Erhversjura noter | Erhvervsret

Forsikringsudbetaling:

Skadeforsikring:
Forsikringssummen er det maksimale beløb, et forsikringsselskab skal dække. Summen fas

... 

Læs mere »

Opgaver til handelskøb | Erhvervsret

- §52 Viser det sig, at den solgte genstand lider af en mangel, har køberen, såfremt han vil påberåbe sig manglen, at give sælgeren meddelelse d

... 

Læs mere »

Erhvervsret | Umyndige erstatning

Redegørelse:
Da Bjørn er under 18 år er han ifølge VML §1. Reelt set er han derfor ikke erstatningsansvarlige, da deres økonomiske situa

... 

Læs mere »

Opgaver om tilbud og fuldmagt – Erhvervsret case

Rikke (tilbudsgiver) sender tilbuddet til Søren (tilbudsmodtager), som han modtager den 2. Oktober. Tilbudsgiver sætter en frist til den 15. Oktober

... 

Læs mere »

Kristensen hos en bilforhandler – Erhvervsret Case

Der er i dette tilfælde en mangel på varen, idet bilen ikke har de egenskaber, der er aftalt eller som køber med rette kunne regne med. Dette er gr

... 

Læs mere »

Anders Andersen er ansat hos tømrermester Bent Bentsen – Erhvervsret Case

Der forekommer simpelt uagtsomhed, da Anders smadrer ruden med træet, da han kunne have tænkt sig om, og derved undgået skaden. Dog vurderes der ik

... 

Læs mere »

Handelskøb Erhvervsbyg A/S & Velox | Erhversret

Erhvervsbyg A/S skal opføre etageejendomme og har dermed afgivet flere ordrer på vinduer hos Velox. Der bestilt 1000 vinduer, som leveres over 5 ord

... 

Læs mere »