Kostanalyse med kostprogram | Biologi

Det fremgår af figur 103 i ”Biologi i udvikling”, at kvinder har brug for 15 mg jern om dagen. I mit excel-ark kan jeg se, at jeg har fået ca. 20,4 mg jern i løbet af dagen, hvilket er 4,6 mg udover mit daglige behov.

Man får ...


Uddannelse: STX

Ord: 1454

5 Stjerner

Elodea canadensis | Biologi

På grafen ovenover er forsøget med kunstigt lys, mærket med de grønne prikker. Det kan ses at der er dannet mere O2 end forsøget uden kunstigt lys. Det kan også allerede fra start ses på den første måling, med en forskel på 3,7 mL.
...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: STX

Ord: 815

5 Stjerner

Genetik og mikrobiologi | Biologi

DNA står for deoxyribonukleinsyre og kaldes i normal tale for arvemateriale. Dens funktion er at give information fra celle til celle og fra forælder til barnet, men også dannelsen af proteiner.

DNA består af de fire baser A, T, C...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: STX

Ord: 1361

5 Stjerner

Undersøgelse af puls og blodtryk | Biologi

Hjertets arbejde reguleres af kroppens fysiske aktivitet - jo mere fysisk aktivitet, jo større er ilt forbruget. Hjertet kan forøge blodtilførslen til cellerne ved at øge pulsen, idet en højere puls betyder, at der sendes mere blod ud af hjertet...


Uddannelse: STX

Ord: 752

5 Stjerner

Fede hunde & Orangutangers a-globin-gener | Biologi

En deletion er en mutation hvor en del af DNA-sekvensen er gået tabt under DNA replikation.

Hvis der dermed sker en deletion og dermed en mutation i 14 basepar i POMC-genet, koder det nævnte gen ikke længere for et pro-peptid med d...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: STX

Ord: 1920

5 Stjerner

Tetrodotoxin, Adenosin, koffein & Epilepsi | Biologi

Vi kan i figur 3 se resultaterne af 80 forsøgspersoner, hvor halvdelen indtog koffein og den anden halvdel indtog placebo, som er et virkningsløst stof. Resultaterne viser, at den halvdel som indtog 400 mg koffein, havde en højere urinproduktion i...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: STX

Ord: 1669

5 Stjerner

Genetisk variation hos krondyr | Biologi

Dyr i naturen som for eksempel dette krondyr, har nogle forskellige alleler for samme gen i genpuljen, dette kommer til udtryk når, der optræder disse forskellige fænotyper i populationen. I en gruppe af krondyr kan der for eksempel være større ...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: STX

Ord: 683

5 Stjerner

Girafarter, Fede hunde & Harlekinmariehøne | Biologi

1) Angiv, hvilken enzymgruppe enzymer, der spalter pro-peptidet POMC i mindre peptider tilhøre. Begrund dit svar.

Enzymgruppen som spalter pro-peptidet POMC tilhører hydrolaser. Der sker en hydrolase af en peptidkæde. Peptidet spal...


Karakter: 12 tal

Uddannelse: STX

Ord: 1919

5 Stjerner

Måling af blodglukose | Biologi

Blodsukker betegner mængden af glukose i blodet målt i mmol/L – altså sukkermængden i blodet.

Det vigtigste brændstof for kroppen og respirationsprocessen, er kulhydrater. Omkring 55% af kroppens energi består i kulhydrater, so...


Karakter: 12 tal

Uddannelse: STX

Ord: 1771

5 Stjerner

Isolering af DNA fra kiwi | Biologi

Proteiner består af aminosyrer, som kan kombineres på uendeligt mange måder. Proteiner dannes via proteinsyntesen. Proteinsyntesen starter i cellekernen. Inde i cellen starter transskriptionen.
For at starte transskription bruges enzymet R...


Karakter: 12 tal

Uddannelse: STX

Ord: 1207

5 Stjerner