Besættelsestiden 1940-1945 | DHO

Denne opgave skal handle om de såkaldte tyskerpiger. Min interesse stammer fra serien ”Matador”. Frk. Hollenberg hedder tyskerpigen i serien. Hun er ung pige i huset hos familien Varnæs.

Hun kan tilsyneladende kun sige ”ja-ja...


Karakter: 12 tal

Uddannelse: STX

Ord: 5587

5 Stjerner

Udvandringen fra Danmark til Amerika | DHO

I tidsperioden 1850 til 1920 udvandrede der over 300.000 danskere til Amerika, og dette var cirka hver niende person i Danmark på daværende tidspunkt . Hermed finder jeg det interessant at analysere, hvad der har været til grunde for denne store u...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 3402

5 Stjerner

Det moderne gennembrud og kvindesynet | DHO

August Strindberg skrev novellesamlingen Giftas i 1884 – bogen udkom i september 1884.

Søren Peter Hansen, som udtaler i introduktionen af bogen at forfatteren er neutralist (Giftas af August Strindberg, s. 6), det skriver han blan...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 4225

5 Stjerner

DHO | Kanslergadeforliget

Kanslergadeforliget er et højdepunkt i Danmarks historie og mange mener, at det var begyndelsen på velfærdsstaten, som vi kender den i dag.

Derfor synes jeg, at det ville være spændende, at få en dybere forståelse for dette for...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 5268

5 Stjerner

Industrialiseringen og urbaniseringen i Danmark | DHO

Om du er arbejder eller en arbejdsgiver, var der forskel på i det moderne gennembrud, pga. de forskellige samfundsklasser der var i samfundet dengang. Arbejdsvilkårene har heller ikke altid set ud, som de gør i dag. De kommer af en lang række str...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: STX

Ord: 2902

5 Stjerner

Betydingen for industrialiseringen 1870-1900 for arbejderklassen | DHO

Jeg har i denne opgave valgt at beskæftige mig med industrialiseringen og arbejderklassens arbejdsforhold i Danmark, som startede i 1870. Industrialiseringen har haft en stor betydning, for det Danmark vi har i dag.

I denne periode a...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 3392

5 Stjerner

EU | DHO

Jeg har valgt emnet EU, jeg har valgt EU, fordi jeg synes det er et spændende emne og et område jeg gerne ville have meget mere viden inden for.

Jeg har valgt opgaven, hvor man skal lave en af to kroniker, fordi jeg gerne ville se h...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 3910

5 Stjerner

Adolf hitlers vej til magten | DHO

Jeg har valgt kun at skrive i faget Samtidshistorie, hvor jeg i min opgave vil jeg skrive om Hitlers vej til magten i Tyskland.

Adolf Hitler har været en stor del af Tysklands historie. Man kan ikke tænke på Tysk-land uden at tænk...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 5370

5 Stjerner

Industrialiseringen | DHO

Industrialiseringen er den periode hvor vi gik fra et landbrugssamfund til et industrielt samfund. Industrialiseringen gav befolkningen mulighed for at flytte ind til byen og få arbejde. I denne opgave her opgave vil jeg så skrive om Industrialise...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: STX

Ord: 2658

5 Stjerner

Kvinder under industrialiseringen | DHO

Industrialiseringen var stort skifte for alle i samfundet og især kvinden. Som vi ved, har det haft stor indflydelse for hvor vi står i dag. Denne tid var præget af at kvinderne, næsten ikke havde nogen rettigheder.

Som vi taler ...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: STX

Ord: 2845

5 Stjerner