Taksonomisk forestillingsanalyse af ”Lad den rette komme ind”

Rent scenografisk er der også mange til, der kan forbindes med det absurde teater - f.eks. lys, lyd og den måde scenen er sat op på kan relatere ti

... 

Læs mere »

Dramatik Portefølje | Portfolio intro E16

Kan du redegøre for nogen af grundprincipperne i improvisation?
• at kunne kreere en figur og være konsekvent med den figur, ud fra fantasi

... 

Læs mere »