Indholdsfortegnelse
1.1 Redegør for, hvorfor bl.a. Carlsberg A/S mener, at ”Socialt ansvar er blevet business”

1.1 Analyser udviklingen fra 2009 til 2010 i de af Carlsbergs viste CSR-områder i uddrag af ledelsesberetningen (Corporate social responsibility) og vurder, om det er realistisk at nå de fastsatte mål for 2013

1.2 Analyser konkurrencesituationen i ølbranchen i Danmark ved hjælp af Porters Five Forces

1.3 Udarbejd en analyse af rentabiliteten, indtjeningsevnen, soliditeten og likviditeten for Carlsberg A/S for årene 2008 til 2010 med udgangspunkt i nøgletallene, TV-indslaget og artiklerne
- Rentabilitet
- Indtjeningsevne
- Soliditet- og likviditet

1.4 Vurder, hvorledes Carlsberg A/S’ likviditet overordnet har udviklet sig i 2010 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen

1.5 Vurder, Carlsberg A/S’ fremtidsudsigter med udgangspunkt i besvarelsen af spørgsmål 1.1-1.5

Opgave 2 – Aktivitetsoptimering, 20 %
2.1 Beregn den optimale salgspris for produktet Crispy

2.2 Diskuter, om produktionschefens vurdering af de variable omkostningers forløb for Crispy er korrekt

2.3 Beregn, hvor meget af afsætningen af Tasty til den malaysiske kunde skal stige, før ændringen i produktet er lønsomt

Opgave 3 – Kapacitetsstyring, 15 %
3.1 Udarbejd den optimale afsætningsplan for de fire typer bolte for det kommende år under hensyntagen til den begrænsede kapacitet på 2.000 timer pr. År

3.2 Vurder, hvor meget Nisti A/S højst kan betale i leje for de 750 timer, for at det er lønsomt

Opgave 4 – Logistik, 20 %
4.1 Karakteriser det disponeringssystem, virksomheden anvender ved indkøb af Pama

4.2 Vurder, om Gimas A/S indkøber det optimale antal flasker af vinen Pama pr. Gang

4.3 Beregn de årlige lager- og ordreomkostninger ved den optimale indkøbsstørrelse af Pama

4.4 Forklar, hvordan det vil påvirke den optimale indkøbsstørrelse af Pama, hvis lagerrenten falder

Uddrag
1.1 Redegør for, hvorfor bl.a. Carlsberg A/S mener, at ”Socialt ansvar er blevet business”

Ifølge artiklen ”Socialt ansvar er blevet business” er det gældende, at mange ordrer afhænger af hvorvidt den pågældende virksomhed har tilsluttet sig FN’s Global Compact og hvorvidt de overholder de 10 principper, som er indeholdt heri.

Større, internationale virksomheder mærker i højere grad, at de skal kunne dokumenter, at de lever op til disse principper, hvis de vil have ordrer ind.

Forbrugere har i dag også en større tendens til at lægge fokus på hvorvidt virksomheder ”opfører” sig ordentligt, hvilket betyder, at virksomheders evne til at kunne dokumentere sådanne forhold, kan have betydning for disses omsætning og overskud.

Overholdelsen af sådanne principper vedrørende menneskerettigheder og andre CSR-forhold kan således have en direkte påvirkning på virksomhedernes økonomiske situation.

1.1 Analyser udviklingen fra 2009 til 2010 i de af Carlsbergs viste CSR-områder i uddrag af ledelsesberetningen (Corporate social responsibility) og vurder, om det er realistisk at nå de fastsatte mål for 2013

Der forekommer en positiv udvikling i vandforbruget hos Carlsberg fra 2009 til 2010. De har mindsket deres forbrug med omkring 5,41 % i løbet af blot et enkelt år.

De har sat deres mål for 2013 ned til 3,2 hl/hl, hvilket vil være en sænkning på 8,57 % i forhold til år 2010, men taget i betragtning af

at man tidligere har kunnet nedsætte forbruget med 5,41 % i løbet af et enkelt år, så burde det være muligt at nedsætte det med 8,57 % på 3 år.

CO2 forbruget er faldet med 2,25 % fra år 2009 til 2010. De ønsker, som mål for år 2013, at komme ned på 8,2 kg CO2/hl, hvilket vil være et yderligere fald på 5,75 % fra 2010 til 2013.

Igen forekommer dette som et forholdsvist realistisk mål for Carlsberg, da de allerede har formået at nedsætte deres forbrug med 2,25 % på blot et enkelt år.

Energiforbruget er det eneste af de forskellige CSR områder der er steget fra 2009 til 2010 med omkring 0,31 %.

Da denne udvikling er så lille fremkommer den ikke som værende betydelig. Dog har virksomheden sat et meget drastisk mål for 2013 i forbindelse med energiforbruget.

Man ønsker fra 2010 og frem til 2013 at nedsætte energiforbruget med 10,22 %. Da det ikke har lykkedes virksomheden, at nedsætte deres energiforbrug fra 2009 til 2010, så virker dette som et forholdsvist urealistisk mål.

Der kan dog være ikke-beskrevne tiltag, som kan gøre at Carlsberg alligevel når målet. Fx kunne Carlsberg begynde at anvende ”Grøn-el” i produktionen.

Med hensyn til ulykker med fravær i produktionen pr. 1.000 medarbejder fremkommer der en positiv udvikling mellem år 2009 og 2010, som udgør et fald på 16,92 % blot for et enkelt år.

Man ønsker dog yderligere, at der skal forekomme et fald på omkring 30 % fra 2010 til 2013. Målet er ikke som sådan urealistisk, hvis man fortsætter som man gjorde i forvejen, altså fra 2009 til 2010, men det er bare meget omfattende.

Man kommer ned i så små andele af de 1.000 medarbejdere, at man nu formodentligt skal bruge en hel del flere ressourcer på at få denne værdi nedsat så meget.