Brexit og dets betydningen for Den Danske Økonomi – Opgave

3. Hvilke elementer i den danske samfundsmodel bliver ramt?
Udsigten er lige nu, at det bliver mere besværligt at handle med Storbritannien, d

... 

Læs mere »

Grækenland og Tyskland

Opgave 2
A. Forklar, på baggrund af bilag 2, hvordan kursen på Grækenland og Tyskland statsobligationer alt andet end lige har udviklinger

... 

Læs mere »

International Økonomi Grundforløb Begreber

Økonomisk metode Kvalitativ og kvantitativ

Kvalitativ metode Ved kvalitativ metode inddrages testmateriale af forskellige art (blød

... 

Læs mere »

Afrika – En region i vækst | International økonomi

Begrebet monoeksport vil sige, at et lands eksport er domineret af kun ét enkelt slags produkt eller kun meget få forskellige slags produkter, hvilk

... 

Læs mere »

Mismatch international økonomi opgave

I bilag 1 er der illustreret en tabel over den dansk befolkning i aldersgruppen 15-65 år, i årrækken 2008- 2013, som viser inddelingen i beskæftig

... 

Læs mere »

Finansielle Kriser- Wall Street krakket & Finanskrisen | SRP

Den 24. Oktober 1929 ”sorte torsdag” begyndte den varme luft at sive ud af aktieboblen . Boblen sprang dog for alvor ”den sorte tirsdag” den 2

... 

Læs mere »

Redegør for pris- og strukturel konkurrenceevne | International økonomi

En af de ting Danmark er gode til er at produktudvikle og være innovative ifølge Henrik Kureer. Dette skal Danmark naturligvis blive ved med, men d

... 

Læs mere »

Miljøpolitik & Prisdannelse International økonomi opgave

Ift. forbruget ved husholdningerne vil de ikke skabe en større forskel. Dette er på baggrund af at benzin/diesel ikke er en u-elastisk varer. Dette

... 

Læs mere »

Danmarks Konkurrenceevne | International Økonomi

I 2005 var produktiviteten så høj, at lønnen ikke hæmmede eksporten for danske virksomheder. Men det kræver man bliver ved med at produktudvikle,

... 

Læs mere »

WTO – international økonomi på HHX

World Trade organisation har deres stærke og svage sider. Ser man på deres svagheder er specielt tiden, tvistbilæggelse-proceduren som oftest tager

... 

Læs mere »