Opgave om markedsfejl og indgreb i prisdannelsen

Kurven viser, at jo dyrere mink er, jo mindre vil folk efterspørge.

Nogle forbrugere er villig til at betale en meget højere pris. Vi kan aflæse på kurven, at ved en pris på 260 kr. (ligevægtsprisen) afsættes 55 mio. skind, ford...


Uddannelse: HHX

Ord: 1226

5 Stjerner

Økonomiske politikker | International økonomi

Defensiv erhvervspolitik:

Er når staten støtter brancher, som ikke kan klare sig i den internationale konkurrence. De gør ineffektive producenter til effektive. Den er defensiv, fordi staten prøver at bevare arbejdspladser, som ikk...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 2238

5 Stjerner

Analyse af Danmarks forsyningsbalance | International økonomi

Analyse af udviklingen af Danmarks forsyningsbalance i perioden 2017 - 2019

I analysen vil jeg med udgangspunkt i bilag 1, analysere udviklingen i dansk økonomi fra 2017 - 2019. I analysen har jeg tænkt mig at inddrage information og...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 2146

5 Stjerner

Pengepolitik | Den Europæiske Centralbank | International økonomi

ECB’s beslutning om at stoppe opkøbsprogrammet skygges af Nationalbanken og er dermed også udgangspunktet for rentedannelsen i Danmark. ECB udskød i juni beslutningen om at begynde en normalisering af renterne langt ud i fremtiden.


Karakter: 12 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 1306

5 Stjerner

International Økonomi | Terminsprøve | Plastikposer m.m.

Ifølge bilag 6, så vil flere lande i gang med at gøre brug af borgerløn. Borgerløn skal altså udstedes til de personer som er arbejdsløse. Holland, Canada og USA har i tanker at lave forsøg med borgerløn. I Finland er der allerede lavet et f...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 2336

5 Stjerner

Dansk økonomi | International økonomi

Som der ses ud fra bilag 3, så vil den økonomisk vækst i 17 være 2%, hvilket vil sige at DK er i god og pæn vækst, idet vækstraten stiger til 2,2% i år 18. Dette er dermed med andre ord højkonjunktur. Den gode vækst skyldes af forskellige ...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 2662

5 Stjerner

Brasiliens økonomi | International økonomi

Den høje toldsats kan være en fordel for Brasilien, idet det er med til at beskytte landets hjemmemar-ked. Ved hjælp af en høj toldsats, sikre landet at folket vælger at købe vare i Brasilien i stedet for at importere noget fra udlandet.
...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 1720

5 Stjerner

Råoliemarked – et projekt om prisdannelse | Spørgsmål

c) OPEC er en sammenslutning af olieeksporterende lande, som kontrollerer 40 % af verdens råolieeksport i dag. Hvilke interesser har denne organisation? Se også nyheden fra november 2016.

OPEC er blandt andet interesseret i at behold...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 1039

5 Stjerner

Greece and Germany | International økonomi

The situation in Greece in 2012 and today is very different. They had at that point a bad economic position with a recession, low productivity and a high unemployment rate. However, Greece is on its way back on track and has as analyzed in previous ...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 1953

5 Stjerner

Grækenland og Tyskland | International økonomi A

Som det fremgår af artiklen i bilag 7, mener en række danske økonomer, at det ville være fordelagtigt for Grækenland at forlade euroen. Dette vurderer de blandt andet på baggrund af, at Grækenland befinder sig i en yderst svær situation, at d...


Karakter: 12 tal

Uddannelse: STX

Ord: 2996

5 Stjerner