Castus A/S | SRO

Castus A/S – studieretningsopgave i matematik B og virksomhedsøkonomi A

Indledning
Castus A/S er en stor dansk producent af frugtstænger, i mange varianter. Castus har styr på sine ting, de er strukturerede og har en fast plan for hvad de vil og hvad de kan1, for deres kerneværdier. Det er enormt interessant, at se hvad de har opnået til dags dato, men også når man har haft en personlig indsigt via direktionen, er det også utroligt spædende, at se nærmere på.

Castus A/S har de senere år haft fokus på, at komme ud over landes grænser, så de ikke kun er nationale, men at de bliver internationale, og hele tiden finder nye markeder at etablere sig på 2. De har fokus på omverdens betydning for dem og deres produkter, hvilket også er med til give dem en fordel, at de også formår at tænke innovativt.

Hvilket også er med til, at de er en super interessant virksomhed at analysere, da man også kender dem fra ens dagligdag.

Et af kendetegnene for Castus A/S er deres vision, om at de vil gøre en sund forskel med en masse sunde alternativer og drive en sund forretning på bedst mulig vis, hvilket er noget der som sagt bliver diskuteret en del om på nettet i dag.

Indholdsfortegnelse
Indledningen 4
Problemformulering 5
Virksomhedsbeskrivelse 5
Metode, fag og teori 6
Redegørelse for koncernen 6
Analyse og analyse af regnskab 7
Rentabilitetsanalyse 8
Indekstal 9
Matematisk analyse 10
Konklusion 12
Bilag og modeller 14

Uddrag
Virksomheden Castus A/S blev grundlagt i 1952 af Henry Schmidt, navnet Castus betyder ”Renhed”.

Senere hen i 1995 blev deres produktion flyttet til Vadum ved Aalborg, og i 2003 bliver Castus A/S opkøbt, af The Whole Company A/S1, og de har derved taget styringen. Virksomheden er et aktieselskab, og The Whole Company A/S ejer 95%3 af Castus A/S. Castus A/S’ administration sidder i Køge, og produktionen ligger i det nordlige Jylland.

I virksomheden er der ansat mellem 100 og 199 medarbejdere i 2017.

Castus produkter kan købes i alle dagligvarebutikker rundt om i hele Danmark, men også uden for landet grænser bl.a. Fleggaard i Tyskland og mange andre steder.
Castus er helt igennem kendt for deres produkter af høj kvalitet, og deres vision om sundere alternativer, de vil gøre verden mere sund og det ville de gøre ved at være et sundt alternativ.

De tager hensyn til produktsikkerheden i hele produktionsprocessen og de opfylder en specifik certificering af deres fødevarer til en høj standard. Dette omfatter at leverandørerne bliver tjekket, samt løbende overvåget og derved bliver kvaliteten sikret, dette benytter de sig af helt ned på råvare niveau. De har også opnået anmærkningsfrie smileyrapport.

Castus A/S har en nettoomsætning i 2016 på 70.998 t. kr. og det er gået bedre og bedre for dem de seneste år rent omsætningsmæssigt. Castus A/S produkter, er i gang med at blive markedsført til endnu flere dele af verden, for at hjælpe med at gøre en sundere forskel, med sundere alternativer. De har et bredt sortiment af diverse snacks, i høj kvalitet som er dansk produceret.

Virksomheden bruger meget tid på, at produktudvikle nye produkter og nye smagsvarianter til deres unikke produkter, nemlig frugtstænger og når de gør det har de fokus på deres primære målgrupper, som både er børn i aldrene 1-12 år, men også voksne mennesker i alderen 25-55 år.
Metode, fag og teori

Ud fra min problemstilling, vil jeg benytte min viden fra undervisningen, herefter vil jeg gøre brug af både kvantitative data i form af de tal, vi får oplyst og diverse analyser af regnskabet og ikke mindst kvalitative data i forhold til foredraget med The Whole Company, hvor vi fik en masse information om Castus’ historie og selve The Whole Company, som jeg ville komme nærmere ind på senere.

I min analyse vil jeg komme ind på nogle forskellige afsætningsmodeller9 som vil være henvist til i bilagene, da det supplerede virksomhedsanalysen godt, herunder vil jeg lave en statistisktest over hvordan der er sammenhæng mellem forbrugernes køn og deres kendskab til Castus A/S og deres produkter, og det vil jeg så analysere videre, for at underbygge den vækststrategi jeg har valgt at have fokus på.

Under hver analyse ville der være en del analyse for at highlights de vigtigste punkter.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu