Carl Hansen & Søn | VØ | 10 i Karakter

Opgavebeskrivelse
Opgave 1 - Virksomhedsanalyse
Spørgsmål 1.1 - 1.6

1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Carl Hansen & Søn.

1.2 (15 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2016 til 2018. Se spørgsmål 1.1.
- Nøgletallene fremgår af bilag 1.
- Carl Hansen & Søn´s indtjening:
- Kapitaltilpasning:

1.3 (10 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2016 til 2018.
- Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.4 (5 %)
Forklar, hvordan udviklingen i gældsrenten har påvirket egenkapitalens forrentning fra 2016 til 2018.
- Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.6 (5 %)
Vurder, hvilken konkurrencestrategi Carl Hansen & Søn anvender.

1.6 (5 %)
Vurder, hvilken konkurrencestrategi Carl Hansen & Søn anvender.

Opgave 2 - Omkostninger og indtjening
Spørgsmål 2.1 - 2.3

2.1 (5 %)
Forklar, om virksomhedens lønomkostninger er variable omkostninger eller kapacitetsomkostninger.

2.2 (5 %)
Beregn, hvor meget virksomhedens omsætning mindst skal stige for, at det er lønsomt at udvide med en slagterafdeling i butikken.

2.3 (5 %)
Diskuter, om Komo ApS bør udvide butikken med en slagterafdeling.

Opgave 3 - Budgettering
Spørgsmål 3.1 - 3.3

3.1 (10 %)
Udarbejd et kvartalsopdelt resultatbudget for Morells Charcuterias for 2020.

3.2 (5 %)
Vurder, hvordan Sara Morell kan forbedre bruttoavanceprocenten i 2020.

3.3 (5 %)
Forklar, hvorfor det er vareforbrug og ikke varekøb, der indgår i resultatbudgettet for 2020.

Uddrag
Carl Hansen & Søn har i 2017 haft vækst i alle deres markeder, og deres eksport er større end de forrige år.

Administrerende direktør, Knud Erik Hansen, udtaler selv at de forventer, at deres eksportvækst vil fortsætte og styrkes de kommende år på alle deres markeder - Europa, USA og Asien.

Dette betyder at de har haft et stigende antal kunder, hvilket har påvirket firmaets økonomiske udvikling positivt, da de dermed har fået en større omsætning og indtjening.

Ud over kunde stigningen foretog Carl Hansen & Søn også to opkøb i 2017 nemlig Søborg Møbler (Børge Mogensen-designs) og den vietnamesiske møbelvirksomhed DAFI

der begge allerede bidrager positivt til virksomhedens års regnskab, og de forventede at de to køb fordoblede Carl Hansen & Søn´s omsætning i 2018.

I og med at de har opkøbt Søborg Møbler, betyder det, at de er de eneste på markedet, der må sælge og dermed tjene penge på de populære Børge Mogensens-design, som har et stort kudndesegment.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu