Det voksende æg | Biologi rapport

Hvad sker der med ægget når det har ligget i eddike i ca. 2 døgn? Er det vokset eller skrumpet?

Efter ægget har ligget i eddike i t

... 

Læs mere »

Osmose og kartoffelceller rapport | Biologi

Formål:
At vi skal kunne finde en kartoffels koncentrationsstof, vi skal lære om fejlkilderne der kan være ved dette forsøg og kunne udfø

... 

Læs mere »

Tetracyklin | Biologi opgave

For at et protein kan dannes ud fra et gen, skal det først transskriberes. Det er processen hvor fra en bestemt baserækkefølge i DNA omskrives til

... 

Læs mere »

Hvad er enzymer? | Biologi

Enzymer er biologiske katalysatorer. En katalysator er et molekyle der øger hastigheden af en proces uden selv at blive omdannet. Uden enzymer ville

... 

Læs mere »

Stofkredsløb og forurening | Biologi

Planter skal bruge nitrogen (kvælstof) som næringsstof for at vokse op. De bruger det som gødningsstof til at opbygge deres planteproteiner. De fle

... 

Læs mere »

Biologirapport | Alkoholgær

Man kan se på grafen, at forsøget, hvor æblemosten er tilsat gær begynder at falde, efter ca. 34,5 time. Det vil sige, at gærcellerne ikke bliver

... 

Læs mere »

Blodbestemmelse rapport i biologi

Selvom blod ligner hinanden, så findes der forskellige typer af blod. Hårfarve, øjenfarve og lignende har man arvet fra sine forældre, og selvom m

... 

Læs mere »

Opgave 2 gæring | Biologi

Et kontrolforsøg fungerer således at man fjerner et element i et forsøg, for at bekræfte eller afkræfte den mulige forsøgshypoteser der bør ell

... 

Læs mere »

HIV og CD4 receptorer | Biologi

Ligeså snart HIV-virussen er trængt i kroppen, og dermed skal til at formere sig, vil den koble sig på værtscellens membran. HIV har overfladeprot

... 

Læs mere »

Kredsløb i hvile og arbejde | Genintroduktion af ulve – Biologi

Når aktiviteten i musklerne øges, stiger respirationsraten. Stigningen i respirationsraten medfører at blodets O2-koncentration falder, mens CO2-ko

... 

Læs mere »