Forsøg med rygning og rygere | Bioteknologi

- I forhold til hypoteserne stemmer nogle af resultaterne ikke helt overens. Vores hypotese i forhold til reaktionshastighed, var at man skulle kunne

... 

Læs mere »

Osmose i planteceller | Bioteknologi

Osmose er vands diffusion gennem en halvgennemtrængelig membran. Populært sagt er diffusion spredning af molekyler fra høj koncentration til lav ko

... 

Læs mere »

Alkohol ødelægger | Bioteknologi

Cellemembran ligger rundt om en celle, cellemembranen regulerer hvad der optages og afgives af stoffer. Cellemembranen består af et dobbeltlag fosfol

... 

Læs mere »

Bioteknologi | Opgave om alkoholgæring, glukose og sukker

Vand er meget polært, hvilket vil at stoffer højt sandsynligt er letopløselig i vand. Nogen stoffer er hydrofobe, hvilket vil sige de er vandskyend

... 

Læs mere »

Psykopati – mulige årsager til psykopatiske træk samt formidling heraf | SRP

DEFINITION AF PSYKOPATI OG HJERNENS OPBYGNING
Psykopatis Historie

Lægevidenskaben har en indviklet historie angående definitio

... 

Læs mere »