Case | Airbnb

Indholdsfortegnelse
Opstil et forretningsmodellærred (Business Model Canvas) for Airbnb og vurder herudfra,
Foretag en PEST-analyse af markedet for korttidsudlejninger i Danmark.
Foretag en definition af den branche, Airbnb befinder sig i.
Foretag en analyse af den i spørgsmål 1 definerede branche med udgangspunkt i Porter's brancheanalysemodel.

Uddrag
Truslen fra nye indtrængere er meget lav i og med, at Airbnb har skabt et godt omdømme de seneste par år. Udover det, så er de spredt ud over 200 lande, hvor de deres ydelser er billige. Derfor kan man sige, at selvom det er nemt at komme ind i markedet, er truslen fra deres side meget lav imod Airbnb.

Det kan så betyde, at barrieren for nye indtrængere er lav, men deres chance for at overleve på markedet er ikke så stor.

Substituerede produkter:
Truslen fra substituerede produkter er høj, da der er flere af dem. Hoteller, moteller, Krydstogsskibe, familie og venner man kan bo hos. Airbnb konkurrerer med disse brancherne, da det minder om Airbnb’s produkter, altså et sted at sove/bo. Derfor er det vigtigt for Airbnb at skabe en værdi hos dem, som gæsterne kan se.

Kundernes forhandlingsstyrke:
Kunderne/gæsterne er en vigtig del af deres infrastruktur, men forhandlingsstyrken ligger hos Airbnb. Dette er fordi, at de tilbyder korte overnatninger til en acceptabel pris, samt med en værdi der ikke kan fås i hotellerne.

Gæsterne kan så godt selv finde disse lejeboliger, men Airbnb gøre det nemmere for dem. Selv om en del fravælger Airbnb er der alligevel en stor del der vælger at benytte sig af deres portal.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu