Strategi opgave | Erhvervsøkonomi

Man kan overveje virksomhedens svage og stærke sider, og hvilke trusler og muligheder den står over for. SWOT-modellen bruges til at analysere dette

... 

Læs mere »

Generelle Erhvervsøkonomi Noter | Gode begynder noter til faget

Der findes tre virksomhedstyper: Produktionsvirksomheder, handelsvirksomheder og servicevirksomheder. Produktionsvirksomheder fremstiller fysiske vare

... 

Læs mere »

Case om ”Pandora klar til angreb i Kina” Børsen 14. maj 2014

I det at man fastlægger en strategi bliver man nødt til at tage en række valg. Det betyder dog ikke at virksomheden altid vælger frit, da nogle ga

... 

Læs mere »