Carlsbergs promotionsindsats | Analyse

Indholdsfortegnelse
1. Analyser din virksomheds promotionsindsats – både nationalt og internationalt.
- Kommunikationsmodellen
- AIDAE-modellen
- Push og Pull medier
- Online og Offline promotion
- Offline promotion
- Online promotion

2. Lav en analyse af din virksomheds marketingmix på baggrund af hele din opgave fra de sidste 4 uger. Her skal du både tage udgangspunkt i dine 4 p´er, din SWOT-analyse og din valgte målgruppe.
- Lidt info omkring Carlsberg og markedet for Carlsberg:
- Konkurrence:
- Produkt:
- Pris:
• Profitmaksimering
• Break-even
• Maksimering af markedsandel
• Pris-/kvalitetsføreskab
- Place(distribution):
- Carlsbergs distributionskæde:
- Promotion:

Uddrag
Promotion omfatter alle de aktiviteter, som Carlsberg benytter i deres kommunikation til markedet. Det dækker også over nogen metoder og værktøjer som Carlsberg kan bruge, de har til formål at sælge og informere om Carlsbergs produkter.

Promotionsindsatsen skal være sammenhængende med resten af marketingsmixet. Når Carlsberg skal planlægge deres promotionsindsats er deres målgruppe og deres strategi udgangspunktet for planlægningen.

Promotion dækker altså over alle de reklameaktiviteter som Carlsberg har og handler om hvordan Carlsberg får budskabet om deres produkt ud til flest mulige købere på en effektiv måde.

En af de vigtige beslutninger de skal tage omkring budskabsindholdet er, i hvad for et omfang reklamen skal være informativ eller manipulativ.
Informativ reklame – her er fokusset på produktets egenskaber og funktion.
Manipulativ reklame – her appelleres der til modtagerens følelser og forholdet til omgivelserne.
Nogen vigtige redskaber som Carlsberg kan bruge til at analysere deres promotions budskab er:
Kommunikationsmodellen – Hvis man skal udforme en kommunikation, skal Carlsberg kunne forstå den kommunikationsproces, der er mellem afsender og modtager.

---

De forskellige promotionsformer har forskellige effekter og virkemåder, ligesom at omkostningerne ved at anvende dem er forskellige.

I en virksomhed som Carlsberg er det marketingfunktionens opgave at sammensætte deres promotionsformer i et optimalt promotionmix

som er en specifik sammensætning af de promotionsformer som Carlsberg bruger for at opfylde deres reklame og markedsføringsmål.

Online og Offline promotion – Den digitale verden er blevet noget som forbrugerne bruger mere og mere, og alle er i en stigende grad mere online.

Der er en stigning på kunder der er prosumers, som er den proaktive forbruger som selv opsøger budskaberne i forhold til passive consumers, der har fokus på tilbud.

Offline promotion – det er promotion, der bruges i de analoge medier som fx magasiner, aviser og ugeblade. Det kan også være prints på billboards, tog og bus stationer og på selve busserne.

Online promotion – det er virksomhedernes brug af de digitale promotionsaktiviteter. Det er både billigere, bedre og hurtigere for Carlsberg med online promotion.

Når Carlsberg skal kommunikere på markeder udover de danske, er der andre forhold der gør sig gældende i kommunikationen

men hvad der er ens for de internationale og nationale markeder er at budskabet skal opfattes som interessant og attraktivt for forbrugeren og kan løse en pain for dem

som Carlsbergs kommunikation er rettet mod. Det medie de vælger de skal kommunikere igennem skal også ses som troværdigt og relevant for at styrke deres budskab.

Kommunikationen kan også her både være manipulativ eller informativ, men dette afhænger af de forskellige forhold der er i de forskellige kulturer og lande.

Her kan Carlsberg tage den udvidede kommunikations model i brug, her er der fokus på de forhold, som der skal tages hensyn til, når de vil kommunikerer på de internationale markeder.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu