DHO | Kanslergadeforliget

Redegørelse - Det danske samfund før 1933

Verden blev kastet ud i en økonomisk krise, da Børsen krakkede på Wall Street i New York

... 

Læs mere »

Industrialiseringen og urbaniseringen i Danmark | DHO

I perioden fra 1870-1920 steg befolkningstallet kraftigt, helt præcis steg det med ca. 64% . Før 1800-tallet arbejdede størstedelen af den danske b

... 

Læs mere »

Betydingen for industrialiseringen 1870-1900 for arbejderklassen | DHO

Historisk bruger man betegnelsen ”den industrielle revolution” om den udvikling, der fandt sted i Storbritannien fra 1750-1850. Dog var der også

... 

Læs mere »

EU | DHO

EU startede så småt ved etableringen af kul- og stålunionen i 1952, men det var først da Romtraktaten blev sat i kraft i 1958, at det nuværende s

... 

Læs mere »

Adolf hitlers vej til magten | DHO

I september 1919 valgte Adolf Hitler, at blive medlem af det tyske Nazistiske parti Nati-onalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei som har forkortels

... 

Læs mere »

Industrialiseringen | DHO

Industrialisering er udviklingen fra et landbrugssamfund til et industrielt samfund, så det er den tidsperiode hvor vores verden begyndte at blive me

... 

Læs mere »

Kvinder under industrialiseringen | DHO

I det 18 århundrede skete der store forandringer for kvinders position og rettigheder i samfundet. Der skete forandringer på mange måder.
<

... 

Læs mere »

Kvindebevægelsen i Danmark i 1960 – 1970 | DHO

Forskellige grupper af kvinder, gjorde i slutningen af 1960’erne oprør imod den traditionelle kvindeopfattelse. Indtil 1960 har der været hierarki

... 

Læs mere »

DHO | Optakten til Grundloven

Siden Grundloven blev underskrevet den 5. juni 1849 har vi fejret grundlovsdag, dagen hvor Dan-mark blev et demokratisk styre. Men det som vi kender s

... 

Læs mere »

Menneskeforsøg under holocaust | DHO

Som en del af den tyske del af germaniseringsproces eller besættelsespolitik efter overfaldet på Polen etableredes i maj måned 1940 den kz-lejr, Au

... 

Læs mere »