Pestudbruddet i København 1711 | SRP

Frederik d.4 forsøgte på mange måder at holde pesten væk fra Danmark, ved blandt andet forsigtighedsregler. Som nævnt, kunne det lykkedes Danmar

... 

Læs mere »

Imperialisme spørgsmål | Hsitorie

Det Belgiske Congo under kong Leopold d.II var uden tvivl grusomt og præget af en hel del tortur. Leopold d. II overtog styringen over Congo via bedr

... 

Læs mere »

Nazism in France | Historie

After WW1, France was seen as a more liberal country, which welcomed many Jewishimmigrants. During the interwar period France was seen as a European c

... 

Læs mere »

Cubakrisen | Historie

Cubakrisen medførte mange konsekvenser for Cuba, men også resten af verden. Den politiske situation i Cuba var presset. USA havde sejret. Castro må

... 

Læs mere »

Korstogenes begyndelse | Historie

Den første kilde er skrevet af en munk, som hedder Robert. Talen Pave Urban II holdt, blev holdt den 27. november 1095, så man må gå ud fra at kil

... 

Læs mere »

Indførslen af det danske demokrati i 1849 | Historie

På grund af den industrielle Revolution i England i sidste halvdel af 1700-tallet, og Den franske Revolution i 1700-tallets sidste årti blev Europa

... 

Læs mere »

Kilder til den amerikanske uafhængighedskrig

Kilde 5

1. Hvem er afsender af deklarationen, hvem er den beregnet for og i hvilken situation er den skrevet?
- Formuleret af ra

... 

Læs mere »

Peter Bang Boas – Bang & Olufsen A/S

Efter sin eksamen, tog Peter på en dannelsesrejse til USA, det havde også noget at gøre med at man i mange tilfælde retter sit blik mod USA, når

... 

Læs mere »

Historie Opgave | Om koloniseringen af Grønland

I kildeteksterne er det gennemgående tema overvejende meget Grønlands selvstændighed, og hvordan de er eller kan blive i stand til at være selvst

... 

Læs mere »

Historie Opgave | Tidslinje fra 1815 til 1864 | Sønderjylland

... 

Læs mere »