Ehvervsret | Noter

Kapitel 6 – Indgåelse af aftaler

Henvendelsen er rettet til en ubestemt kreds af personer dvs. alle der kommer på nettet, og derfor

... 

Læs mere »

Erhvervsret C | Noter til eksamen

• Stillingsfuldmagt er en fuldmagt, som følger med ansættelsen i en bestemt stilling, som efter lov eller sædvane giver beføjelse til at handle

... 

Læs mere »

Erhvervsret | Caseopgave | Erstatningsbetingelserne

Ansvarsgrundlaget er cupla, simpel uagtsomhed. Mikael har handlet culpøst, da han prøver at kaste frisbee’en til sin ven, men ved et uheld ryger d

... 

Læs mere »

Erhvervsbyg A/S | Erhvervsret | Handelskøb

Resumé Køleskabe: Samtidigt har Erhvervsbyg A/S modtaget 50 stk. køleskabe. Leveringen var på byggepladsen den 15/3, men lejlighederne var ikke kl

... 

Læs mere »

Erhversjura noter | Erhvervsret

Forsikringsudbetaling:

Skadeforsikring:
Forsikringssummen er det maksimale beløb, et forsikringsselskab skal dække. Summen fas

... 

Læs mere »

Opgaver til handelskøb | Erhvervsret

- §52 Viser det sig, at den solgte genstand lider af en mangel, har køberen, såfremt han vil påberåbe sig manglen, at give sælgeren meddelelse d

... 

Læs mere »

Erhvervsret | Umyndige erstatning

Redegørelse:
Da Bjørn er under 18 år er han ifølge VML §1. Reelt set er han derfor ikke erstatningsansvarlige, da deres økonomiske situa

... 

Læs mere »

Opgaver om tilbud og fuldmagt – Erhvervsret case

Rikke (tilbudsgiver) sender tilbuddet til Søren (tilbudsmodtager), som han modtager den 2. Oktober. Tilbudsgiver sætter en frist til den 15. Oktober

... 

Læs mere »

Kristensen hos en bilforhandler – Erhvervsret Case

Der er i dette tilfælde en mangel på varen, idet bilen ikke har de egenskaber, der er aftalt eller som køber med rette kunne regne med. Dette er gr

... 

Læs mere »

Anders Andersen er ansat hos tømrermester Bent Bentsen – Erhvervsret Case

Der forekommer simpelt uagtsomhed, da Anders smadrer ruden med træet, da han kunne have tænkt sig om, og derved undgået skaden. Dog vurderes der ik

... 

Læs mere »