Erhvervsjura | Noter

Opgave 8.1
Der forekommer en mail fejl (forvanskning)àStærk ugyldighedsgrund. Aftalen er derfor ikke bindende, uanset om tredjemanden var i god tro.
Der skal reklameres straks, efter at mail fejlen opdages, ellers bliver aftalen bind...


Karakter: Note

Uddannelse: HHX

Ord: 11414

5 Stjerner

Erhvervsret | Grundlov

Hvorfor er Grundloven en vigtig lov i Danmark?

Grundloven er en fundamental lov. Den skal sikre vores demokratiske statsform. Forfatningsmæssigt sikrer grundloven blandt andet den personlige frihed, retten til at samles, foreningsrett...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 1068

5 Stjerner

Erhvervsret noter | Over 60 sider

18.2.3 Fristdagen
Fristdagen er den dag hvor skifteretten modtager begæring om konkurs eller tvangsakkord. Fristdagen fastsættes for at kunne vurdere mistænkelige dispositioner, hvilket vil blive gennemgået nærmere under behandling af kon...


Karakter: Note

Uddannelse: HHX

Ord: 19568

5 Stjerner

Beslutninger med udgangspunkt i Activity Based Costing | Erhvervsret

Når ABC benyttes, bruges historiske data til at varsle om fremtiden. Derfor er det ikke muligt at fremkomme med 100 % korrekte løsninger, da de historiske data og fremtidige konjunkturforventninger ikke nødvendigvis vil afspejle fremtiden.
...


Uddannelse: HHX

Ord: 3995

5 Stjerner

Ehvervsret | Noter

Kapitel 6 – Indgåelse af aftaler

Henvendelsen er rettet til en ubestemt kreds af personer dvs. alle der kommer på nettet, og derfor er der alene tale om en opfordring til at afgive tilbud.
De interesserede afgiver herefter e...


Uddannelse: HHX

Ord: 9588

5 Stjerner

Erhvervsret C | Noter til eksamen

• Stillingsfuldmagt er en fuldmagt, som følger med ansættelsen i en bestemt stilling, som efter lov eller sædvane giver beføjelse til at handle på en andens vegne inden for visse grænser. F.eks. har kunderne ret til at tro, at en salgsassiste...


Karakter: Note

Uddannelse: HHX

Ord: 22356

5 Stjerner

Erhvervsret | Caseopgave | Erstatningsbetingelserne

Ansvarsgrundlaget er cupla, simpel uagtsomhed. Mikael har handlet culpøst, da han prøver at kaste frisbee’en til sin ven, men ved et uheld ryger den over hækken.

Da skaden er et midlertidigt tab, gives der erstatning for svie og s...


Karakter: 12 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 1145

5 Stjerner

Erhvervsbyg A/S | Erhvervsret | Handelskøb

Resumé Køleskabe: Samtidigt har Erhvervsbyg A/S modtaget 50 stk. køleskabe. Leveringen var på byggepladsen den 15/3, men lejlighederne var ikke klar til at få installeret køleskabene. Køleskabene er pakket ind i pap, og sættes til opbevaring ...


Karakter: 12 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 640

5 Stjerner

Erhversjura noter | Erhvervsret

Forsikringsudbetaling:

Skadeforsikring:
Forsikringssummen er det maksimale beløb, et forsikringsselskab skal dække. Summen fastsættes ved forsikringstegningen.
Forsikringsaftaleloven indeholder et vindingsforbud, så i...


Karakter: Note

Uddannelse: HHX

Ord: 5410

5 Stjerner

Opgaver til handelskøb | Erhvervsret

Bemærk: Når I besvarer opgaverne, så skal I henvise til de §§’er i købeloven, som regulerer det pågældende forhold – meningen med opgaverne er i høj grad, at I får kigget i købeloven og fundet det rigtige bestemmelser!...


Karakter: 12 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 2898

5 Stjerner

Erhvervsret

Her finder du alt hvad du skal bruge af hjælpemidler indenfor erhvervsret og erhvervsjura.

Vi har bl.a. Erhvervsret noter indenfor forskellige emner som fuldmagt, købeloven, pant og meget mere.