Aerodynamik SRP

Flyvemaskinen er et transportmiddel som flere og flere verden over benytter sig af. I 2016 fløj flyvemaskinen ca. 3,77 milliarder ruter1, og tallet stiger.

Flyvemaskinerne fascinerer mange, og flyvemaskinerne bliver flere og større. ...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: STX

Ord: 7872

5 Stjerner

Løfteevne og den historiske udvikling af passagerfly SRP

Teknologien har haft en markant udvikling på vores moderne samfund og en indflydelse for hvordan man kan rejse og transportere varer, både på nationalt og internationalt plan.

Allerede i slutningen af 1700-tallet fik man udforsket ...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HTX

Ord: 7355

5 Stjerner

Rapport – Friktionskræft

Når to materialer gnides mod hinanden, oplever vi at begge overflader bliver varmere. Vi har at gøre med en modstand som påvirker bevægelsen når de to materialer har en kontakt mellem hinanden. I dette forsøg var det træ mod træ. I Newtons...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: STX

Ord: 875

5 Stjerner

Polspænding i et batteri | Fysik

Formålet med forsøget er at finde den indre resistans af vores batteri, samt data omkring pol- og hvilespænding ud fra en varierende variabel (Justerbar modstand).
...


Karakter: 12 tal

Uddannelse: HTX

Ord: 752

5 Stjerner

Meteornedslag | Fysik

Hvis du kigger på residualplottet, kan man hurtigt se at den ikke er helt god, da mange af talende ligger meget forskudt i forhold til potensfunktion.

Og hvis du kigger på r2 som fortæller os hvor præcis plottet er, den er 0,795 h...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: STX

Ord: 847

5 Stjerner

Opdrift – Archimedes’ lov og Newtons 3. lov. | Fysik

Stativet stilles op, og newtonmeteret monteres således, at det peger ned imod måleglasset. Måleglasset fyldes med vand, og volumen noteres ned som V1. Herefter stilles måleglasset på vægten, som derefter nulstilles.

Før måling...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: STX

Ord: 717

5 Stjerner

Bølger, svingninger, lys og lyd | Fysik

I denne rapport vil jeg fortælle om bølger, svingninger, lyd og lys. Jeg vil komme ind på deres funktion i hverdagen. F.eks. når vi taler er der lydbølger og svingninger i luften, eller når fx en bro såsom Tacoma broen gik i selvsving.
...


Karakter: 12 tal

Uddannelse: STX

Ord: 3956

5 Stjerner

Mekanisk energi af en hoppende basketball | Fysik rapport

Ud fra dette forsøg, kan vi konkludere at den mekaniske energi, ved en hoppende basket bold aftager med 30,57 %, hver gang den rammer gulvet.

vi har også fundet ud af at bolden har fået en temperaturstigning på 0,00468℃ når bold...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: STX

Ord: 1169

5 Stjerner

Rapport om stående snorbølger | Fysik rapport

Som nævnt i afsnittet om fejlkilder, så har metoden brugt i forsøget sikret os et resultat som uanset præcision vil give os et afvigende resultat. Forsøgets metode er dermed ikke optimalt, men kan stadig vise og skabe en forståelse for sammenh...


Karakter: 12 tal

Uddannelse: STX

Ord: 1763

5 Stjerner

Hjælp til fysik

Få en bedre forståelse og overblik over, hvad du bør fokusere på og hvordan fysikrapporterne skal udarbejdes. Her finder du færdige eksempler på, hvordan fysik rapporter skal opsættes, samt hvilket sprog  og stil der kræves for at opnå en god karakter.

Her finder du bl.a. rapporter indenfor snorbølger, mekanisk energi, elkedel og mange flere.