Beslutninger med udgangspunkt i Activity Based Costing | Erhvervsret

Når ABC benyttes, bruges historiske data til at varsle om fremtiden. Derfor er det ikke muligt at fremkomme med 100 % korrekte løsninger, da de historiske data og fremtidige konjunkturforventninger ikke nødvendigvis vil afspejle fremtiden.
...


Uddannelse: HHX

Ord: 3995

5 Stjerner

Ehvervsret | Noter

Kapitel 6 – Indgåelse af aftaler

Henvendelsen er rettet til en ubestemt kreds af personer dvs. alle der kommer på nettet, og derfor er der alene tale om en opfordring til at afgive tilbud.
De interesserede afgiver herefter e...


Uddannelse: HHX

Ord: 9588

5 Stjerner

Erhvervsret C | Noter til eksamen

• Stillingsfuldmagt er en fuldmagt, som følger med ansættelsen i en bestemt stilling, som efter lov eller sædvane giver beføjelse til at handle på en andens vegne inden for visse grænser. F.eks. har kunderne ret til at tro, at en salgsassiste...


Karakter: Note

Uddannelse: HHX

Ord: 22356

5 Stjerner

Erhvervsret | Caseopgave | Erstatningsbetingelserne

Ansvarsgrundlaget er cupla, simpel uagtsomhed. Mikael har handlet culpøst, da han prøver at kaste frisbee’en til sin ven, men ved et uheld ryger den over hækken.

Da skaden er et midlertidigt tab, gives der erstatning for svie og s...


Karakter: 12 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 1145

5 Stjerner

Erhvervsbyg A/S | Erhvervsret | Handelskøb

Resumé Køleskabe: Samtidigt har Erhvervsbyg A/S modtaget 50 stk. køleskabe. Leveringen var på byggepladsen den 15/3, men lejlighederne var ikke klar til at få installeret køleskabene. Køleskabene er pakket ind i pap, og sættes til opbevaring ...


Karakter: 12 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 640

5 Stjerner

Erhversjura noter | Erhvervsret

Forsikringsudbetaling:

Skadeforsikring:
Forsikringssummen er det maksimale beløb, et forsikringsselskab skal dække. Summen fastsættes ved forsikringstegningen.
Forsikringsaftaleloven indeholder et vindingsforbud, så i...


Karakter: Note

Uddannelse: HHX

Ord: 5410

5 Stjerner

Opgaver til handelskøb | Erhvervsret

Bemærk: Når I besvarer opgaverne, så skal I henvise til de §§’er i købeloven, som regulerer det pågældende forhold – meningen med opgaverne er i høj grad, at I får kigget i købeloven og fundet det rigtige bestemmelser!...


Karakter: 12 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 2898

5 Stjerner

Erhvervsret | Umyndige erstatning

Redegørelse:
Da Bjørn er under 18 år er han ifølge VML §1. Reelt set er han derfor ikke erstatningsansvarlige, da deres økonomiske situation ikke råder til dette. Bjørn kan ikke råde over sine penge og for at indgå en aftale, skal d...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 895

5 Stjerner

Opgaver om tilbud og fuldmagt – Erhvervsret case

Rikke (tilbudsgiver) sender tilbuddet til Søren (tilbudsmodtager), som han modtager den 2. Oktober. Tilbudsgiver sætter en frist til den 15. Oktober. Søren sender den 13. Oktober en accept af tilbuddet, men grundet post-problemer, modtager Rikke f...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 400

5 Stjerner

Kristensen hos en bilforhandler – Erhvervsret Case

Der er i dette tilfælde en mangel på varen, idet bilen ikke har de egenskaber, der er aftalt eller som køber med rette kunne regne med. Dette er grundet, at køberen oplyste, at bilen var hovedrepareret for ca. 2 måneder siden, hvilket viser sig ...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 857

5 Stjerner