Blodtransfusion og stamceller | Biologi

Stamceller er uddifferentierede celler, som kan udvikle sig til specialiserede celler som fx nerveceller eller blodceller. Der findes forskellige typer af stamceller. Embryonale stamceller (fosterstamceller) kan udvikle sig til alle typer celler, men...


Uddannelse: STX

Ord: 847

5 Stjerner

Cellers kemiske balance | Biologirapport

Forsøget viser, at hvis vi kigger på grafen så kan vi se, at 1,5% NaCl - koncentrationen viser at der ikke vil være nogen nævnværdig forskel i vægten.

Dette skyldes at cellernes naturlige NaCl indhold er 1,5%. det betyder at ...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: STX

Ord: 1785

5 Stjerner

Opgave 3. HIV-resistens

En “historisk sygdom” kan have medvirket til at give resistens imod HIV gennem naturlig selektion, hvormed de mest modstandsdygtige individer overlever og spreder deres genetiske arvemateriale. Men for at naturlig selektion kan forekomme kræver ...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: STX

Ord: 1235

5 Stjerner

Er vi sunde I Danmark? Hvordan bestemmes sundhed i Danmark?

Spis sundt og lev længere” er nogle af de sætninger vi som mennesker bliver proppet i hovedet af tv og reklamer til dagligt. Men hvad vil det egentlig sige at leve sundt? Hvilke byggesten er med til at bestemme et individs sundhed, og hvis det s...


Karakter: 12 tal

Uddannelse: STX

Ord: 2505

5 Stjerner

Her er din huskeliste til den næste biologiekskursion

Der er et eller andet ved at sende elever på en faglig ekskursion med en overnatning eller to, der får lyset frem i øjnene på biologilærere landet over. Især hvis de kan slå et par klasser sammen, så turen også kan få et socialt formål....


Uddannelse: STX

Ord: 548

5 Stjerner

3 fordele ved at blive undervist ude i naturen

Der kan være mange fordele ved at flytte undervisningen ud af klasselokalet. Særligt hvis i har emneuge om et bestemt emne, så kan det være oplagt at flytte rammerne ud til de omgivelser og steder, som emneugen drejer sig om. Et af de steder h...


Uddannelse: STX

Ord: 401

5 Stjerner

Kostanalyse med kostprogram | Biologi

Det fremgår af figur 103 i ”Biologi i udvikling”, at kvinder har brug for 15 mg jern om dagen. I mit excel-ark kan jeg se, at jeg har fået ca. 20,4 mg jern i løbet af dagen, hvilket er 4,6 mg udover mit daglige behov.

Man får ...


Uddannelse: STX

Ord: 1454

5 Stjerner

Elodea canadensis | Biologi

På grafen ovenover er forsøget med kunstigt lys, mærket med de grønne prikker. Det kan ses at der er dannet mere O2 end forsøget uden kunstigt lys. Det kan også allerede fra start ses på den første måling, med en forskel på 3,7 mL.
...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: STX

Ord: 815

5 Stjerner

Genetik og mikrobiologi | Biologi

DNA står for deoxyribonukleinsyre og kaldes i normal tale for arvemateriale. Dens funktion er at give information fra celle til celle og fra forælder til barnet, men også dannelsen af proteiner.

DNA består af de fire baser A, T, C...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: STX

Ord: 1361

5 Stjerner

Undersøgelse af puls og blodtryk | Biologi

Hjertets arbejde reguleres af kroppens fysiske aktivitet - jo mere fysisk aktivitet, jo større er ilt forbruget. Hjertet kan forøge blodtilførslen til cellerne ved at øge pulsen, idet en højere puls betyder, at der sendes mere blod ud af hjertet...


Uddannelse: STX

Ord: 752

5 Stjerner