Rapport “økologi i skoven med fokus på biotiske og abiotiske faktorer”

Vi fandt ud af at der var flest planter og dyr/insekter på jorden i løvskoven, der var der også mest lys på jorden, og derfor størst udsyn til hi

... 

Læs mere »

Rapport “Mikroskopi af celler”

Konklusionen
Ved at bruge mikroskopet, kunne vi se forskellige ting i cellerne, som ville være for småt at se uden mikroskop. Man ville kunne

... 

Læs mere »

Opgave om kønssygdomme og prævention med fokus på klamydia

... 

Læs mere »

Journal forsøg med osmose i kartoffelskiver

Ud fra forsøget kan der konkluderes at der må være en specifik fortynding af NaCl hvor kartoffelskiven ikke taber eller tager vægt på.

... 

Læs mere »

Rapport om søer i biologi | Hald sø rapport

Først afmærkes 1 x 1m tagrørssump med to tommestokke, og så tæller man hvor mange tagrør der er i det afmærkede område. Efter dette bruge man

... 

Læs mere »

Journal over søerne i biologi

Sigtedybden er en betegnelse man bruger for vandets klarhed i en sø. Ved at sænke en hvid skive på ca. 30cm i diameter og notere hvornår den ikke

... 

Læs mere »