Fede hunde & Orangutangers a-globin-gener | Biologi

En deletion er en mutation hvor en del af DNA-sekvensen er gået tabt under DNA replikation.

Hvis der dermed sker en deletion og derme

... 

Læs mere »

Tetrodotoxin, Adenosin, koffein & Epilepsi | Biologi

Vi kan i figur 3 se resultaterne af 80 forsøgspersoner, hvor halvdelen indtog koffein og den anden halvdel indtog placebo, som er et virkningsløst s

... 

Læs mere »

Genetisk variation hos krondyr | Biologi

Dyr i naturen som for eksempel dette krondyr, har nogle forskellige alleler for samme gen i genpuljen, dette kommer til udtryk når, der optræder dis

... 

Læs mere »

Girafarter, Fede hunde & Harlekinmariehøne | Biologi

1) Angiv, hvilken enzymgruppe enzymer, der spalter pro-peptidet POMC i mindre peptider tilhøre. Begrund dit svar.

Enzymgruppen som sp

... 

Læs mere »

Måling af blodglukose | Biologi

Blodsukker betegner mængden af glukose i blodet målt i mmol/L – altså sukkermængden i blodet.

Det vigtigste brændstof for kroppe

... 

Læs mere »

Isolering af DNA fra kiwi | Biologi

Proteiner består af aminosyrer, som kan kombineres på uendeligt mange måder. Proteiner dannes via proteinsyntesen. Proteinsyntesen starter i cellek

... 

Læs mere »

Dykkende sæler | Biologi

Vi har 450 muskler i kroppen og det er dem der gør, at vi kan bevæge vores krop. Når vi bevæger vores kroppe fx ved at cykle eller løbe, laver mu

... 

Læs mere »

Fotosyntese og respiration | Biologi

Teori
Fotosyntese sker i alle grønne dele af planterne, men mest i bladene, hvor der er højst koncentration af bladkød. I bladene findes der

... 

Læs mere »

Det voksende æg | Biologi rapport

Hvad sker der med ægget når det har ligget i eddike i ca. 2 døgn? Er det vokset eller skrumpet?

Efter ægget har ligget i eddike i t

... 

Læs mere »

Osmose og kartoffelceller rapport | Biologi

Formål:
At vi skal kunne finde en kartoffels koncentrationsstof, vi skal lære om fejlkilderne der kan være ved dette forsøg og kunne udfø

... 

Læs mere »