Bevidsthed – kunstig intelligens versus naturlig intelligens | Idehistorie

Kunstig intelligens blev senere brugt inden for medicinindustrien. I 1960'erne og 1970'erne offentliggjorde Marvin Minsky og Seymour Papert Perceptron

... 

Læs mere »

Eksistentialisme – ”Eksistens og Ansvar” | Idehistorie

Når man som dansker snakker eksistentialisme er det som tidligere nævnt yderst interessant at kigge på Søren Kierkegaard. Søren Kierkegaard leved

... 

Læs mere »

Hvad er meningen med livet? | Idehistorie | Karakter 12

... 

Læs mere »

Hvad er filosofi? Og flere spørgsmål | Idehistorie | Karakter 12

I artiklen ”At skabe sandheder”, skrevet af Holger Ross Lauritsen i 2005, bliver vi introduceret for en af hvor tids større filosoffer, der desv

... 

Læs mere »

Prøve i etik | Idehistorie | Karakter 12

... 

Læs mere »

Sir Karl Popper vs Thomas Kuhn | Idehistorie

Efter at have studeret Freuds psykoanalyse, Marx´ historieteori, Adlers individualpsykologi og den for ham utvivlsomt vigtigste Einstein med relativi

... 

Læs mere »

Idehistorie | Hvad er filosofi? At se netværket bag

I teksten ”Nu ved jeg mere om Kierkegaard”, udgivet den 28. juli 2011 i Information, diskuterer Finn Janning dilemmaet, som omhandler personlig ud

... 

Læs mere »

Idehistorie opgave | En refleksionsopgave om Eksistentialisme | Søren Kierkegaard

”Livet skal leves forlæns, men forstås baglæns”, citat Søren Kierkegaard. Den danske filosof, teolog, digter og psykolog sætter hermed en sta

... 

Læs mere »