Taksonomisk forestillingsanalyse af ”Lad den rette komme ind”

Rent scenografisk er der også mange til, der kan forbindes med det absurde teater - f.eks. lys, lyd og den måde scenen er sat op på kan relatere til det absurde teater.
Forestillingen kan tolkes på forskellige måde - f.eks.:


Uddannelse: STX

Ord: 1206

5 Stjerner

Dramatik Portefølje | Portfolio intro E16

Kan du redegøre for nogen af grundprincipperne i improvisation?
• at kunne kreere en figur og være konsekvent med den figur, ud fra fantasien og intet andet. I improvisation er det også vigtigt at lytte til og observere dem man spiller sa...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: STX

Ord: 720

5 Stjerner