Carlsberg | Afsætning

Indholdsfortegnelse
1. Lav en kort karakteristik af virksomheden (f.eks: ejerforhold, virksomhedstype, omsætning, resultat, kernekompetencer, konkurrencemæssige fordele, kritiske succesfaktorer, målgruppe): Brug 6 sætninger.

2. Opsumér din SWOT-opsamling fra gruppearbejdet: Brug 6 sætninger.

3. Baseret på din SWOT-opsamling, skal du vurdere Carlsbergs marketing mix med et udvalgt produkt på det danske marked med fokus på produktet: Brug 1,5 sider:
a. Argumentér først kort for valget af det specifikke Carlsberg-produkt
b. Analysér målgruppen for produktet
c. Analysér produkt-strategien for det valgte produkt

Uddrag
Carlsberg er et aktieselvskab hvor hovedaktionæren er Carlsbergfondet, gennem tiden har fonden formindsket deres ejerforhold til nu kun at eje 30,3% af kapitalen.

Carlsbergs omsætning i 2020 lå på ca. 60milliarder og et driftsoverskud på 9,7 milliarder hvilket er en nedgang for året før hvor de havde en omsætning på 65 milliarder og et driftsoverskud på 10 milliarder.

En afCarlsbergs kernekompetencer er deres marketing, fx deres unikke smage, deres slogan og først bryggeri der leverede til det danske hof og selvfølgelig deres fantastiske reklamer.

Carlsbergs største konkurrencemæssige fordel er at de er en så stor virksomhed at de kan opkøbe de små bryggerier og på den måde udvide deres egen virksomhed og fjerne konkurrencen fra dem selv.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu