DNA-analyse | Rapport

Teori:

Et transposon er et lille stykke DNA (En DNA-sekvens) som kan ændre sin placering i genomet. Genomet er vores samlede arvemasse altså vores DNA. Det er smart at finde transposoner i genomet, da transposoner kan ød...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: STX

Ord: 1245

5 Stjerner

Isolering af DNA fra løg og Tomat | Bioteknologi

Isolering af DNA fra celler er første trin i mange molekylærbiologiske undersøgelser. Denne fremgangsmåde er en meget generel metode, der kan anvendes på mange celletyper, der indeholder en vis mængde DNA.

Princippet i metoden e...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: STX

Ord: 931

5 Stjerner

pGLO-transformation | Biotekniknologi

Jeg vil i dette afsnit redegøre for rekombinant DNA-teknik, og hvorfor det er relevant ift. vores forsøg.

Rekombinant DNA-teknik er en metode man kan bruge til at genmodificere bakterier. Grunden til, at vi i dette forsøg genmodific...


Karakter: 12 tal

Uddannelse: STX

Ord: 2458

5 Stjerner

Forsøg med rygning og rygere | Bioteknologi

- I forhold til hypoteserne stemmer nogle af resultaterne ikke helt overens. Vores hypotese i forhold til reaktionshastighed, var at man skulle kunne se en forbedring hos både rygeren og især hos ikke rygeren. Det skulle det, fordi nikotin påvirke...


Karakter: 12 tal

Uddannelse: HTX

Ord: 1234

5 Stjerner

Osmose i planteceller | Bioteknologi

Osmose er vands diffusion gennem en halvgennemtrængelig membran. Populært sagt er diffusion spredning af molekyler fra høj koncentration til lav koncentration. Diffusion sker rundt omkring os hele tiden, men det er ikke altid synligt med det blott...


Uddannelse: STX

Ord: 2148

5 Stjerner

Alkohol ødelægger | Bioteknologi

Cellemembran ligger rundt om en celle, cellemembranen regulerer hvad der optages og afgives af stoffer. Cellemembranen består af et dobbeltlag fosfolipider (fedtstoffer) og cholesterol. Cholesterolen sikre at membranen er stabil, og det indeholder e...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: STX

Ord: 1203

5 Stjerner

Bioteknologi | Opgave om alkoholgæring, glukose og sukker

Vand er meget polært, hvilket vil at stoffer højt sandsynligt er letopløselig i vand. Nogen stoffer er hydrofobe, hvilket vil sige de er vandskyende. De er altså upolære og ikke blandbare med vand. Andre stoffer er hydrofile, hvilket vil sige at...


Uddannelse: STX

Ord: 725

5 Stjerner

Hjælp til bioteknologi

Hos os finder du et bredt udvalg af noter, opgaver og hjælpemidler i faget bioteknologi, som man primært har på STX, HTX og HF.

Vi har bl.a. opgaver indenfor forsøg med rygning og alkohol, samt biotek rapporter indenfor alkoholgæring og sukker.