Analyse af Danmarks forsyningsbalance | International økonomi

Med udgangspunkt i bilag 1 kan man under kategorien ”national account” se udviklingen i Danmarks forsyningsbalance i den pågældende periode. ... 

Læs mere »

Pengepolitik | Den Europæiske Centralbank | International økonomi

ECB’s beslutning om at stoppe opkøbsprogrammet skygges af Nationalbanken og er dermed også udgangspunktet for rentedannelsen i Danmark. ECB udskø

... 

Læs mere »

International Økonomi | Terminsprøve | Plastikposer m.m.

Ifølge bilag 6, så vil flere lande i gang med at gøre brug af borgerløn. Borgerløn skal altså udstedes til de personer som er arbejdsløse. Holl

... 

Læs mere »

Dansk økonomi | International økonomi

Som der ses ud fra bilag 3, så vil den økonomisk vækst i 17 være 2%, hvilket vil sige at DK er i god og pæn vækst, idet vækstraten stiger til 2

... 

Læs mere »

Brasiliens økonomi | International økonomi

Den høje toldsats kan være en fordel for Brasilien, idet det er med til at beskytte landets hjemmemar-ked. Ved hjælp af en høj toldsats, sikre lan

... 

Læs mere »

Råoliemarked – et projekt om prisdannelse | Spørgsmål

c) OPEC er en sammenslutning af olieeksporterende lande, som kontrollerer 40 % af verdens råolieeksport i dag. Hvilke interesser har denne organisati

... 

Læs mere »

Greece and Germany | International økonomi

The situation in Greece in 2012 and today is very different. They had at that point a bad economic position with a recession, low productivity and a h

... 

Læs mere »

Grækenland og Tyskland | International økonomi A

Som det fremgår af artiklen i bilag 7, mener en række danske økonomer, at det ville være fordelagtigt for Grækenland at forlade euroen. Dette vur

... 

Læs mere »

Det økonomiske og monetære samarbejde i Europa | Tysk & spansk

Den fælles valuta er en stor fordel for land virksomheder, da den gør det nemmere og mere attraktivt at handle med andre virksomheder som er med i e

... 

Læs mere »

International økonomi | Brasilien

Brasilien har befundet sig en recession, med en negativ økonomisk vækst på 3,7 %, og dertil forventede man i 2016 at arbejdsløsheden ville stige t

... 

Læs mere »