet på betalingsbalancen bliver negativt.

På den anden side øges væksten, fordi der skal produceres flere varer. Hvis de...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 2581

5 Stjerner

Arbejdsmarkedet | International økonomi

Man kan opgøre arbejdsløshed på flere måder. I denne opgave kommer vi til at snakke om bruttole- dighed og AKU-ledighed. Den mest almindelig her i Danmark er den, vi kalder bruttoledighed. Her snakker vi om dem, der er dagpengemodtagere og kontan...


Karakter: 12 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 1934

5 Stjerner

Prisdannelsen Opgave

Prisdannelsen er bestemt af udbud og efterspørgslen. Hvis udbuddet er højt og efterspørgslen er lille, ville prisen for ikke være høj. Hvorimod hvis efterspørgslen er stor men udbuddet er lille ville prisen kunne være høj.

To c...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 520

5 Stjerner

Cigaretafgift | Prisdannelse og Afgift

Ud fra Jes Søgaards beregninger er priselasticiteten for cigaretter Uelastisk, dvs. når den procentvise mængdeændring er mindre end den procentvise prisændring. Det skyldes, at Jes Søgaars beregninger viser, at priselasticiteten ligger mellem -...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 852

5 Stjerner

Hjælp til International økonomi

Her finder du hjælp og inspiration til dine hjemmeafleveringer og tavleundervisningen i international økonomi. Her finder du bl.a. hjælp til emner indenfor pris og strukturel konkurrenceevne, arbejdsmarkedet og meget mere.

Inspo er også stedet hvor du finder IØ analyser af lande som f.eks. Brasilien, Storbritannien og Finland.