DHO vikingetoger | 10 i karakter

Der har været mange spekulationer, om hvorfor vikingerne valgte at tage på togter i 800- tallet. Hvis man skal dele vikingetiden op kan man gøre de

... 

Læs mere »

Novelle & analyse og sammenligning af kvindesyn | DHO

”Amalie Skram er et godt eksempel på en forfatter fra denne periode, som gjorde oprør ved at skildre de daværende samfundsforhold, især set fra

... 

Læs mere »

Vikingetogter | DHO

Starten på vikingetindens togter
Selve vikingetiden har man fastlagt til at starte i slutningen af 700-tallet til midten af 1000-tallet, og de

... 

Læs mere »

Kvindeoprøret | DHO

Hvordan var samfundet.

I midten af 1960’erne begyndte væksten for alvor i statsapparatet, for at sikre en fortsat økonomisk vækst,

... 

Læs mere »

Konflikten mellem to forskellige ideologier | DHO

Den samme dag, hvor Truman holdt sin tale til folket, skete der den næste udvikling i forhold til Koreakrigen. Den amerikansk regering sendte et tele

... 

Læs mere »

DHO Forfatningskampen

Forfatningskampen varede i perioden 1866-1901, og omhandlede en politisk magtstrid imellem overklassen og underklassen, som var repræsenteret af henh

... 

Læs mere »

Arbejderbevægelsen i DHO

Som resultat af Louis Pios politiske aktiviteter under Slaget på Fælleden, og direkte opfordring til arbejderne om at tage afsted på trods af myndi

... 

Læs mere »

DHO Analyse og fortolkning af ”Reprise på Krogs fisserestaurant”

Det meste af novellen finder sted ved både en cafe og fiskerestaurant. Dog finder første side sted ved Frederiksborggade, som er en gammel gade i in

... 

Læs mere »

DHO om imperialisme

Perioden, som varer fra 1870 til Første Verdenskrig, er den tidsalder, der betegnes som imperialismen. De, som var hovedaktører i denne periode, va

... 

Læs mere »

DHO Børskrakket på Wallstreet i 1929

Efter første verdenskrig som sluttede i 1918, oplevede USA stor økonomisk fremgang på alle mulige punkter. Denne periode blev kaldt ”De brølende

... 

Læs mere »