Muhammed-krisen | DHO

Når emnet lyder på Danmark i krig, er Muhammedkrisen ikke ligefrem det mest oplagte valg, men måske er det derimod det mest relevante. Dette er en krise som tager fat i et emne, der påvirker hele verden lige nu. Terror. Selvom det snart er 14...


Karakter: 12 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 4043

5 Stjerner

Køn, familie og samfund i slut 1800 og starten 1900 | DHO

Jeg har valgt at gå i dybden omkring kvinders magtkamp for politisk ligestilling og omkring deres seksuelle morale. Jeg vil bruge bogen ”forrådt” til at perspektivere til den seksualmoral der er i ægteskabet mellem Aurora og Riber. Jeg vil u...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: STX

Ord: 3222

5 Stjerner

Arbejderklassen under Det Moderne Gennembrud | DHO

Slutningen af 1800-tallet medførte store ændringer i Danmark, da det var på dette tidspunkt hvor vi både havde det moderne gennembrud, samt havde industrialiserin- gen nået til Danmark. Men når der sker ændringer, sker der også debatter,...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 3588

5 Stjerner

Det moderne gennembrud og sociale forhold

Jeg har i min DHO valgt at arbejde med problemformuleringen: ”hvorfor og hvordan ændrede befolkningens levevilkår og arbejdsforhold sig i slutningen af 1800-tallets Danmark? ”. Denne problemformulering har jeg valgt da denne periode i dansk hi...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 2971

5 Stjerner

Kvinders kønsrolle og opdragelsen af piger | DHO

Nu til dags er ligestilling ikke et ligeså stort problem som det var for omkring 100 år siden. I dag har både kvinder og mænd stemmeret, der også kommet konkurrence på arbejdsmarkedet mellem de to køn.

Under det moderne ge...


Karakter: 12 tal

Uddannelse: STX

Ord: 2644

5 Stjerner

Tilbagetoget fra dannevirke 5. feb. 1864

I året 1848 satte de danske nationalliberale sig for at sammensætte Danmark med det formål: at alle skulle tale dansk. Den danske regering ville have grænsen til at gå til Ejderen syd for Slesvig.

Danmark der førhen havde bes...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: STX

Ord: 2568

5 Stjerner

1800-tallets udvandring | DHO

Jeg har valgt at skrive om emnet ’Udvandring’, som tager udgangspunkt i udvandringen fra Danmark til Amerika under industrialiseringen. Jeg synes det er et spændende emne, da den europæiske udvandring til Amerika har haft kæmpe betydning for h...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 4508

5 Stjerner

DHO | Det moderne gennembrud

Det moderne gennembrud (1870-1890) starter for alvor d. 3.november 1871, da Georg Brandes1 holder en forelæsning på Københavns Universitet. Forelæsningen handler om hovedstrømninger i det 19énde århundredes litteratur. Georg Brandes menter,...


Karakter: 12 tal

Uddannelse: STX

Ord: 3440

5 Stjerner

Hitlers vej til magten | DHO

Jeg valgte emnet Hitlers vej til magten, da det er et meget interessant emne, men også fordi det er interessant hvordan det kunne være muligt for en person at ”hjernevaske” en hel befolkning og samtidig være denne befolknings leder.


Karakter: 12 tal

Uddannelse: STX

Ord: 2589

5 Stjerner

DHO | Sædelighedsfejden

Sædelighedsfejden var en debat omhandlende kønnenes ligestilling og kvindens rolle i ægteskabet, der blev behandlet af forskellige forfattere. Denne opgave indeholder en redegørelse af perioden op til sædelighedsfejden fra 1870 og frem.
...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: STX

Ord: 3852

5 Stjerner