Den tyske og britiske hvidbog – fortolkning

I forbindelse med den tyske indmarch i byen Dinant i august 1914 findes der to forskellige hvidbøger af henholdsvis den storbritanniske kommission og den tyske.

Begge kilder er udgivet i 1914 og virker som fremstillinger, idet de hve...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 655

5 Stjerner

Afrika | Historieopgave

Tidslinje
ca. 3.500.000 f.v.t I Afrika opstår de første mennesker
700-tallet Islam spreder sig til Sahara-området
700-1500 Ghana, Mali og Songhay-riget i Vestafrika
1200-1500 Great Zimbabwe-riget i Østafrika
140...


Karakter: 12 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 4256

5 Stjerner

Redegørelsesopgave | Globaliseringens faser

Globalisering startede for mange hundrede år siden, der er fundet dokumenter der beviser samhandel på tværs af grænserne. Det første sted i historien hvor globalisering har siden rødder fra er i 1500-tallet også kaldet renæssancen.


Karakter: 10 tal

Uddannelse: STX

Ord: 1256

5 Stjerner

Folkestrejken 1944 | Historie opgave

Danmark blev besat af tyske tropper d. 9. april 1940 som et led i invasionen af Norge. Besættelsens taktiske formål var, at få opstillet flyvebaser i landet blandt andet i Aalborg, dette var den vigtigste brik for tyskerne at få sikret.
<...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: STX

Ord: 1566

5 Stjerner

Holocaust | Folkedrab

I denne opgave vil du bliv klogere på hvad der skete under 2. Verdenskrig. Hitlers måde at får folket med sig, hvilke metoder han benytte, hvorfor Hitler så sig sur på disse slags mennesker og deres måde at leve på. Hvordan det var at (over)le...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: STX

Ord: 1516

5 Stjerner

Romerriget – På sporet af Romerriget | Historie

Jeg vil i denne opgave tage udgangspunkt i Romerriget og transitionen fra republik til imperium og hvordan det lykkedes en bystat at erobre hele middelhavsområdet og opnå status i verden som en stormagt.

Derudover vil jeg gå i dybd...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: STX

Ord: 2025

5 Stjerner

Pestudbruddet i København 1711 | SRP

Flere lande i hele verden blev hærget af ’Den sorte død’, nemlig pesten. Millioner af mennesker døde af sygdommen. Pesten er en epidemi, som har dræbt mennesker lige siden middelalderen, og sygdommen har været svær at kontrollere, og næste...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: STX

Ord: 8524

5 Stjerner

Imperialisme spørgsmål | Hsitorie

Det Belgiske Congo under kong Leopold d.II var uden tvivl grusomt og præget af en hel del tortur. Leopold d. II overtog styringen over Congo via bedrageri og manipulation med en masse højtstående folk, som de senere hen måtte betale dyrt for og s...


Uddannelse: HHX

Ord: 1308

5 Stjerner

Nazism in France | Historie

After WW1, France was seen as a more liberal country, which welcomed many Jewishimmigrants. During the interwar period France was seen as a European country ofopportunities and equality by the Jewish people. The capital of France, Paris, was now beco...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 689

5 Stjerner

Cubakrisen | Historie

Cubakrisen medførte mange konsekvenser for Cuba, men også resten af verden. Den politiske situation i Cuba var presset. USA havde sejret. Castro måtte nu forholde sig til Sovjetunionen, men politisk set lå de to lande langt fra hinanden. Castro ...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 1758

5 Stjerner

Hjælp til historie

Vi har samlet et bredt udvalg af historie opgaver og emneopgaver indenfor historie faget. Du kan bruge opgaverne til inspiration og til at blive bedre til at forstå og afkode sproget.