Noter til International Økonomi | Over 50 sider

Danmarks økonomi – et tilbageblik

Den nuværende økonomiske situation er meget præget af den udenlandske konjunktur, men også af tidligere tiders begivenheder for landet.

1960 var der global høj konjunktur, som o...


Karakter: Note

Uddannelse: HHX

Ord: 11985

5 Stjerner

International Økonomi B Eksamenssynopsis

Ifølge PWC The World rapporten er Bangladesh, Vietnam og Indien estimeret til at være verdens hurtigste voksende lande til 2050, baseret på landets BNP.

Bangladesh har dog nogle begrænser som er værd at nævne, deres begrænsnin...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 1010

5 Stjerner

IØ-synopsis: Grænser/ ikke grænser

Danmark, Syrien og Tibet er alle lande som specielt er karakteriseret af deres grænser, Danmark fordi dens grænser bestå af en så lille del af EU’s grænser at Danmarks relative magt umiddelbart skulle forbløffe en, Syrien fordi deres græns...


Karakter: 12 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 1989

5 Stjerner

Prisdannelse | International økonomi

Pga. de forskellige udbydere har forskellige omkostninger vil de ineffektive udbydere med høje omkostninger kun kunne være med på markedet ved en prisstigning. Bestemmer en ineffektiv udbyder at ligge sig over markedsprisen, får man ikke solgt ...


Karakter: 12 tal

Uddannelse: STX

Ord: 1451

5 Stjerner

Årsprøve International Økonomi HH2D Maj 2019

Hvis vi ser fuldstændig teoretisk på dette, ville indkomstpolitik være den optimale økonomiske politik.

Lønniveauet har stor betydning for landets priskonkurrenceevne, da en af de største udgifter for eksportvirksomhederne er l...


Karakter: 12 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 2369

5 Stjerner

Oliemarkedet og Ruslands økonomi | International økonomi

Helt generelt kan deflation være et stort samfundsøkonomisk problem på længere sigt, da det på trods af at det på kort sigt skaber et større forbrug hos forbrugerne grundet den større købekraft, så vil det også gøre at virksomhederne...


Karakter: 12 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 2605

5 Stjerner

Skatter, levestandard og teknologisk udvikling

I opgave 5.a blev der ræsonneret frem til, at der både er fordele og ulemper ved den teknologiske udvikling. Det effektiviserer landet, som gør det mere konkurrencedygtigt, men samtidig bliver mange jobs overtaget. I værste tilfælde fører det ...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 1500

5 Stjerner

Norge | International Økonomi

Ud fra de makroøkonomiske nøgletal i bilag 4, har jeg opstillet et skema med de nødvendige data til at kunne beregne olie delen af deres BNP. Ud fra skemaet kan der konkluderes at olie andelen af Norges samlede BNP består af 20,34%. Det vil med ...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 1454

5 Stjerner

Hvordan beregner man inflation?

Inflation er et fænomen, der ses i makroøkonomi. Ved inflation er der tale om en generel løbende stigning på tjenesteydelser og varers priser. For at prisen på tjenesteydelser og varer kan stige, skal forholden...


Uddannelse: HHX

Ord: 588

5 Stjerner

Finlands økonomi | International økonomi A –

Finland har problemer flere steder efter tre år med recession, samt nedgang i deres BNP, fordi deres to hovedkerner er ”udgået”. Finanspolitikken har bare den svaghed, at den meget vanskeligt kan løse alle problemer på samme tid.


Karakter: 12 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 2216

5 Stjerner

International økonomi

Her finder du hjælp og inspiration til dine hjemmeafleveringer og tavleundervisningen i international økonomi. Her finder du bl.a. hjælp til emner indenfor pris og strukturel konkurrenceevne, arbejdsmarkedet og meget mere.

Inspo er også stedet hvor du finder IØ analyser af lande som f.eks. Brasilien, Storbritannien og Finland.