Det danske samfund 1870-1915 | Kvinders rolle | DHO | Noter

DHO

Noter

Det danske samfund 1870-1915 | Kvinders rolle | DHO | Noter

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 af 5 stjerner

”For farste gang i mit Liv faler jeg Sorg over at jeg ingen mand er... Er det med Rette at de halve Mennesker ere udelukkede fra al a...

Oplyst enevælde | Oplysningstiden | DHO

DHO

Oplyst enevælde | Oplysningstiden | DHO

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 af 5 stjerner

Denne opgave omhandler oplysningstiden i Danmark. Helt basalt var oplysningstiden en ny og anderledes måde at tænke på og kendetegn...

Vikingernes liv, tro og samfund | Vikingetiden | DHO

DHO

Vikingernes liv, tro og samfund | Vikingetiden | DHO

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 af 5 stjerner

Vikingetiden har været en meget vigtig tid, da der var mange forskellige ting der skete. Bland andet var der meget slaveri, uretfærdi...

Levevilkårene på landet | Det moderne gennembrud | DHO

DHO

Levevilkårene på landet | Det moderne gennembrud | DHO

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 af 5 stjerner

Livet på landet i 1800-tallet blev præget af hårdt og magtudøvende arbejde, især for tyendet.

Underklassen var hå...

Årsagen til krigen i 1864 | Nationalromantikken | DHO

DHO

Årsagen til krigen i 1864 | Nationalromantikken | DHO

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 af 5 stjerner

I 1800-tallet var den nationale identitet stærkt påvirket af de tidligere kriges udkom, og det splittede de danske værdier på et na...

Flammen & Citronen | Noter DHO

DHO

Flammen & Citronen | Noter DHO

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 af 5 stjerner

1. Lav en berettermodel for filmens spændingskurve (se vejledningen herunder).

2. Diskutér herefter:
- hvad mo...

Modstandskampen i Hvidsten Gruppen | DHO

DHO

Modstandskampen i Hvidsten Gruppen | DHO

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 af 5 stjerner

Hvidstens gruppen handler om, hvad for nogle vilkår det var man levede efter som almindelig borger, da 2. verdenskrig var i gang.

Levevilkår i Danmark under 1850 | 1914 | DHO

DHO

Levevilkår i Danmark under 1850 | 1914 | DHO

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 af 5 stjerner

Mange danskere levede under utålelige levevilkår i Danmark under det moderne gennembruds tid.

Mange enker som havde b...

Hvorfor valgte Putin at starte en krig | DHO

DHO

Hvorfor valgte Putin at starte en krig | DHO

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 af 5 stjerner

Gennem det meste af det 19. århundrede var Ukraine underlagt Sovjetunionen, indtil dens fald i 1981.

Ukraine blev here...

Industrialiseringen 1870-1900 | DHO

DHO

Industrialiseringen 1870-1900 | DHO

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 af 5 stjerner

Industrialisering er den tidsperiode i historien, der har været med til at forme vores moderne industrisamfund, som det er i dag. Unde...


Vi har samlet de bedste DHO materialer, så de opgaver du finder her har kun modtaget karakteren 10 eller 12.