Indholdsfortegnelse
Virksomhedskarakteristik
Analyse af styrker og svagheder i de interne forhold
- Værdifaktorer:
- Kundesegmenter:
- Kanaler:
- Kunderelationer:
- Indtægtsstrømme:
- Nøgleressourcer:
- Nøgleaktiviteter:
- Nøglepartnere:
- Omkostningsstruktur:
- Carlsbergs nye strategi kort resumeret:
- Ledelsesforhold:
- Strategisk evaluering (SWOT)
- Carlsberg og klimapolitik
- Interne spørgsmål til virksomhedens hierarki
- Spørgsmål til ledelsen
- Spørgsmål til ansatte
- Spørgsmål til kunder
- Spørgsmål til leverandører
- Hvad vil vi spørge hvem om for at få det mest korrekte billede af ledelsen, motivationen og kulturen?
- Hvilken rolle spiller det for kundeoplevelsen, i form af hvilken ledelse, kultur og motivation det er?
- Kildeliste:

Uddrag
Carlsberg A/S er en virksomhed som er et aktieselskab. Deres aktieværdi, kan den 4. januar 2022 købes til 1.156,50 DK.

Beliggenhed af Carlsbergs hovedkvarter er på Vesterbro, København, hvor hovedkontoret har beliggenhed i Valby, København.

Størstedelen af produktionen foregår i Fredericia og produktionen af Jacobsen varianterne foregår i Valby. Produktionen har siden 1847 ligget omkring Valby

hvor de i 2008 åbnede en ny fabrik i Fredericia, hvor hovedparten af produktionen i dag sker. Carlsberg A/S er en virksomhed med over 41.000 ansatte rundt i verden, og sælges på mere end 150 markeder.

Carlsberg A/S i Danmark producerer og markedsfører nogle af Danmarks største brands inden for øl, vand og læskedrikke såsom Tuborg, Carlsberg og Coca-Cola.

“Carlsberg-gruppen blev etableret i 1847 af brygger Jacob Christian Jacobsen også kendt som J.C. Jacobsen.

Han troede på kvalitet, forskning og at tjene samfundet og delte sin viden med andre bryggere. Han så ud i fremtiden og værdsatte langsigtet vækst frem for kortsigtet gevinst.

Gennem årene har disse værdier udviklet sig til at danne vores formål: at brygge til en bedre i dag og i morgen.

Fantasi og frisk tænkning er i vores DNA - fra metoden til, hvordan man renser gær, opfindelsen af pH-skalaen og til den revolutionerende bæredygtige Snap Pack-emballage innovation”

Carlsberg A/S´s målgruppe er bred, det vil sige alle individer, som indtager vand og læskedrikke. Mens målgruppen for de mange øl varianter er alle over alkoholgrænsen.

Carlsberg-gruppens hovedaktivitet er fremstilling og salg af øl. Over 88% af ølsalget sker uden for Danmarks grænser

og i den internationale bryggerivirksomhed indgår eksport af øl brygget i Danmark samt lokal produktion på 72 produktionssteder i 40 lande. Lokal produktion foregår dels på bryggerier

hvori gruppen har kapitalinteresser, dels gennem aftaler med andre bryggerier og samarbejdspartnere, der brygger og sælger Carlsberg og Tuborg øl efter de danske forskrifter.