Mekanisk energi af en hoppende basketball | Fysik rapport

Ud fra dette forsøg, kan vi konkludere at den mekaniske energi, ved en hoppende basket bold aftager med 30,57 %, hver gang den rammer gulvet.

... 

Læs mere »

Rapport om stående snorbølger | Fysik rapport

Som nævnt i afsnittet om fejlkilder, så har metoden brugt i forsøget sikret os et resultat som uanset præcision vil give os et afvigende resultat.

... 

Læs mere »

Varmefylde for vand | Fysik

Diskussion
I dette forsøg findes der nogle forskellige fejlkilder, der kan være med til at skabe en afvigelse i resultaterne.

... 

Læs mere »

Rapport over j8 – lys som stråler | Fysik

Vi har fundet frem til et fint resultat. Vores R2 værdi ligger på 0,998, som er acceptabelt idet den helst skulle ligge på 1,00. Vores n2 værdi li

... 

Læs mere »

Kære Onkel Bent | Fysik rapport

Vi har lært, at ligesom Jorden, bevæger Månen sig også i en ellipseformet bane. Månen bevæger sig bare om-kring Jorden og ikke omkring Solen. Ge

... 

Læs mere »

Gitterligningen | Fysik

Lys opstår når der sker noget emmision,. Når elektronen hopper, fra den ene skal il den anden udsender den foton i for af lys. Der opstår lys, kun

... 

Læs mere »

Spektralanalyse af forskellige gasser | Fysik rapport

I energiniveaudiagrammet for hydrogen kan man se at hvis man springer fra en anden skal og ned til 1. skal er det et spring i Lymanserien og er et så

... 

Læs mere »

Mekanisk energi | Fysik

DISKUSSION:
Det kan være udfordrende for personen, der kaster at kaste bolden så den er på linje med linealen. Dette gør, da LoggerPro ikk

... 

Læs mere »

Fjederkanon | Fysik rapport

For at få forsøget så præcist som muligt, skal kastekanonen placeres på en flade som er helt i vatter, så selve affyringen bliver helt lodret. D

... 

Læs mere »

Svingende streg rapport | Fysik

Partialtonernes frekvens:
Vi brugte en snøre med tykkelsen 0,56 mm og loddet med en vægt på 0,200 kg
Vi afsatte strenglængden til

... 

Læs mere »