Peter Bang Boas – Bang & Olufsen A/S

Efter sin eksamen, tog Peter på en dannelsesrejse til USA, det havde også noget at gøre med at man i mange tilfælde retter sit blik mod USA, når

... 

Læs mere »

Historie Opgave | Om koloniseringen af Grønland

I kildeteksterne er det gennemgående tema overvejende meget Grønlands selvstændighed, og hvordan de er eller kan blive i stand til at være selvst

... 

Læs mere »

Historie Opgave | Tidslinje fra 1815 til 1864 | Sønderjylland

... 

Læs mere »

Anmeldelse af filmen Apocalypto

Når der er tale om de indianere som angreb Mayaernes landsby, er det mere en anden sag. Disse indianere kaldes aztekere, og bliver fremvist som en la

... 

Læs mere »

Historie aflevering | Oplysningstidens indflydelse | Hvem, hvad og hvordan

... 

Læs mere »

Historie Aflevering | Håndfæstninger i Middelalderen

Der kom og gik en del konger i håndfæstningens tid, dog en af de mest betragtelsesværdige herskere, må være hendes højhed Margrethe d. 1. Hun re

... 

Læs mere »

Historie | Kina kultur | Hutonger

... 

Læs mere »

Opgave om Nationalisme, krig og 1864 | Spørgsmål til Bryld s. 134-158 + kilder

Preussen og Østrig forlanger Novemberforfatningen ophævet i løbet af 48 timer. Danmark forlanger mere tid. Efter fem dage rykker preussiske og øst

... 

Læs mere »

Skriftlig Historie Opgave | Hitler-Stalin pagten | 7 Sider | Karakter 12

Ikke-angrebspagten gik, kort sagt, ud på at de to indblandede lande på ingen måde skulle gå i krig med hinanden, eller måtte indgå i en magtkons

... 

Læs mere »

Kildeopgave | Historie | Dragon Niels Kjeldsen af Ullerup

Første beretning er samtidig, idet den er et uddrag af feltvagtens rapport og skrevet samme dag som hændelsen. Den beskriver at en styrke på 30-40

... 

Læs mere »