Keglesnegle og conotoksiner & indavl hos hugorm | Biologi

Nervecellerne bruges af kroppen til at fortælle andre celler, så som muskelcellerne, hvornår de skal påbegynde eller inaktivere en proces. Dette s

... 

Læs mere »

Hormoner aflevering

Figurens to nederste grafer følger hormonkoncentrationen hos mænd der har fået LH (stimulerer testosteronudskillelse hos mænd), FSH (stimulerer s

... 

Læs mere »

De Danske Søer – Oversigt

HOVEDTYPER:
(karakteristiske træk) Den næringsrige
(eutrofe)sø Den næringsfattige (oligotrofe) sø Den brune sø
Sø-typens u

... 

Læs mere »

Biologirapport om Odense å

I dette forsøg brugte vi en del ting, netop for at kunne få alle vores måleringer og beregninger til at fungere. Vi brugte bl.a. en pincet, en lup,

... 

Læs mere »

Biologisk bekæmpelse – Rovdyr & Byttedyr | SRP

Spindemiden er problematisk, da den suger plantesaften ud af cellerne i planternes blade. Dette ses tydeligt på den angrebne plantes blade, hvor der

... 

Læs mere »

Kageanalyse – Afsluttende prøve | NV

1.1 Mængde kage jeg skal bruge for at dække energibehov:
I denne opgave skulle vi afregne, hvor meget kage i g vi må indtage på et døgn. J

... 

Læs mere »

DNA i løg | Biologi rapport

Forskellen på infektionssygdomme, genetiske sygdomme og arvelige sygdomme er at henholdsvis infektionssygdommen udbredes ved hjælp af bakterier der

... 

Læs mere »

Blodtypebestemmelse | Biologi

De forskellige blodtyper har forskellige egenskaber, kaldet antigener, som bestemmer ens personlige blodtype. Man kommer altså frem til blodtypen ved

... 

Læs mere »

Undersøgelse af blodtryk | Biologi rapport

... 

Læs mere »

Opgave om fordøjelsen – Biologi

Mund og spiserør:

Når maden kommer ind i munden starter fordøjelsen da enzymerne i spyttet blandes med det indtaget føde.
... 

Læs mere »