Polspænding i et batteri | Fysik

Formålet med forsøget er at finde den indre resistans af vores batteri, samt data omkring pol- og hvilespænding ud fra en varierende variabel (Justerbar modstand).
...


Karakter: 12 tal

Uddannelse: HTX

Ord: 752

5 Stjerner

Meteornedslag | Fysik

Hvis du kigger på residualplottet, kan man hurtigt se at den ikke er helt god, da mange af talende ligger meget forskudt i forhold til potensfunktion.

Og hvis du kigger på r2 som fortæller os hvor præcis plottet er, den er 0,795 h...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: STX

Ord: 847

5 Stjerner

Opdrift – Archimedes’ lov og Newtons 3. lov. | Fysik

Stativet stilles op, og newtonmeteret monteres således, at det peger ned imod måleglasset. Måleglasset fyldes med vand, og volumen noteres ned som V1. Herefter stilles måleglasset på vægten, som derefter nulstilles.

Før måling...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: STX

Ord: 717

5 Stjerner

Bølger, svingninger, lys og lyd | Fysik

I denne rapport vil jeg fortælle om bølger, svingninger, lyd og lys. Jeg vil komme ind på deres funktion i hverdagen. F.eks. når vi taler er der lydbølger og svingninger i luften, eller når fx en bro såsom Tacoma broen gik i selvsving.
...


Karakter: 12 tal

Uddannelse: STX

Ord: 3956

5 Stjerner

Mekanisk energi af en hoppende basketball | Fysik rapport

Ud fra dette forsøg, kan vi konkludere at den mekaniske energi, ved en hoppende basket bold aftager med 30,57 %, hver gang den rammer gulvet.

vi har også fundet ud af at bolden har fået en temperaturstigning på 0,00468℃ når bold...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: STX

Ord: 1169

5 Stjerner

Rapport om stående snorbølger | Fysik rapport

Som nævnt i afsnittet om fejlkilder, så har metoden brugt i forsøget sikret os et resultat som uanset præcision vil give os et afvigende resultat. Forsøgets metode er dermed ikke optimalt, men kan stadig vise og skabe en forståelse for sammenh...


Karakter: 12 tal

Uddannelse: STX

Ord: 1763

5 Stjerner

Varmefylde for vand | Fysik

Diskussion
I dette forsøg findes der nogle forskellige fejlkilder, der kan være med til at skabe en afvigelse i resultaterne.

Fejlkilder

Når man opvarmer vand bruges energien ikke kun til at opvarme vandet. Ene...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: STX

Ord: 908

5 Stjerner

Kære Onkel Bent | Fysik rapport

Nu skal du høre hvad vi har lært i fysik om solsystemet. Solsystemet er en fællesbetegnelse for Solen, plane-terne og deres måner, asteroider og kometer. For at være en del af solsystemet skal de være inden for en be-stemt afstand fra solen, 50...


Karakter: 12 tal

Uddannelse: STX

Ord: 1625

5 Stjerner