Makroøkonomisk landeanalyse af Italien

Den lave BNP vækst har bl.a. medført den høje arbejdsløshed, der gør sig gældende i Italien. Arbejdsløshedsprocenten har i perioden 2016-2018 v

... 

Læs mere »

Grækenland og Tyskland | International økonomi

Ved investeringer kigger vi på Grækenlands og Tysklands bruttoinvesteringer, bruttoinvesteringer indebærer reinvesteringer og nettoinvesteringer. H

... 

Læs mere »

Flexicurity | International økonomi

It may deter companies from hiring new employees if the rules for firing them again are too severe or cost the company too much money. In Denmark ther

... 

Læs mere »

Storbritanniens økonomi 2005 til 2014

Nogle varer konkurrerer på kvalitet, design og innovationsindhold, mens andre varer konkurrerer på prisen. Når et lands varer konkurrerer på prise

... 

Læs mere »

Afrika & Etiopien | International økonomi

Når man taler om monoeksport, handler det om et lands eksport, som er domineret af kun et eller få produkter. Det er typisk kun ulande som Etiopien,

... 

Læs mere »

Finlands økonomi | Opgavesæt 6 | International økonomi

Et lands priskonkurrenceevne viser prisen på landets varer på verdensmarkedet, set i forhold til at et andets lands varer af samme kategori. Når de

... 

Læs mere »

Arbejdsmarked & Arbejdsstyrken | International Økonomi

Arbejdsstyrken er summen af beskæftige og arbejdsløse. Det vil sige det er en del af befolkningen, hvor deres arbejdskraft kan bruges i samfundet, e

... 

Læs mere »

Starthjælpen & integrationsydelsen | DIO

I vores opgave vil vi besvare vores opgaveformulering ved hjælp af de tre taksonomiske niveauer, som er redegørende analyserende og vurderende. De f

... 

Læs mere »

International økonomi | Priselasticitet, efterspørgsel på BLU-RAY og mere

Priselasticiteten på svinekøb vil er elastisk, da svinekød efterhånden er blevet efterspørgende og at mængden af salg vil stige hvis prisen bliv

... 

Læs mere »

Polens Økonomi | International Økonomi | 10 i karakter

is- og faldstigninger har medvirkning på renteniveauet. Når man låner penge ud, ville man altid eller ofte, have det samme antal penge tilbage. Det

... 

Læs mere »