Elkedel – Fysik Rapport

Formål
Formålet med forsøget er, at bestemme nyttevirkningen af en elkedel.

Hypotese
Der forventes idet at elkedel har

... 

Læs mere »

Forholdet mellem elektronens ladning og masse | Fysik Rapport

Apparatur & forsøgsopstilling

Opstillingen ser således ud:
(billede af opstillingen af forsøget findes i dokumentet)

... 

Læs mere »

Global Opvarmning – Drivhuseffekten

Hypotese:
I den kasse som er blevet fyldt med CO2, vil varmen stige hurtigere end den der ikke fyldt med CO2
Det sker fordi CO2 er en dr

... 

Læs mere »

Elektrondiffraktion – Fysik A eksamensprojekt | Rapport

For over 200 år siden lavede Thomas Young det klassiske forsøg med lys’ interferens, som konkluderede at det er muligt at lys kan interferere. And

... 

Læs mere »

Bestemmelse af lysets bølgelængde | Fysik Rapport

... 

Læs mere »

Bølger – Bølgelængde & frekvens | Fysik Opgave

Bølgelængden er hvor langt der er fra eksempel bølgetop til bølgetop eller bølgedal til bølgedal. Det er faktisk ligegyldigt, hvor man tager og

... 

Læs mere »

Energi og varmekapacitet – Journalforsøg | Fysik Rapport

... 

Læs mere »

Produkt om kernekraft – Atomkraft? Ja tak | Planche, Fysik Opgave

... 

Læs mere »

Lydens hastighed mellem to mikrofoner | Fysik Rapport

Når en bølge bliver udsendt, kommer der bølgetoppe og bølgedale. Ud fra disse kan man måle mange ting, her iblandt bølgelængden, frekvensen og

... 

Læs mere »

Massefylde og tykkelsen af et ark – Lineær regression | Fysik Rapport

... 

Læs mere »